Školská rada

Školská rada při ZŠ a MŠ Chýně

Vážení rodiče a přátelé naší školy, vítáme Vás na stránce školské rady při ZŠ a MŠ Chýně.

Nejsme klasická školská rada, která se sejde dvakrát do roka, aby splnila svou zákonnou povinnost, schválila řediteli školy výroční zprávu a projednala rozpočet. Vnímáme své působení ve školské radě jako možnost něco změnit, ovlivnit, na něčem se podílet. Pracujeme jako tým, nejen uvnitř rady jako takové, ale rovněž ve vztahu k řediteli školy a jeho spolupracovníkům.

Jsme aktivní školská rada a tuto myšlenku se snažíme šířit dál.

Základní informace

V rámci našich pravomocí se chceme podílet na chodu chýňské školy a jsme připraveni přispět svou pomocí.

Obracejte se s důvěrou na své zástupce ve školské radě. Mějte prosím na paměti, že školská rada není výkonný orgán školy a vyřešení  konkrétních požadavků a stížností je v kompetenci ředitele školy. Nicméně školská rada se zabývá všemi podněty a stížnostmi, které projednává v rámci svých zasedání.

Na e-mailové adrese skolskarada@zschyne.cz  očekáváme Vaše podněty, náměty, připomínky. Byli bychom rádi, kdyby školská rada sloužila ke vzájemné komunikaci mezi rodiči, pedagogickými pracovníky a zřizovatelem.

Členové školské rady:

Andrea Černá (za rodiče)
Jana Ježková (za rodiče)
Mgr. Kateřina Buncík (za pedagogy)
Simona Pospíšilová (za pedagogy)
Ing. Petra Vacková (za zřizovatele)
Mgr. Zdeněk Kleisner (za zřizovatele)

Co je to školská rada?
orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy

Co školská rada dělá

  • vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům státní správy

Jak se stát členem školské rady?
třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci

Archiv školské rady

Pokud Vás zajímají informace a zápisy ze školské rady z let 2009 až 2015, tak nahlédněte do těchto dveří