Klub rodičů

Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně vznikl v roce 2016 z iniciativy několika nadšenců proto, aby pomáhal škole a školce.

Vše o Klubu rodičů najdete na našich webových stránkách.

Kdo jsme?

Chceme se ve spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem školy i školky podílet na rozvoji těchto institucí. Rádi bychom přiblížili školu a školku blíž k Vašim domovům. Cítíme potřebu zlepšit komunikaci mezi školami a rodiči. Chceme zviditelnit školu i školku v jejím dobrém světle na veřejnosti. Především však chceme pomoci dětem, aby se ve školce i škole cítily dobře a vzpomínaly na léta zde strávená s láskou.

Jaké máme cíle?

seznámit veřejnost s výchovnými a vzdělávacími plány a úkoly školy a školky,
spolupracovat s vedením školy a školky, předkládat jim své náměty, připomínky i případné stížnosti rodičů, přispívat škole i školce dobrovolnou pomocí jak materiálně, tak i finančně při zajišťováním vzdělávání dětí i zlepšování materiálních podmínek, podporovat a pomáhat při podávání žádostí o granty v oblasti výchovně vzdělávací a zájmové činnosti, podílet se a zajišťovat kulturní a společenské akce, které povedou ke zlepšení spolupráce rodičů se školou, školkou a dětmi.

Kde seženeme peníze? Příjmy spolku budou tvořit členské příspěvky, sponzorské dary, výnosy z různých společenských akcí a granty. Peníze a dary jsou určeny dětem ze školy a školky a o jejich určení rozhodne na doporučení svých členů Výbor Klubu.

Kontakt

Výkonný výbor Klubu:
e-mail: klub@zschyne.cz
Předsedkyně: Veronika Mžourková
Místopředsedkyně: Aneta Dürr
Pokladník: Jana Ježková

Číslo účtu Klubu – transparentní účet 2901113474/2010

Výše členského příspěvku pro rok 2021 činí Kč 200,-. Prosíme o úhradu do 31.12. 2021