V čem jsme zapojeni

Rádi se díváme okolo sebe a navazujeme spojení s ostatními školami či jinými organizacemi, které se zabývají vzděláváním.

 

Přírodovědecká fakulta UK

Od roku 2021 jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Pedagogická fakulta UK

Od roku 2021 jsme fakultní školou Pedagogické školy Univerzity Karlovy v Praze.

Rodiče vítáni

Již od roku 2016 naše škola pravidelně obnovuje certifikaci Rodiče vítáni. Otevřenost k rodičům bereme jako samozřejmost. Je pro nás důležité znát názor rodičů na naši činnost a mít rodiče jako partnera při vzdělávání a výchově dětí. Prohlédněte si náš profil na Rodiče vítáni zde 

Trvalá obnova školy

Od roku 2016 jsme součástí TOŠky neboli občanského sdružení Trvalá obnova školy, které zastřešuje činnost sítě několika desítek aktivně spolupracujících škol – resp. ředitelů a jejich zástupců, kteří se v letech 2000–2006 postupně zapojili do programu Trvalá obnova školy v rámci vzdělávacího projektu „Dokážu to?“ (AISIS) a později i do projektu „Spolupráce a důvěra“. Oba tyto projekty si kladly za cíl pomáhat zapojeným školám s nastartováním procesu změn nutných k realizaci kurikulární reformy a trvalé obnovy školy, vybavit vedení těchto škol potřebnými nástroji pro plánování i řízení změn a v neposlední řadě také vytvářet vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností.

Pomáháme školám k úspěchu

Máme velkou radost, že od září 2020 jsme připojenou školou v projektu Pomáháme školám k úspěchu.

Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR. Učitelům zapojených základních škol poskytuje vzdělávací, materiální a personální podporu, která jim pomáhá lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, přizpůsobovat styl výuky a dosahovat tak co nejlepších pedagogických výsledků u každého dítěte.

Projekt iniciovala a finančně podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. Realizaci zajišťuje obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Škola pro demokracii

Jsme součástí sítě Škol pro demokracii. kde se sdružují školy, které mají žákovský parlament. Zároveň jsme Krajské konzultační centrum pro podporu žákovských parlamentů. Motivujeme děti k tomu, aby se zapojovaly do života své školy. Záleží nám na tom, aby se žáci podíleli na chodu školy a spoluvytvářeli prostředí, ve kterém tráví tolik času.

Podpora nadání

Jsme součástí Krajské sítě podpory nadání. 

H-mat Kolegiální podpora - společná cesta k individuálními rozvoji pedagogů

Projekt Kolegiální podpora se zaměřuje na učitele základních i mateřských škol a také na učitele – lektory. Hlavním smyslem projektu je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou – kolegiální podporou. Mnozí pedagogové to přirozeně dělají, sdílejí zkušenosti, pomáhají si. S tímto projektem získají učitelé metodickou a finanční podporu a zároveň možnost zapojit se v míře podle svých možností a způsobem, který jim bude osobně vyhovovat.

Celý projekt organizuje H-mat a my spolupracujeme hlavně s Jarkou Kloboučkovou.

Katedra matematiky PedF UK

Od roku 2018 spolupracujeme s Katedrou matematiky a didaktiky matematiky PedF UK. Studenti této katedry k nám chodí na dlouhodobé i krátkodobé praxe.

Spolupráce s Microsoftem

Za rok 2020 a 2021 jsme získali ocenění Microsoft Showcase school. Tento titul pro 2020 obdržely jen 4 školy z celé České republiky, z nichž jsou jen dvě školami základními. My jsme jedna z nich a jsme za to velmi rádi.

Mensa škola

Od podzimu 2022 jsme získali titul „škola spolupracující s Mensou“. Tento titul uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Konkrétní podmínky, které musí škola splňovat, aby získala status „školy spolupracující s Mensou“, jsou na stránkách Mensy ČR.