Organizace školního roku

Základní informace o tom, kdy jsou prázdniny, ředitelské volno.

Doufáme, že ve školním roce 22-23 nebudou žádné akce omezeny kvůli epidemiologické situaci.

Výpis akcí

19.9.                Seminář Hejného metody pro rodiče (nejen) 1. tříd

4.-6. 10           Výjezd žákovského parlamentu

17. 10.              Seminář pro veřejnost na téma: hodnocení

25. 10.             Tematický den č. 1

26.-29. 10      Podzimní prázdniny

7. 11.                třídní schůzky 9. ročník – přijímací zkoušky

5. 11.                Uzavření známek 1. čtvrtletí

11. 11.               Svatomartinský lampionový průvod

18. 11.              Ředitelské volno

5. 12.                Mikuláš pro 1. ročník

21. 12.              Vánoční trhy a školní besídka

22. 12.               Třídní vánoční besídky

23. 12. – 2. 1.   Vánoční prázdniny

9. 1.                   Den otevřených dveří dopolední

18. 1.                 Uzavření klasifikace

31. 1.                  Pololetní vysvědčení

3. 2.                    Pololetní prázdniny

10. 2.                  Talentová show

13.-19. 2.           Jarní prázdniny

6. 3.                     Den otevřených dveří

22. 3.                   Tematický den č. 2

3.-4. 4.                 Zápis do ZŠ a do přípravné třídy

17. 4.                    Uzavření klasifikace 3. čtvrtletí

6. – 10. 4.             Velikonoční prázdniny

27. 4.                    Spolu to dáme (maraton u rybníka)

2. 5.                       Tematický den č. 3

22.-25. 5.             Zdravotníci

26. 5.                     Zdravotnická soutěž

31. 5.                      Mezinárodní konference žákovských parlamentů (předběžně)

1.6.                        Dětský sportovní den

22. 6.                     Uzavření klasifikace

19. 6.                     Třídní schůzky budoucích prvních tříd a přípravné třídy

29. 6.                     Loučeň a loučení s 9. ročníkem

30. 6.                     Předávání závěrečného vysvědčení