Organizace školního roku

Základní informace o tom, kdy jsou prázdniny, ředitelské volno.

Může se stát, že ve školním roce 21-22 budou, stejně jako vloni, některé akce omezeny kvůli epidemiologické situaci.

Výpis akcí

ZÁŘÍ

1.9.                    Vítání prvňáčků – první školní den
6.9.                    Hromadné třídní schůzky  – 1.st od 17h, 2. st od 18h
7. – 9.9.             Návštěvy středních škol – 8. + 9. r.
10.9. – 7.1.       Plavání 3.A + 3.B – 11. – 12.00 (neplave se 29.10.)
14.9.                  Volby do ŽP na OÚ
15.9.                  Volby do ŽP na OÚ
20.9.                  Seminář Hejného metody po rodiče 1. tříd 17.00
17.9.                  Jmenování členů ŽP – hala 9.10
27.9.                  Ředitelské volno
30.9.                  Seminář potenciálu 9.r.

ŘÍJEN

5. – 7.10.         Výjezd žákovského parlamentu
17. – 22.10.    Škola v přírodě 4. ročníky
18.-21.10.      Zdravotníci – program pro třídy
22.10.             Zdravotnická soutěž 5. – 6.r.
26.10.             CEŠ – tematický den
27.-29.10.      Podzimní prázdniny

LISTOPAD

1.11.                Třídní schůzka 9.r. – přijímací zkoušky
1. -5.11.          Národní testování Scio pro 9.ročník
5.11.                Uzavření známek 1. čtvrtletí
11.11.             Svatomartinský lampionový průvod
23.11.             Celorepubliková konference ŽP
8.-30.11.        Konzultace RUŽ

PROSINEC

3.12.                Mikuláš pro děti z 1. tříd
21.12.             Vánoční trhy školní a besídka
22.12.             Třídní vánoční besídky
23.12 -2.1.     Vánoční prázdniny

LEDEN

10.1.                Den otevřených dveří – dopolední
14.1. – 13.5.   Plavání 3.C (neplave se 4.2., 18.3., 15.4.)
19.1.                Uzavření klasifikace
31.1.                Pololetní vysvědčení
ÚNOR

4.2.                  Pololetní prázdniny
7. – 13.2.         Jarní prázdniny
21. – 24.2.      Trénink SCIO – 3.r.
22. – 24.2        Přijímačky nanečisto 5. + 7. + 9.r.
25.2.                Talentová show

BŘEZEN

7.3.                  Den otevřených dveří
14. -25.3.       Sciotesty 3. + 5.r.

DUBEN

4. – 5.4.           Zápis do ZŠ + Zápis do přípravné třídy 17:00-18:00 v budově ZŠ
13.4.                Uzavření klasifikace
19.4 – 6.5.      Konzultace RUŽ
14. -18.4.       Velikonoční prázdniny
24. – 29.4.      ŠVP 3.r.
28.4.                Den dobra/Spolu to dáme

KVĚTEN

2. – 15.5.         Recitační přehlídka – třídní kolo
16.5. – 29.5.   Recitační přehlídka – školní kolo a vyhlášení

ČERVEN

1.6.                  Dětský den školní – sportovní turnaj
22.6.                Uzavření klasifikace
27. – 28.6.      Den s třídním učitelem – výlety
29.6.                Den s třídním učitelem – odevzdávání učebnic, úklid + Parlament
29.6.                Loučení s 9. ročníkem
30.6.                Předávání vysvědčení