Organizace školního roku

Základní informace o tom, kdy jsou prázdniny, ředitelské volno, od kdy do kdy je provoz budov základní školy.

Výpis akcí

ZÁŘÍ

1.9. Vítání prvňáčků – první školní den
7. 9. Hromadné třídní schůzky  – 1.st od 17:00h, 2. st od 18:00h
14.9. Volby do ŽP v aule
15.9. Volby do ŽP v aule
16.9. Seminář pro rodiče k Hejného matematice – od 18:00
18.9. Jmenování členů ŽP – hala v 9:10

ŘÍJEN

27.10. ”Tematický den – volný
29. – 30.10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD

2.- 15.11. Konzultace RUŽ 2.stupeň
16. – 30.11. Konzultace RUŽ 1.stupeň
9.-12.11.Tematický den se zdravotníky
11.11. Svatomartinský lampionový průvod
13.11.Zdravotnická soutěž pro 5.třídy
16.11. Ředitelské volno

PROSINEC

16.12. Příprava vánočních trhů a besídky
17.12. Vánoční trhy školní a besídka
18. 12. Třídní vánoční besídky
21.-22.12. Ředitelské volno
23.12. - 3.1. Vánoční prázdniny

LEDEN

13.1.Den otevřených dveří – dopolední
18.1. Třídní schůzky hromadné
20.1. Uzavření klasifikace
28.1. Pololetní vysvědčení
29.1. Pololetní prázdniny

ÚNOR

10.2. Tematický den
22.2.-23.2.Přijímačky nanečisto + trénink Národní testování SCIO
26.2. Talentová show

BŘEZEN

8. – 14.3. Jarní prázdniny
22.3. Den otevřených dveří

DUBEN

12.4. Zápis do ZŠ + Zápis do přípravné třídy 17:00-18:00 v budově ZŠ
13.4. Zápis do ZŠ + Zápis do přípravné třídy 17:00-18:00 v budově ZŠ
6. – 16.4. Konzultace RUŽ 1. stupeň
19. – 30.4. Konzultace RUŽ 2. stupeň
1. – 5.4. Velikonoční prázdniny
15.4. Den dobra/Spolu to dáme
Během měsíce Národní testování Scio

ČERVEN

1.6. Dětský den školní – sportovní turnaj
14.6. Třídní schůzky budoucích prvních tříd + přípravná třída
17.6. Uzavření klasifikace
25.6. Den s třídním učitelem – výlety
28.6. Den s třídním učitelem – odevzdávání učebnic, úklid
29.6. Loučeň a loučení s 9. ročníkem
30.6. Předávání vysvědčení