Mezinárodní spolupráce

Do mezinárodních projektů se zapojujeme, protože se chceme inspirovat v zahraničí a chceme umožnit našim žákům, aby jazyky, které se učí, mohli reálně vyzkoušet.

Také chceme našim žákům ukazovat svět blízký i vzdálený a že děti na jihu Evropy zažívají stejné dětství jako děti ze severu nebo zrovna z Chýně.

 

e-Twinning

E-Twinning je platforma přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci atd.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.

V lednu 2021 jsme navázali spolupráci s budoucí partnerskou školou v rakouském Grazu a zahájili společnou práci na projektu pro žáky prvního stupně v angličtině. Projekt se jmenuje Bucket List. Jde o seznam 20 zážitků, které by měly děti do 10 let věku zažít. Děti hlasují každý měsíc o nové výzvě, kterou pak realizují spolu s učiteli a v rámci angličtiny tvoří slovníček nových pojmů. V průběhu pololetí se podařilo realizovat dvě výzvy.

Ve školním roce 2020/2021 jsme zahájili realizaci projektu v angličtině Let’s Talk About Culture, Society and English on Netflix! pro žáky osmých a deváté třídy, zaměřený na sledování vybraných filmů a dokumentů na Netflixu a následnou diskusi prostřednictvím chatu a skype hovorů se svými spolužáky ze zahraničních partnerských škol. Vzhledem k uzavření škol pro žáky druhého stupně na téměř celý školní rok nebylo možné projekt realizovat podle plánu a budeme na něj navazovat v budoucnu.

Ve školním roce 2019/2020 jsme byli zapojeni do 3 projektů v angličtině a dvou projektů v němčině.
I have a dream…What kind of dreams does a 12-year old in Europe have in 2019-2020? (6. ročníky)
S.T.E.M. around the world -Students Travel, Enjoy, Motivate around the world (5. ročníky)
Heroes of the 20th century (7. ročníky)
Briefaustausch (7. ročníky)
Deutsch Eine Hitparade (8. ročník)
Jejich průběh byl v druhém pololetí ovlivněn uzavřením škol a přechodem na distanční výuku.

Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě a disponuje pro období 2021 – 2027 rozpočtem ve výši téměř 28 miliard eur, z něhož poskytuje více než 4 milionům Evropanů příležitost studovat, vzdělávat se a získávat zkušenosti v zahraničí.

V průběhu roku 2020/21 se nám podařilo vyjednat spolupráci se dvěma novými školami v Rakousku – v Grazu a Altheimu. Tyto školy jsme uvedli jako budoucí možné partnery v nové žádosti o projekt Erasmus, kterou jsme podali v květnu 2021. Další aktivitou, kterou bychom opět rádi uskutečnili v novém projektovém období jsou vzdělávací kurzy. Ty si zájemci z řad učitelů volili podle své odbornosti, zájmu a přínosu pro žáky a školu. Výsledky Výzvy 2021 byly zveřejněny na konci srpna. Naše žádost v Klíčové akci 1 – mobility jednotlivců byla schválena a byl odsouhlasen grant ve výši 20053 EUR.

O našich projektech Erasmus se více dozvíte zde.

V květnu 2020 jsme se stali úspěšnými žadateli o grant na mobility učitelů a mezinárodní projekt naší školy byl Evropskou komisí schválen hned na první pokus. Z důvodu epidemiologických opatření došlo k posunu začátku našeho projektového období, a to od 1. 9. 2020. Do obou pololetí byly rozplánovány zahraniční výjezdy našich učitelů, konkrétně stínování a vzdělávací kurzy, jejich realizace byla opět ovlivněna omezeními v souvislosti s onemocněním COVID19. První mobility se podařilo realizovat v létě 2021 a další jsou naplánovány na podzim 2021.

Ve školním roce 2018/19 jsme byli jako partneři přizváni ke dvěma žádostem v projektech strategického partnerství v programu Erasmus. Žádosti nebyli Evropskou komisí v této výzvě schváleny.

Erasmus student network

Stali jsme se školou zaregistrovanou v databázi zájemců o návštěvu zahraničního vysokoškolského studenta na naší škole.ESN CZ je česká síť vysokoškolských studentských spolků, zabývajících se podporou vyjíždějících a přijíždějících studentů v rámci Erasmus+ a jiných mobilitních programů.

V lednu 2020 proběhla schůzka se zástupci ESN a připravili jsme poptávku na hostující studenty vysokých škol, kteří přijdou do naší výuky besedovat nebo přednášet žákům o svém výměnném pobytu a své zemi. Také tuto aktivitu zastavila epidemie COVID19. V průběhu září 2021 proběhne další schůzka se zástupci ESN a sestavení nového harmonogramu návštěv v naší škole.

Fondy EHP

Podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Zapojit se mohou školy na všech úrovních vzdělávání, odborné instituce a neziskové organizace.

Program Vzdělávání podporuje projekty zaměřené na spolupráci škol a dalších vzdělávacích institucí, které vedou k modernizaci a inovaci výuky. Školy si také mohou vyměňovat své žáky, studenty a zaměstnance v rámci studijních a výukových pobytů. Na realizaci projektů je vyčleněno téměř 7 milionů eur.

O navázání spolupráce v rámci tohoto programu jsme usilovali již v roce 2019, bohužel se nám do termínu podání žádosti nepodařilo najít partnerskou školu. V lednu 2021 nás oslovil DZS s možností propojení s mateřskou školou na Islandu, která hledala partnera v ČR. Během jednoho měsíce se nám společnými silami podařilo dojednat podmínky spolupráce, sepsat projektovou žádost a podat ji v termínu. Stali jsme se jedním ze tří úspěšných žadatelů v oblasti základního vzdělávání ve 3. kole výzvy a získali finanční podporu na dvouletý projekt Implementing Democratic Learning Environment and Competences for Democratic Culture in Preschools and Primary Schools  in    the Czech  Republic  and  Iceland ve výši 115 163 EUR. Našimi partnery v projektu jsou islandská mateřská škola Leikskóllin Rjupnahaed a základní škola Salaskoli. Jedná se o projekt strategického partnerství a zapojeno do něj bude celkem 7 pedagogů z naší školy a školky, které kromě práce na společném výstupu čeká také výjezd na Island.

Jak se nám v projektu daří můžete sledovat zde