Mezinárodní spolupráce

Do mezinárodních projektů se zapojujeme, protože se chceme inspirovat v zahraničí a chceme umožnit našim žákům, aby jazyky, které se učí, mohli reálně vyzkoušet.

Také chceme našim žákům ukazovat svět blízký i vzdálený a že děti na jihu Evropy zažívají stejné dětství jako děti ze severu nebo zrovna z Chýně.

 

e-Twinning

E-Twinning je platforma přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci atd.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady.

Ve školním roce 2019/2020 jsme byli zapojeni do 3 projektů v angličtině a dvou projektů v němčině.
I have a dream…What kind of dreams does a 12-year old in Europe have in 2019-2020? (6. ročníky)
S.T.E.M. around the world -Students Travel, Enjoy, Motivate around the world (5. ročníky)
Heroes of the 20th century (7. ročníky)
Briefaustausch (7. ročníky)
Deutsch Eine Hitparade (8. ročník)
Jejich průběh byl v druhém pololetí ovlivněn uzavřením škol a přechodem na distanční výuku.

V letošním roce realizujeme vlastní projekt v angličtině pro žáky osmých a deváté třídy, kteří budou sledovat vybrané filmy a dokumenty na Netflixu a následně o nich diskutovat prostřednictvím chatu a skype hovorů se svými spolužáky ze zahraničních partnerských škol v Chorvatsku a Polsku.
Let’s Talk About Culture, Society and English on Netflix!
V němčině budou žáci naší školy z druhého stupně zapojeni do dalšího projektu v již existujícím partnerství z loňského roku.

Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě a disponuje rozpočtem ve výši 14,7 miliard eur, z něhož poskytuje více než 4 milionům Evropanů příležitost studovat, vzdělávat se a získávat zkušenosti v zahraničí.

Ve školním roce 2018/19 jsme byli jako partneři přizváni ke dvěma žádostem v projektech strategického partnerství v programu Erasmus. Žádosti nebyli Evropskou komisí v této výzvě schváleny, ponecháváme si možnost zůstat v partnerském sdružení v těchto projektech v nové výzvě 2020.

V květnu 2020 jsme se stali úspěšnými žadateli o grant na mobility učitelů a mezinárodní projekt naší školy byl Evropskou komisí schválen hned na první pokus. Z důvodu epidemiologických opatření došlo k posunu začátku našeho projektového období, a to od 1. 9. 2020. Začátek školního roku 2020/21 začneme věnovat přípravám na budoucí zahraniční výjezdy našich učitelů, konkrétně stínování a vzdělávací kurzy. O našem projektu se více dozvíte zde

Erasmus student network

Stali jsme se školou zaregistrovanou v databázi zájemců o návštěvu zahraničního vysokoškolského studenta na naší škole.ESN CZ je česká síť vysokoškolských studentských spolků, zabývajících se podporou vyjíždějících a přijíždějících studentů v rámci Erasmus+ a jiných mobilitních programů.

V lednu 2020 proběhla schůzka se zástupci ESN a připravujeme poptávku na hostující studenty vysokých škol, kteří by do naší výuky přišly besedovat nebo přednášet žákům o svém výměnném pobytu a své zemi.
u.