Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. třídy

Zápis do ZŠ pro školní rok 2023-24 proběhne 3. a 4. dubna 2023 a proběhne fyzicky s přítomností dětí a rodičů ve škole.

Dny otevřených dveří jsou 9. ledna a  6. března 2023.

Zde naleznete veškeré informace o

Zápisu do 1. třídy
Žádosti o odklad
Kritériích pro přijetí
Dni otevřených dveří
Zajímá Vás filosofie školy?

Informace a žádost o přijetí do přípravné třídy naleznete zde.

Můžete si přečíst důležité informace o filosofii naší školy. Také si můžete pročíst informační Brožuru pro rodiče.
Rádi Vás přivítáme přímo u nás ve škole. Nahlédněte do tříd nebo se přímo zúčastněte výuky, kdykoliv po předchozím domluvě s vedením školy, pokud to epidemická situace dovolí.

Kritéria pro rok 2023-24

Kritéria přípravná třída pro rok 2023-24

 

Online žádost k zápisu

Registraci a vyplnění online žádosti naleznete zde

 

Postup

Pro zápis k základnímu vzdělávání nejprve vyplníte online žádost o přijetí do první třídy a v případě, že hodláte žádat o odklad, tak žádost o odklad. Přihlášku vyplňte i v případě žádosti o odklad.  Následně žádost dostanete v PDF do emailu, vytisknete, podepíšete a fyzicky přinesete do školy v den zápisu. Součástí online přihlašování je i rezervace dne a času pro návštěvu školy dne 3. nebo 4. dubna. Systém Vám přidělí registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny i výsledky zápisu, je dobré si ho někam poznamenat.

Část žádosti o přijetí se vyplňuje online, část musíte vyplnit do PDF po vygenerování žádosti, nebo ručně po vytištění. Ručně doplňujete informace o kamarádech, se kterými by Váš potomek chtěl být v první třídě (nemůžeme vám zaručit, že požadavkům bude vyhověno).

Žádost je podána až ve chvíli, kdy ji papírově fyzicky podepsanou doručíte do školy v den zápisu (případně datovou schránkou s elektronickým podpisem). Od dne zápisu počítáme třicetidenní lhůtu na vydání rozhodnutí.

Jak rozhodujeme o přijetí dítěte?

O přijetí žáků rozhoduje ředitel na základě řádně vyplněných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

Jak rozdělujeme děti do tříd?

Záměrně nezachováváme třídy tak, jak byly v mateřské škole. Při rozdělování dětí do tříd zohledňujeme rozložení chlapců a dívek, dětí s odkladem, bez odkladu, dětí s doporučením z poradny. Snažíme se vytvořit kolektiv tak, aby byl co nejfunkčnější a vyrovnaný. Snažíme se, aby každé dítě mělo ve třídě alespoň jednoho kamaráda, kterého uvedete do žádosti o přijetí.

Při rozdělení do tříd také zohledňujeme bydliště dítěte dle spádové oblasti.

Co bude po zápise následovat?

Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých podle registračních čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno poštou na adresu uvedenou v žádosti.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 19. června 2023 od 17:30 hodin ve školní aule, ulice Bolzanova 800.

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?

V době zápisu můžete písemně požádat o odložení povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o přijetí, viz odkaz výše. Systém Vám přidělí registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Kladně, ale můžete si vybrat i jinou) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

I když chcete žádat o odklad, tak dáváte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Formulář žádosti o odklad dostanete společně se žádostí o přijetí do e-mailové schránky. Vytištěné a podepsané žádosti doručte do školy.

Chcete zapsat dítě, které dosáhne šestého roku věku až během školního roku 2023/24, tedy do konce června 2024 (předčasný zápis)

Vyplňte a odešlete elektronickou žádost o přijetí, viz odkaz výše. Systém Vám přidělí registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu. Dále si vytiskněte a vyplňte písemnou žádost-o-předčasný-nástup-do-ZŠ a přiložte doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období září až prosinec školního roku 2023/24) a navíc ještě doporučující vyjádření odborného lékaře (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období leden až červen školního roku 2023/24).

Co by měly děti před nástupem do ZŠ zvládat

Zápis do ZŠ není „přijímací zkouška“. Zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti. Zde vypisujeme, co by děti mohly umět, ale rozhodně neočekáváme, že byste měli své děti specificky připravovat k zápisu. Navíc jsme si vědomi toho, že zápis je pro dítě stresová situace a do září je ještě 5 měsíců vývoje dítěte.

Pokud byste se chtěli ujistit, že je vše, jak má být, můžete si prohlédnout prezentaci Úspěšný start do školy, která je podkladem pro setkání s rodiči předškoláků. Ptejte se svých paní učitelek v mateřské škole, nebo se objednejte do pedagogicko-psychologické poradny.

Několik odkazů s inspirací pro předškoláky:

Veselá Chaloupka
Předškoláci.cz
MŠ Kollárova  – zde mají hezký popis grafomotoriky

Co by mělo dítě zvládat při nástupu do ZŠ:

Správně vyslovovat všechny hlásky
Rozeznat hlásku na začátku slova
Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
Zazpívat písničku, říci básničku
Poznat barvy
Vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet k číslům
Poznat základní geometrické tvary
Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
Samostatně se převléknout, zavázat tkaniny, zapnout knoflíky a zip