Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. třídy

Zde naleznete veškeré informace o

Zápisu do 1. třídy
Žádosti o odklad
Kritériích pro přijetí
Dni otevřených dveří
Zajímá Vás filosofie školy?

 

Můžete si přečíst důležité informace o filosofii naší školy. Také si můžete pročíst informační Brožura pro rodiče. Rádi Vás přivítáme přímo u nás ve škole. Nahlédněte do tříd nebo se přímo zúčastněte výuky,  kdykoliv po předchozím domluvě s vedením školy. Den otevřených dveří by se měl konat 22. března 2021 (v závislosti na epidemiologické situaci).

Kritéria zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021-22

Kritéria k zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2021-22

Zápis do prvního ročníku i do přípravní třídy se uskuteční 12. dubna 2021 od 14:30 do 19:00 a 13. dubna 2021 od 15:00 do 18:00 hodin. Tato informace může být upravena v závislosti na epidemiologických opatřeních.

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.

Na Zápis do prvních tříd se můžete registrovat, rezervovat si přesný čas zápisu. Pokud v rezervačním systému nejsou uvedeny již žádné volné časy, přijďte v těchto dnech i bez rezervace.

Registrace i Rezervace

REZEREVACE JEŠTĚ NENÍ SPUŠTĚNA

Pro urychlení administrace na místě můžete ještě přinést vytištěný a vyplněný dotazník rodiče – ZDE. Bude také k dispozici na místě.

Jak rozhodujeme o přijetí dítěte?

O přijetí žáků rozhoduje ředitel na základě řádně vyplněných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

Co bude po zápise následovat?

Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých podle registračních čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno poštou.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 14. června 2021 od 17:30 hodin ve školní aule, ulice Bolzanova 800.

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?

V době zápisu můžete písemně požádat o odložení povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kladně) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář žádosti o odklad naleznete v sekci Dokumenty a formuláře

Chcete zapsat dítě, které dosáhne šestého roku věku až během školního roku 2021/22, tedy do konce června 2022? (předčasný zápis)

V takovém případě u zápisu předložte písemnou žádost o předčasný nástup do ZŠ a přiložte doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období září až prosinec školního roku 2021/22) a navíc ještě doporučující vyjádření odborného lékaře (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období leden až červen školního roku 2021/22).

Co by měly děti před nástupem do ZŠ zvládat

Zápis do ZŠ není „přijímací zkouška“. Zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti. Zde vypisujeme, co by děti mohly umět, ale rozhodně neočekáváme, že byste měli své děti specificky připravovat k zápisu. Navíc jsme si vědomi toho, že zápis je pro dítě stresová situace a do září je ještě 5 měsíců vývoje dítěte.

Správně vyslovovat všechny hlásky
Rozeznat hlásku na začátku slova
Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
Zazpívat písničku, říci básničku
Poznat barvy
Vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet k číslům
Poznat základní geometrické tvary
Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
Samostatně se převléknout, zavázat tkaniny, zapnout knoflíky a zip