Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. třídy

Zde naleznete veškeré informace o

Zápisu do 1. třídy
Žádosti o odklad
Kritériích pro přijetí
Dni otevřených dveří
Zajímá Vás filosofie školy?

 

Důležité informace o naší škole (filozofie školy, profil absolventa) naleznete ZDE . Rádi Vás přivítáme přímo u nás ve škole. Nahlédněte do tříd nebo se přímo zúčastněte výuky,  kdykoliv po předchozím domluvě s vedením školy. Dny otevřených dveří se budou konat 13. ledna 2020 a 16. března 2020. Více informací naleznete na samostatné záložce.

Kritéria přijetí pro školní rok 2019-2020 – necháváme zde pro ukázku kritéria pro přijetí z minulého roku!!!

Zajímá Vás filosofie školy? Kdy je třeba přijít k zápisu?
Zápis do prvních tříd se uskuteční 6. dubna 2020 od 14:30 do 19:00 a 7. dubna 2020 od 15:00 do 18:00 hodin.

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.

Na Zápis do prvních tříd se můžete registrovat, rezervovat si přesný čas zápisu.

Registrace i Rezervace

REZEREVACE JEŠTĚ NENÍ SPUŠTĚNA
Pokud v rezervačním systému nejsou uvedeny již žádné volné časy, přijďte v těchto dnech i bez rezervace.

Pro urychlení administrace na místě můžete ještě přinést vytištěný a vyplněný dotazník rodiče – ZDE. Bude také k dispozici na místě.

Jak rozhodujeme o přijetí dítěte?

O přijetí žáků rozhoduje ředitel na základě řádně vyplněných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

Co bude po zápise následovat?

Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých podle registračních čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno poštou.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 15. června 2020 od 17:30 hodin ve školní aule, ulice Bolzanova 800.

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?

V době zápisu můžete písemně požádat o odložení povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kladně) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář žádosti o odklad naleznete v sekci o odklad školní docházky

Chcete zapsat dítě, které dosáhne šestého roku věku až během školního roku 2020/21, tedy do konce června 2021? (předčasný zápis)

V takovém případě u zápisu předložte písemnou žádost o předčasný nástup do ZŠ a přiložte doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období září až prosinec školního roku 2020/21) a navíc ještě doporučující vyjádření odborného lékaře (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období leden až červen školního roku 2020/21).

Seznam pomůcek do první třídy – seznam berte jako orientační, s nákupy vyčkejte až po první třídní schůzce v červnu.

Co by měly děti před nástupem do ZŠ zvládat

Zápis do ZŠ není „přijímací zkouška“. Zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti. Zde vypisujeme, co by děti mohly umět, ale rozhodně neočekáváme, že byste měli své děti specificky připravovat k zápisu. Navíc jsme si vědomi toho, že zápis je pro dítě stresová situace a do září je ještě 5 měsíců vývoje dítěte.

Správně vyslovovat všechny hlásky
Rozeznat hlásku na začátku slova
Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
Zazpívat písničku, říci básničku
Poznat barvy
Vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet k číslům
Poznat základní geometrické tvary
Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
Samostatně se převléknout, zavázat tkaniny, zapnout knoflíky a zip