Přípravná třída

Co je přípravná třída?

Přípravná třída (občas nazývána nultý ročník) je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky(dle §47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ). Režim přípravné třídy se blíží školnímu režimu s dopoledním programem v rozsahu cca 20 vyučovacích hodin. Program je zaměřen mimo jiné na vyrovnávání rozdílů ve školní zralosti dětí, systematickou přípravu dětí k nástupu do první třídy školy a rozvíjení jejich individuálního nadání.

 

 

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravní třídy se uskuteční 12. dubna 2021 od 14:30 do 19:00 a 13. dubna 2021 od 15:00 do 18:00 hodin. Tato informace může být upravena v závislosti na epidemiologických opatřeních.

Součástí žádosti dítěte zastoupeného zákonným zástupcem je doporučení školského poradenského zařízení a kopie rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Samotný odklad povinné školní docházky není dostatečným důvodem pro zařazení do přípravné třídy, je nutné mít zařazení do přípravné třídy doporučené od školského poradenského zařízení!

K samotnému zápisu můžete rovnou přinést předvyplněný formulář Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy. Můžete vyplnit i na místě. S sebou vezměte originál rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti (OP/pas), případně rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud už ho budete mít)

Kritéria k zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2021-22

Přípravná třída má minimálně 10 a maximálně 15 účastníků. Pokud nebude dostatečný počet přihlášených, nelze přípravnou třídu otevřít.

Informační schůzka pro rodiče dětí zařazených do přípravné třídy je v pondělí 14. června 2021 od 17:30 hodin v učebně přípravné třídy v budově Bolzanova 800.