Přípravná třída

Co je přípravná třída?

Přípravná třída (občas nazývána nultý ročník) je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky(dle §47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ). Režim přípravné třídy se blíží školnímu režimu s dopoledním programem v rozsahu cca 20 vyučovacích hodin. Program je zaměřen mimo jiné na vyrovnávání rozdílů ve školní zralosti dětí, systematickou přípravu dětí k nástupu do první třídy školy a rozvíjení jejich individuálního nadání.

 

 

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2022-23 proběhne 4. a 5. dubna 2022. Aktuální letošní pokyny k zápisu vyvěsíme během roku. Pro představu zde necháváme informace z loňského školního roku.

 

Informace, které byly platné pro rok 2021-22:

Zápis do první třídy i do přípravné třídy pro školní rok 2021-22 proběhne pouze online, tedy bez fyzické přítomnosti dětí a zákonných zástupců v budově ZŠ.

Vyplníte žádost o přijetí do přípravné třídy, vyplněnou žádost vytisknete, podepíšete a fyzicky pošlete poštou, nebo v obálce vhodíte do poštovní schránky ZŠ. Vygenerovanou žádost můžete také opatřit platným elektronickým podpisem a poslat emailem na hospodarka@zschyne.cz, či poslat datovou schránkou, ID datové schránky ZŠ Chýně je nj96qin (za elektronický podpis se nepovažuje podpis vytvořený v aplikaci malování).

Žádost doručte do školy do 25. dubna 2021. 

Od 25. dubna počítáme třicetidenní lhůtu na vydání rozhodnutí.

Součástí žádosti dítěte zastoupeného zákonným zástupcem je doporučení školského poradenského zařízení a kopie rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Samotný odklad povinné školní docházky není dostatečným důvodem pro zařazení do přípravné třídy, je nutné mít zařazení do přípravné třídy doporučené od školského poradenského zařízení.

Kritéria k zápisu do přípravné třídy pro školní rok 2021-22

Přípravná třída má minimálně 10 a maximálně 15 účastníků. Pokud nebude dostatečný počet přihlášených, nelze přípravnou třídu otevřít.

Informační schůzka pro rodiče dětí zařazených do přípravné třídy je v pondělí 14. června 2021 od 17:30 hodin v učebně přípravné třídy v budově Bolzanova 800.