Přípravná třída

Co je přípravná třída?

Přípravná třída (občas nazývána nultý ročník) je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky(dle §47 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. ). Režim přípravné třídy se blíží školnímu režimu s dopoledním programem v rozsahu cca 20 vyučovacích hodin. Program je zaměřen mimo jiné na vyrovnávání rozdílů ve školní zralosti dětí, systematickou přípravu dětí k nástupu do první třídy školy a rozvíjení jejich individuálního nadání.

 

 

Zápis do přípravné třídy

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2024-25 proběhne 9. a 10. dubna 2024 ve stejné době jako zápis do prvního ročníku. 

Vyplníte žádost o přijetí do přípravné třídy, vyplněnou žádost vytisknete, podepíšete a fyzicky přinesete, případně pošlete poštou, nebo v obálce vhodíte do poštovní schránky ZŠ v době zápisu. Vygenerovanou žádost můžete také opatřit platným elektronickým podpisem a poslat emailem na hospodarka@zschyne.cz, či poslat datovou schránkou, ID datové schránky ZŠ Chýně je nj96qin (za elektronický podpis se nepovažuje podpis vytvořený v aplikaci malování).

Žádost doručte do školy v den zápisu. 

Součástí žádosti dítěte zastoupeného zákonným zástupcem je doporučení školského poradenského zařízení a kopie rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Samotný odklad povinné školní docházky není dostatečným důvodem pro zařazení do přípravné třídy, je nutné mít zařazení do přípravné třídy doporučené od školského poradenského zařízení.

Přípravná třída má minimálně 10 a maximálně 15 účastníků. Pokud nebude dostatečný počet přihlášených, nelze přípravnou třídu otevřít.

Informační schůzka pro rodiče dětí zařazených do přípravné třídy je v pondělí 17. června 2024 od 17:30 hodin v učebně přípravné třídy v budově Bolzanova 800.