Parťáci

Učíme děti přijímat odpovědnost za svou práci

Pomáháme dětem stávat se občany (nikoli politiky). V parlamentu se scházejí žáci z jednotlivých tříd celé školy a společně přemýšlejí, co mohou ve škole podnikat, co změnit k lepšímu a jak do toho zapojit ostatní.

Integrace parlamentu vede k osobnostnímu rozvoji mladých lidí, ale také pozitivnímu posunu v klimatu celé školy a školní kultury. A bez legrace: to, co děti zažívají ve škole, by odpovídaly tomu, že vzdělávání je ta nejlepší cesta, jak posilovat hodnoty a zásady demokracie – bez politické ideologie a názorové indoktrinace.

https://www.youtube.com/watch?v=jKbik4PJKqA

Jak to funguje

Smyslem žákovského parlamentu je prohloubit spolupráci mezi žáky, učiteli a vedením škol. Záměrem školy je, aby se žáci větší mírou snížili na chod školy, ovlivňovali dění ve škole a převzali odpovědnost za své chování a práci. V každém ročníku probíhají volby do žákovského parlamentu. Z každého ročníku se volí dva zástupci. Zvolení žáci mají důvěru ostatních spolužáků, a tím i možnost rozhodovat o dění ve škole. Parlament se schází na pravidelných schůzkách s vedením školy, kde jsou projednávány nejenom problémy, které jsou aktuální pro obě, ale také podněty ke zlepšení strany života ve škole.

Žákovský parlament je skupina žáků, kteří:
– jsou voleni ve třídách, aby zastupovali všechny žáky školy
– žádnou pro školu a pro spolužáky udělat něco navíc
– komunikují s vedením školy a řeší témata, která jsou pro Vás doporučena

Setkání Parťáků běží každé pondělí v 7:30 – 8:30 hod. Vede její předseda parlamentu z řady žáků. Řeší se situace ve třídách, nové nápady či projekty. Slovo dostane každý, na zasedání přichází i pan ředitel.
Členský parlament mají své povinnosti:
– chodí na setkání a mají svoji funkci
– realizují projekty
– informují spolužáky ve třídě o probraných tématech
– učí se diskutovat, řešit konflikty, problémy
– členové

Aktuality

Členové parlamentu

Předseda staršího parlamentu – Parťák st.: čekáme na zvolení

Předseda mladšího parlamentu – Parťák junior: čekáme na zvolení

členové:

 3.A Karolína Baše, Oliver Mičánek
3.B Robin Haleš, Tadeáš Charvát, Tobiáš Charvát
3.C Nina Mlyneková, Tobiáš Janíček, 
4.A Klára Březinová, Marek Fabiánek
4.B Viola Mazzolini, Lucie Chvojková
4.C Adriana Fedičová, Viktorie Matoušková
5.A Helena Fuková, Barbora Vášová
5.B Anna Klucká, Sára Křížová
5.D Ella Charvátová, Benjamín Horák
6.A Anna Kopecká, Roman Chvojka
6.C Efe Dedecanoglu, Filip Beneš
7.A Ella Grygerová, Ludvík Fousek
7 .B Anna Grégrová, Josef Klucký, Marek Veselý
8.A Madalina Morarenco, David Vecheta
8.B Alexandr Zíka, Jakub Martinásek
9.A Richard Týnský
9.B Vít Chromec, Sebastián Krnáč

Koordinátoři parlamentu z řady dospělých: Leona Vyvialová, Kristýna Kracíková, Eva Hořínková, Petra Smyslová, Dana Klímová