Parťáci

Učíme děti přijímat odpovědnost za svou práci

Pomáháme dětem stávat se občany (nikoli politiky). V parlamentu se schází žáci z jednotlivých tříd celé školy a společně přemýšlejí, co mohou ve škole podniknout, co změnit k lepšímu a jak do toho zapojit ostatní.

Integrace parlamentu vede k osobnostnímu rozvoji mladých lidí, ale ik pozitivnímu posunu v klimatu celé školy a školní kultury. A bez legrace: to, co děti zažívají ve škole, by odpovídaly tomu, že vzdělávání je ta nejlepší cesta, jak posilovat hodnoty a zásady demokracie – bez politické politické ideologie a názorové indoktrinace.

https://www.youtube.com/watch?v=jKbik4PJKqA

Jak to funguje

Smyslem žákovského parlamentu je prohloubit spolupráci mezi žáky, učiteli a vedení školy. Záměrem školy je, aby se žáci větší mírou podíleli na chodu školy, ovlivňovali dění ve škole a převzali odpovědnost za své chování a práci. V každém ročníku probíhají volby do žákovského parlamentu. Z každého ročníku se volí dva zástupci. Zvolení žáci mají důvěru ostatních spolužáků, a tím i možnost rozhodovat o dění ve škole. Parlament se schází na pravidelných schůzkách s vedením školy, kde jsou projednávány nejenom problémy, které jsou aktuální pro obě strany, ale také podněty ke zlepšení života ve škole.

Žákovský parlament je skupina žáků, kteří:
– jsou voleni ve třídách, aby zastupovali všechny žáky školy
– žádnou pro školu a pro spolužáky udělat něco navíc
– komunikují s vedením školy a řeší témata, která jsou pro Vás doporučena

Setkání Parťáků běží každé pondělí v 7.30 – 8.30 hod. Vede jej předseda parlamentu z řad žáků. Řeší se situace ve třídách, nové nápady či projekty. Slovo dostane každý, na zasedání přichází i pan ředitel.
Členský parlament mají své povinnosti:
– chodí na setkání a mají svoji funkci
– realizují projekty
– informují spolužáky ve třídě o probraných tématech
– učí se diskutovat, řešit konflikty, problémy
– členové parlamentu

Aktuality

Členové parlamentu

Předseda parlamentu: Vojtěch Veselý

Místopředseda: Julie Kašparová

členové:
2.A Ema Kopelentová, Michal Czerwinski
2.B Robin Haleš, Natálie Kamarýtová
2.C Zdeněk Vajnlich, Ondřej Hýbler
3.A Dex Taylor, Marek Fabiánek
3.B Viola Mazzolini, Lucie Chvojková
3.C Adriana Fedičová, Viktorie Matoušková
4. Helena Fuková, Anna Kohoutová
4.B Anna Klucká, Peter Mlynek
4.D Emílie Tatarová, Ella Charvátová
5.A Štěpán Vedral, Lukáš Turského
5.B Klárka Cepková, Filip Beneš
5.C Adam Rott, Kristýna Zíková
6. A Klára Ostrenková, Dominika Árva
6.B Marek Vinařský, Anna Grégrová
7.A Vojtěch Fuka, Petr Horký
7.B Kateřina Záhorová, Alexandr Zíka
8.A Zuzana Houšková, Lucie Pilátová
8.B Martin Sviták, Sebastián Krnáč
9.A Vojtěch Veselý, Pavel Kalla
9.B Julie Kašparová, Vladimír Mergl

Koordinátoři parlamentu z řad dospěláků: Leona Vyvialová, Kristýna Kracíková
Parťáci jsou rozděleni na 4 výbory. Každý řeší jinou oblast projektů i problémů.

Akční a kulturní výbor 
vedoucí: Zuzana Houšková
Akční výbor chystá projekty a akce, které vedou k pobavení a oživení kulturního života školy a celé komunity Chýně.

Školní výbor 
vedoucí: Vladimír Mergl
Školní výbor řeší atmosféru ve škole, problémy spolužáků, nápady na zlepšení a zútulnění školy.

Charitativní výbor 
vedoucí: Julie Kašparová
Charitativní výbor parlamentu se stará o všechny akce, které přinesly peníze či prostředky těm, kteří jsou většinou zodpovědní. Budeme se snažit udělat sbírku na zdravotní klauny, zorganizujeme běh Spolu to dáme a další.

Propagační výbor 
vedoucí: Vojtěch Fuka
Propagační výbor parlamentu podporuje všechny ostatní výbory, chystá jim plakáty, reklamy, videa. Šíří dobré jméno Parťáků a jejich projektů a akcí jak směřovat do školy tak ik veřejnosti. Hlídá jednotný design reklam a obsah youtube kanál školy.