Parťáci

Učíme děti přijímat odpovědnost za svou práci

Pomáháme dětem stávat se občany (nikoliv politiky). V parlamentu se schází žáci z jednotlivých tříd celé školy a společně přemýšlejí, co mohou ve škole podniknout, co změnit k lepšímu a jak do toho zapojit ostatní.

Integrace parlamentu vede k osobnostnímu rozvoji mladých lidí, ale i k pozitivnímu posunu v klimatu celé školy a školní kultury. A bez legrace: to, co děti zažívají ve škole, by mělo odpovídat tomu, že vzdělávání je ta nejlepší cesta, jak posilovat hodnoty a principy demokracie – bez jakékoliv politické ideologie a názorové indoktrinace.

Jak to funguje

Smyslem žákovského parlamentu je prohloubit spolupráci mezi žáky, učiteli a vedením školy. Záměrem školy je, aby se žáci větší mírou podíleli na chodu školy, ovlivňovali dění ve škole a převzali odpovědnost za své chování a práci. V každém ročníku probíhají volby do žákovského parlamentu. Z každého ročníku se volí dva zástupci. Zvolení žáci mají důvěru ostatních spolužáků, a tím i možnost rozhodovat o dění ve škole. Parlament se schází na pravidelných schůzkách s vedením školy, kde jsou projednávány nejenom problémy, které jsou aktuální pro obě strany, ale také podněty ke zlepšení života ve škole.

Žákovský parlament je skupina žáků, kteří:
– jsou voleni ve třídách, aby zastupovali všechny žáky školy
– chtějí pro školu a pro spolužáky udělat něco navíc
– komunikují s vedením školy a řeší témata, která jsou pro Vás důležitá

Setkání Parťáků probíhá každé pondělí v 7.30 – 8.30 hod. Vede jej předseda parlamentu z řad žáků. Řeší se situace ve třídách, nové nápady či projekty. Slovo dostane každý, na zasedání přichází i pan ředitel.
Členové parlamentu mají své povinnosti:
– chodí na setkání a mají svou funkci
– realizují projekty
– informují spolužáky ve třídě o probraných tématech
– učí se diskutovat, řešit konflikty, problémy
– členové parlamentu

Aktuality

K P Z – Krabička poslední záchrany

K P Z je zkratka pro krabičku poslední záchrany. Jsou v ní věci na půjčení, třeba jako tužky na geometrii, nebo lepidla na výtvarku a jiné věci. Tedy pokud zapomenete nějakou pomůcku na vyučování, můžete si jí vypůjčit.

 

Spolu to dáme

 

Zvířecí týden – online

Přihlášku si můžete stáhnout zde: Přihláška na Zvířecí týden

 

Talentová show 2021 – online

a videopozvánka je zde: Pozvánka na Talentovou show

 

Informace pro zájemce, umělce a další talentované zde:

Přihláška na Talentovou show

 

DobroZprávy

Parťáci vyhlašují otevření poštovních schránek na sběr dobrých zpráv, radostných psaníček a šíření veselých vzkazů. Přidejte se také. Schránky jsou umístěny ve škole (nové i staré) do 11. 2., dne 15. 2. doručujeme poštu. Tak si pospěšte 🙂

 

Projekt Perníkové srdce

Parťáci zvou k nákupu perníkových srdíček, čertů a Mikulášů. Již tradiční charitativní projekt, jehož výtěžek darujeme Zdravotním klaunům, proběhne v období 25.11. – 4.12. Perníčky si můžete vybrat a objednat zde: https://parlament2.wixsite.com/pernik. Objednané perníčky budou připraveny k vyzvednutí ve školní jídelně v tyto dny: pondělí 16:00-18:00, středa 11:30-14:00, pátek 11:30-14:00.
Samozřejmě můžete rovnou přijít a koupit si perníček bez předchozí objednávky, případně vybavit děti dvacetikorunou, aby si perníček koupily samy při obědě.

 

Rozcvička v Chýni

Z dotazů mezi spolužáky v době uzavření školy jsme zjistili, že jim nejvíce chybí kamarádi a pohyb. Tak  jsme oslovili paní učitelky tělocviku, zda by neudělaly nějakou bojovku v obci, aby děti mohly něco objevovat, trochu si zacvičit, alespoň z dálky zamávali kamarádům ze školy. A vznikla trasa se 30 stanovišti s náměty na cvičení a zajímavostmi. Tak obujte sportovní boty, teplé oblečení a pojďte ven. Mapku přikládáme. Užijte si to!

Charitativní výbor vyhlašuje sbírky sv. Martina

Jmenování členů parlamentu
Dne 18. 9. 2020 proběhlo jmenování nových členů parlamentu před celou školou. Volby probíhaly 15.9. a 16.9., každý mohl vybrat až dva kandidáty. Při slavnostním setkání dostali noví Parťáci jmenovací listinu a podepsali smlouvu, kde se zavázali plnit povinnosti parlamenťáka.

       

Prožitkový kurz Parťáků
Na konci září Parťáci vyrazili do Malíkovic, aby se lépe poznali, naplánovali nové i již zaběhnuté projekty, vytvořili kalendář akcí a sestavili rozpočet parlamentu. Hráli jsme hry, diskutovali, stanovovali si cíle, zkoušeli prezentovat, strategicky plánovat, pracovat v týmu. Posouvali jsme hranice svého strachu a výdrže, smáli se a užili si společný čas. Na závěr jsme si pozvali pana ředitele k prodiskutování aktuálních témat. Aktuality z projektů i námětů najdete na nástěnce Parťáků u jídelny.

Parťáci mají nové logo
Rozhodli jsme se pro změnu. Máme nové logo, snad se vám také bude líbit.

 

Členové parlamentu

Předseda parlamentu: Richard Czerwinski

Místopředsedové: Julie Kašparová, Vojta Veselý

členové:

2.A  Viktoria Jurůjová, Kryštof Soukup
2.B  Viola Mazzolini, Felix Urban
2.C Adriana  Fedičová, Jaroslav Matějka
3.A Helena Fuková, Tomáš Němec
3.B Anna Klucká, Peter Mlynek
3.D Benjamin Horák, Ella Charvátová
4.A Vendelín Čáp, Markéta  Pecková
4.B Mikuláš Balšán, Filip Beneš
4.C Maxim Kavka, Kristýna Zíková
5.A Valérie Martovická, Molly Přibylová
5.B Štěpán Kopelent, Kateřina Palatinusová
6.A Denis Dvořák, Adam Kozák
6.B Kateřina Záhorová, Alexandr Zíka
7.A Zuzana Houšková, Richard Týnský
7.B Martin Sviták
8.A Vojtěch  Veselý, David Veselý
8.B Julie Kašparová, Vladimír Mergl
9.A Richard Czerwinski

Koordinátoři parlamentu z řad dospěláků: Leona Vyvialová, Kristýna Kracíková
Parťáci jsou rozděleni na 3 výbory. Každý řeší jinou oblast projektů i problémů.

Akční a kulturní výbor 
Akční výbor chystá projekty a akce, které vedou k pobavení a oživení kulturního života školy a celé komunity Chýně.

Školní výbor 
Školní výbor řeší atmosféru ve škole, problémy spolužáků, nápady na zlepšení a zútulnění školy.

Charitativní výbor 
Charitativní výbor parlamentu se stará o všechny akce, které přinesou peníze či prostředky těm, kteří je nejvíce potřebují. Budeme se snažit udělat sbírku na zdravotní klauny, zorganizujeme běh Spolu to dáme a další.