Kroužky pro děti

Naše škola nabízí široké spektrum kroužků nejen pro školní děti.
Nabídku kroužků mohou využít i chýňská mládež a děti, které nechodí do naší školy.
Pro školní rok 2020/2021 se otevřelo přihlašování do kroužků již v červnu. Chceme zjistit, jaký je zájem o jednotlivé kroužky již nyní, abychom mohli flexibilněji reagovat na Vaše přání a potřeby.

Jak se přihlásit

Máme za sebou i 2. kolo přihlašování do kroužků nabízených školou. Prosíme, všechny přihlášené, aby přišli podepsat přihlášku do kroužků pro rok 20-21 v níže uvedených termínech k paní hospodářce do budovy nové školy:

7.9.  pondělí 12.00-19.00

8. 9. úterý     7.45 – 9.00, 12.00 – 15.00

9.9. středa    12.00 – 18.00

10.9. čtvrtek  7.30 – 9.00

11.9. pátek    7.45 – 9.00

 

První kolo přihlašování proběhlo v termínu 17.6. – 24.6.2020. Pokud se kroužky nenaplnily, případně pokud budou otevřeny nějaké další kroužky, proběhne druhé kolo v termínu 1.9. – 5.9.2020.

Pro přihlášení do kroužků v ZŠ Chýně Vás prosíme o vyplnění níže uvedeného formuláře. Nejedná se o závaznou přihlášku (ta se musí podepsat fyzicky), pouze o online přihlášení, na základě kterého budou děti přijaty do kroužku. Rozhoduje pořadí přihlášení. Po 24.6.2020 budou přihlášky vyhodnoceny a  budete informováni na Vámi uvedený mail, zda byla kapacita kroužku naplněna a počítáme s Vámi či nikoliv. V případě zařazení do kroužku budete vyzváni, abyste si v září vyzvedli přihlášku k podpisu a zaslali platbu.

U paní hospodářky v kanceláři školy bude vše připraveno k podpisu, a to v týdnu od 7.9. – 11.9. 2020. Bez podepsané přihlášky a zaslané platby na účet školy není dítě na kroužek přihlášeno. Kroužky budou začínat pravděpodobně v týdnu od 14.9.2020. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Formulář pro přihlášení do kroužků naleznete zde

Naše nabídka

U některých kroužků nejsou uvedeny přesné časy a dny. Důvodem je, že lektoři neznají svůj přesný rozvrh od září, proto nedokáží přislíbit termín. Pokud by se Vám líbilo kroužek navštěvovat, zapište se, o termínu budete informováni. V září se pak případně můžete odhlásit, když nebude termín vyhovovat. Volná místa budou dána k dispozici v druhém kole přihlášek.

Naši nabídku si prohlédněte Nabídka kroužků 20-21

Pozor – v naší nabídce můžete najít tři druhu kroužků. Jedny organizujeme přímo my, přihlášky i platby dáváte tedy přímo škole. Další variantou v nabídce jsou lektoři kroužků, kteří si pronajímají prostor, přihlášky jdou přes školu, nicméně platby a vše další si řeší daní lektoři sami. A poslední variantou je kroužek, který organizačně škola nezajišťuje vůbec, tedy přihlášky i platby jdou přímo přes externí organizaci a my jen kroužek v naší nabídce inzerujeme.

ZUŠka

Již od září 2017 spolupracujeme se Základní uměleckou školou Dr. Lidinské z Berouna, která má u nás ve škole pobočku. Zápis do ZUŠky probíhá vždy v září, většinou hned první či druhý školní den. Zápis probíhá v naší škole a zajišťují ho sami pedagogové ze ZUŠky.

Aktuálně vyučované obory v naší škole jsou klavír, trubka, flétna, kytara elektrická i akustická, sólový zpěv.

Zápis proběhne 3.9. 2020 od 11 do 17 hodin.