Školní družina

Smysluplné využití volného času

Tým školní družiny zpestřuje dětem celý školní rok aktivitami, které se dějí buď v budově školy, či mimo ni.

Včetně běžných činností, které se naplňují v rámci zájmového vzdělávání, formou každodenní vzdělávací hodiny, snažíme se vymýšlet i takové aktivity, které propojujeme spolu s rodiči, např. prostřednictvím vánočních či velikonočních dílniček. Výletujeme většinou v období Vánoc, Velikonoc a na konci školního roku vyrážíme pravidelně do zábavného centra Toboga. Zveme si k nám do školy divadlo, varieté, mobilní planetárium. V areálu školy pořádáme sportovní dny, seznamovací odpoledne, slavíme čarodějnice, vaříme v kuchyňce. Na Vánoce zdobíme stromeček před školou a trávíme čas i s chýňskými seniory. V průběhu dalšího školního roku zajisté přibydou do fotogalerie nové obrázky, které zachytí alespoň záblesk dětských úsměvů.

 

Ranní družina

Ranní družina probíhá ve třídách 2. B a 3. D (dle počtu dětí), které se nacházejí v přízemí vpravo a je určena pro všechny žáky prvního stupně, kteří čekají v budově školy před vyučováním. První třídy mají školní družinu v přízemí staré školy. Děti se po příchodu do družiny vždy nahlásí paní vychovatelce.

 

 

Odpolední
družina

12:00 – 14:00: po skončení vyučování si přebírá paní vychovatelka žáky od paní učitelky z jejich výukových tříd a poté společně přechází do svého družinového oddělení. Následuje hygiena, společný oběd s vychovatelkou. Doba odpočinku a relaxačních her. Vyzvedávání dětí je z organizačních důvodů možné pouze od 13:30 do 14:00. Od 14:00 do 15:00 probíhá řízená činnost podle tématu, či pobyt mimo školní budovu (převlečení dětí podle uvážení rodičů). V tuto dobu děti prosíme nevyzvedávat. 15:00 – 17:00 hygiena, svačina, střídání klidových a pohybových aktivit, příprava na vyučování. Je možné vyzvednout děti ze školní družiny. Informace o tom, kde se jednotlivá oddělení nachází, naleznete jak na webu školy v sekci Družina, tak na informativní nástěnce při vstupu do školy hlavním vchodem (u pana vrátného). V mimořádných případech (lékař, jiná událost) je samozřejmě možné po domluvě s paní vychovatelkou vyzvednout dítě i jiné než určené časy.

 

Platby za družin: na účet školy, VS dítěte je stejný, jako VS na obědy. Platba se hradí buď jednorázově do konce října, za celý školní rok, tj. 2000,-Kč, či za pololetí. Za 1. pololetí do konce října 800,-Kč (období září až prosinec), za 2. pololetí do konce února 1200,-Kč (období leden až červen)

 

 

Z organizačních důvodů, prosíme, vyzvedávat děti po obědě od 13:30.

Silvia Lipowská, V oddělení Jednorožci třída 2. B (děti ze tříd 1.C, 2.B a přípravky)

Jana Pantlíková, V oddělení Větvíci třída 3. D (děti ze tříd 2.A. 3.D)

Lenka Veverová, V oddělení Elfíci, třída 2.C (děti ze tříd 2.C a přípravka)

Denisa Veverová, v oddělení Dráčci, třída 2.A (děti ze tříd 1.A a 2.B)

Johana Galčanová, V oddělení Hrabáčci, třída 3.A (děti ze tříd 1.B a 2.B)

Vlaďka Štorková, V oddělení Rarášci, třída 3. B (děti ze tříd 3. B a přípravky)

Andrea Melicharová, V oddělení Trolíci, třída 4. A (děti ze tříd 3.A a 3.D)

Simona Pospíšilová, V oddělení Skřítci třída 4.C (děti ze tříd 4. A, B, C)

 

Vychovatelé školní družiny

Simona Pospíšilová

vedoucí vychovatelka ŠD

Co mám ráda: život, podzim, úsměv, pohodu, svobodu
Oblíbené místo: les
Co neumím: létat
Co chci umět: létat

Denisa Veverová

vychovatelka

Co mám ráda: rodinu, pohádky, hokej a jaro
Oblíbené místo: Krkonoše, Ptačí kameny
Co neumím: lhát a uvařit guláš
Co chci umět: vrátit čas

Jana Pantlíková

vychovatelka

Co mám ráda: pohled na svět hledáčkem fotoaparátu, dětský smích, cestování
Oblíbené místo: kdekoli, kde mužu být se svou rodinou, v přírodě
Co neumím: přehlížet nespravedlnost, hrát šachy
Co chci umět: nemít trému, hrát na hudební nástroj

Silvia Lipowská

vychovatelka

Co mám ráda: veselé lidi kolem sebe
Oblíbené místo: Tatry
Co neumím: být lhostejná
Co chci umět: ...kromě toho všeho... I to o čem jsem se zatím nezmínila. :)

Andrea Melicharová

vychovatelka, asistent pedagoga

Co mám rada: sushi, vtipný a férový lidi, střelbu ze zbraní, nakupování oblečení
Oblíbené místo: je v zimě moře a v létě hory, domov
Co neumím: hrát na nástroj, zpívat, stříhat vlasy
Co chci umět: občas přehlédnout nepořádek, nechvátat a nestresovat se