Školní družina

Smysluplné využití volného času

Tým školní družiny zpestřuje dětem celý školní rok aktivitami, které se dějí buď v budově školy, či mimo ni.

Včetně běžných činností, které se naplňují v rámci zájmového vzdělávání, formou každodenní vzdělávací hodiny, snažíme se vymýšlet i takové aktivity, které propojujeme spolu s rodiči, např. prostřednictvím vánočních či velikonočních dílniček. Výletujeme většinou v období Vánoc, Velikonoc a na konci školního roku vyrážíme pravidelně do zábavného centra Toboga. Zveme si k nám do školy divadlo, varieté, mobilní planetárium. V areálu školy pořádáme sportovní dny, seznamovací odpoledne, slavíme čarodějnice, vaříme v kuchyňce. Na Vánoce zdobíme stromeček před školou a trávíme čas i s chýňskými seniory. V průběhu dalšího školního roku zajisté přibydou do fotogalerie nové obrázky, které zachytí alespoň záblesk dětských úsměvů.

Každý čtvrtek máme společnou aktivitu napříč všemi odděleními v čase 14-16:00 dle aktuálního počasí (budova školy, hala, venku na hřišti školy)

 

Měsíční plány

BŘEZEN –  Život v lese

28.-4.3.     – ukončení měsíce únor a úvod do nového tématu
Společná čtvrteční aktivita-3.3. zábavná a vzdělávací stezka mimo areál školy
7.-11.3.       – MDŽ, připomenutí tohoto svátku, přání všem ženám – tvorba přáníček
Společný pátek – 11.3. sportovně soutěžní odpoledne ve sportovní hale (14:00-15:00)
14.-18.3.      – tvorba kalendáře, výroba dárků pro budoucí prvňáčky
Společný čtvrtek – 17.3. stanoviště po třídách opět v duchu zábavy, sportu, soutěží a kvízů
21.-25.3.     – výroba čehokoliv dle fantazie dětí na vernisáž
Společná aktivita – v celém týdnu využití kuchyňky v rámci oddělení (14:00-16:00) – jarní moučník
28.-1.4.        – kolujeme po třídách – vernisáž výrobků jednotlivých oddělení
Společný čtvrtek – 31.3. – zábavná a vzdělávací stezka mimo areál -Lesní stezka (14:00-16:00)

Plánované akce v budově školy:

7.4. Chovatelská archa – 14:00-17:00
12.5. Břichomluvec Matýsek – 14:00-17:00
23.6. Toboga – 14:00-17:00

 

PROSINEC  – Sladkovodní svět

29.-3.12.     Výlety do Chrustenic – Mýdlárna
6.-22.12.     Měsíční plán Sladkovodní svět
6.-10.12.     Výroba andílků na zdobení školy
Seznámení s dalším měsíčním tématem – Sladkovodní svět- povídání, videa
9.12.            Společný čtvrtek – aktivity v rámci oddělení
13.-17.12.    Tvorba – vánoční tematika
16.12.           Společný čtvrtek – vycházka k rybníku spojená s výkladem rybářů 14-16:00
20.-22.12.   Předvánoční atmosféra naplněná koledami, tvorbou a rozjímáním

 

LISTOPAD – Pod kopyty stád

1.-5.11.  Výroba lucerniček-Svatomartinský průvod. Společná čtvrteční aktivita – jede jede mašinka

8.-12.11. Povídáme si o sv. Martinovi, výroba lucerniček, výroba koně sv. Martina. Společná aktivita – plnění úkolů formou kvízu na téma sv. Martina

15.-19.11. Prezentace kopytníků, tvorba zvířete na vernisáž. Náplň společného čtvrtka ve znamení soutěží a her napříč odděleními.

22.-26.11. Tvorba výrobků s podzimní tematikou a pokračování ve výrobě kopytníků na vernisáž. Náplň společného čtvrtka ve znamení vernisáže ve všech odděleních, spojené s hádankami na měsíční téma “Pod kopyty stád”.

29.-30.11. Výlet do mýdlárny Chrustenice

 

ZÁŘÍ – Zážitky z prázdnin se zvířaty

1.-3.9. – seznámení s pravidly ŠD, zážitky z prázdnin
6.-10.9. – tvorba vzpomínek ze zážitků z prázdnin
13.-24.9. – seznámení se zvířaty ze všech oddělení, zábavné odpoledne, výroba maskota, vernisáž z tvorby maskotů
27.-30.9. – závěrečný kvíz s poznáváním prostorů budovy školy.

Roční plán témat

ZÁŘÍ – Zážitky z prázdnin se zvířaty.
ŘÍJEN – Svět z ptačí perspektivy.
LISTOPAD – Pod kopyty stád.
PROSINEC – Sladkovodní svět.
LEDEN – Doba ledová.
ÚNOR – U nás na statku.
BŘEZEN – Život v lese.
DUBEN – Expedice na Safari.
KVĚTEN – Na Liáně v džungli.
ČERVEN – Pod mořskou hladinou.

Ranní družina

Ranní družina v budově Bolzanova probíhá ve třídách 3. B a 4. D (dle počtu dětí), které se nacházejí v přízemí vpravo a je určena pro všechny žáky prvního stupně, kteří čekají v budově školy před vyučováním.

Ranní družina v budově Za Školou je v učebnách 1.A a 1.C.

Děti se po příchodu do družiny vždy nahlásí paní vychovatelce.

KONCOVÉ DRUŽINY jsou v učebnách 3. A, 3. C, 4. B, 5. C.

Odpolední
družina

12:00 – 14:00: po skončení vyučování si přebírá paní vychovatelka žáky od paní učitelky z jejich výukových tříd a poté společně přechází do svého družinového oddělení. Následuje hygiena, společný oběd s vychovatelkou. Doba odpočinku a relaxačních her. Vyzvedávání dětí je z organizačních důvodů možné pouze od 13:30 do 14:00. Od 14:00 do 15:00 probíhá řízená činnost podle tématu, či pobyt mimo školní budovu (převlečení dětí podle uvážení rodičů). V tuto dobu děti prosíme nevyzvedávat. 15:00 – 17:00 hygiena, svačina, střídání klidových a pohybových aktivit, příprava na vyučování. Je možné vyzvednout děti ze školní družiny. Informace o tom, kde se jednotlivá oddělení nachází, naleznete jak na webu školy v sekci Družina, tak na informativní nástěnce při vstupu do školy hlavním vchodem (u pana vrátného). V mimořádných případech (lékař, jiná událost) je samozřejmě možné po domluvě s paní vychovatelkou vyzvednout dítě i jiné než určené časy.

Kroužky v době družiny – pokud dítě navštěvuje kroužek v době školní družiny, je nutné, aby rodič napsal na lísteček: jméno dítěte, název kroužku, den, kdy kroužek probíhá, od kolika do kolika hodin a zda se dítě vrací zpět do družiny. Lektor si vždy vyzvedává dítě v oddělení školní družiny a po skončení kroužku dítě zpět do oddělení vrací.

Platby za družin: na účet školy, VS dítěte je stejný, jako VS na obědy. Platba se hradí buď jednorázově do konce října, za celý školní rok, tj. 2000,-Kč, či za pololetí. Za 1. pololetí do konce října 800,-Kč (období září až prosinec), za 2. pololetí do konce února 1200,-Kč (období leden až červen)

Z organizačních důvodů, prosíme, vyzvedávat děti po obědě od 13:30.

Třídy, umístění ve třídách, vychovatelky, názvy oddělení

1.A + PT (4.D) Pantlíková Jana – MEDVĚDI

1.B + PT (4.B) Štorková Vlaďka – TUČŇÁCI

1. C + PT (3.C) Lenka Veverová – SURIKATY

2. A + 3. A (4. A) Johanka Galčanová a Míša Jánská – DELFÍNI

2. B + 3. A (3. A) Denisa Veverová – LACHTANI

2. C + 3. A (2. C) Silvia Lipowská- ŽIRAFY

3. B + 3. C (5. A) Andrea Melicharová- LVI

4. A+B+C + 3. C (5.C) Simona Pospíšilová- KLOKANI

Vychovatelé školní družiny

Simona Pospíšilová

vedoucí vychovatelka ŠD

Co mám ráda: život, podzim, úsměv, pohodu, svobodu
Oblíbené místo: les
Co neumím: létat
Co chci umět: létat

Denisa Veverová

vychovatelka

Co mám ráda: rodinu, pohádky, hokej a jaro
Oblíbené místo: Krkonoše, Ptačí kameny
Co neumím: lhát a uvařit guláš
Co chci umět: vrátit čas

Jana Pantlíková

vychovatelka

Co mám ráda: pohled na svět hledáčkem fotoaparátu, dětský smích, cestování
Oblíbené místo: kdekoli, kde mužu být se svou rodinou, v přírodě
Co neumím: přehlížet nespravedlnost, hrát šachy
Co chci umět: nemít trému, hrát na hudební nástroj

Silvia Lipowská

vychovatelka

Co mám ráda: veselé lidi kolem sebe
Oblíbené místo: Tatry
Co neumím: být lhostejná
Co chci umět: ...kromě toho všeho... I to o čem jsem se zatím nezmínila. :)

Andrea Melicharová

vychovatelka, asistent pedagoga

Co mám rada: sushi, vtipný a férový lidi, střelbu ze zbraní, nakupování oblečení
Oblíbené místo: je v zimě moře a v létě hory, domov
Co neumím: hrát na nástroj, zpívat, stříhat vlasy
Co chci umět: občas přehlédnout nepořádek, nechvátat a nestresovat se

Michaela Jánská

vychovatelka, asistent pedagoga

Co mám ráda: kafe, jídlo a spánek, ale hlavně svou rodinu
Oblíbené místo: postel, kdekoliv v přírodě
Co chci umět: zpívat
Co neumím: vstát ráno na první budík co mi zazvoní, nestresovat se kvůli každé maličkosti

Johanka Galčanová

vychovatelka, asistent pedagoga

co mám ráda: cestování, děti, hudbu, zvířata, hru na klavír
oblíbené místo: Amsterdam, Šumava, Praha, kdekoliv u vody
co neumím: ráno vstát na první budík, nechat řídit auto někoho jiného
co bych chtěla umět: vrátit čas, číst myšlenky

Vlaďka Štorková

vychovatelka

Lenka Veverová

vychovatelka

Co mám ráda: hory, moře, dobré jídlo, klid...
Oblíbené místo: všude tam, kde je má rodina a fajn lidi
Co bych chtěla umět: nebát se výšek
Co neumím: ještě mnoho věcí...