Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/e/a/ea857e0a-620f-42b2-8864-2cfd4b55b8d3/zschyne.cz/www/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/e/a/ea857e0a-620f-42b2-8864-2cfd4b55b8d3/zschyne.cz/www/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
Školní družina - Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ
Deprecated: Return type of Twig\Markup::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/e/a/ea857e0a-620f-42b2-8864-2cfd4b55b8d3/zschyne.cz/www/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Markup.php on line 38

Školní družina

Smysluplné využití volného času

Tým školní družiny zpestřuje dětem celý školní rok aktivitami, které se dějí buď v budově školy, či mimo ni.

Snažíme se vymýšlet i aktivity, kterých se účastní rodiče, např. dny otevřených dveří ŠD, vánoční či velikonoční dílničky. Výletujeme většinou v období Vánoc, Velikonoc a na konci školního roku vyrážíme pravidelně do zábavního centra Toboga. Zveme si k nám do školy divadlo, varieté, mobilní planetárium, trilopark, chovatelskou archu. V areálu školy pořádáme sportovní dny nejen ve sportovní hale, seznamovací odpoledne, slavíme čarodějnice, vaříme v kuchyňce. Vyrážíme na různorodé stezky Chýní, do lanového parku, Višňovky, ale i za zvířátky u školky.

Každý čtvrtek máme společnou aktivitu napříč všemi odděleními v čase 14-16:00 dle aktuálního počasí (budova školy, hala, venku na hřišti školy, mimo areál školy).

V sekci “Týdenní náplně činností” jsou k nalezení souhrny aktivit, které v družině probíhají.

Základní informace

Školní družina se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění. Tato vyhláška je východiskem pro koncipování řádu školní družiny. Řád školní družiny je součástí školního řádu, který najdete na webu školy v dokumentech.

Školní družinu vede Simona Pospíšilová, můžete jí psát či volat  pospisilova.simona@zschyne.cz , tel: 702 155 417

Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky přípravné třídy a 1. – 3. tříd. Pokud to umožní kapacita, jsou do školní družiny přijati i žáci 4. ročníku. Žáci jsou rozděleni do 9 oddělení a umístěni v učebnách 1. stupně. Informace o tom, kde se jednotlivá oddělení nachází, naleznete jak na webu školy v sekci Družina, tak na informativní nástěnce při vstupu do školy hlavním vchodem (u pana vrátného). V mimořádných případech (lékař, jiná událost) je samozřejmě možné po domluvě s paní vychovatelkou vyzvednout dítě i jiné než určené časy.

Školní družina se řídí vnitřním řádem školní družiny.

Přihláška k zájmovému vzdělávání (ŠD), odhlášení žáka z ŠD, žádost o čipy jsou k dispozici v dokumentech školy ke stažení.

Platba ŠD

za období září-prosinec částka 800,- do konce září 2023
za období leden-červen částka 1200,- do konce ledna 2024

Pokud chcete družinu uhradit najednou, určitě můžete. Částku 2000 Kč.
číslo účtu: 182 049 576/0300
specifický symbol: 20
variabilní symbol: vs dítěte
nezapomeňte, prosím, uvést jméno dítěte

Provoz družiny

Ranní družina v budově ZŠ Bolzanova 800 je v provozu od 7:00 – 7:45 a probíhá ve třídě 3. B, která se nachází v přízemí vpravo a je určena pro všechny žáky prvního stupně (zejména pro Přípravnou třídu a žáky třetích tříd).

Ranní družina v budově Za Školou 55 je v provozu od 7:00 – 7:45. a probíhá v přízemí ve třídě 1. C (pro třídy 1.A, B, C, D).

Ranní družina budově Uherova 10  je v provozu od 7:00-7:45. a probíhá v přízemí ve třídě 2.A (pro třídy 2.A, B, C, D).

Děti se po příchodu do družiny vždy nahlásí paní vychovatelce

Odpolední družina probíhá v budově ZŠ Bolzanova 800.

Od 12:05 – 14:00 po skončení vyučování si přebírá paní vychovatelka žáky od paní učitelky z jejich výukových tříd a poté společně přechází do svého družinového oddělení. Následuje hygiena, společný oběd s vychovatelkou. Doba odpočinku a relaxačních her. Vyzvedávání dětí je z organizačních důvodů možné pouze od 13:30 do 14:00. Od 14:00 do 15:00 probíhá řízená činnost podle tématu, či pobyt mimo školní budovu (převlečení dětí podle uvážení rodičů). V tuto dobu děti prosíme nevyzvedávat. 15:00 – 17:00 svačina, střídání klidových a pohybových aktivit, příprava na vyučování.

Umístění a názvy oddělení

Názvy oddělení a jejich umístění v ZŠ Bolzanova 800

V přízemí vpravo se nachází oddělení:

Finsko 3.A (vychovatelka Jana Pantlíková),

Turecko 5.C (vychovatelka Lenka Poláčková),

Itálie 5.B (vychovatelka Andrea Melicharová),

Francie 5.A (vychovatelka Denisa Veverová).

V prvním patře vpravo se nachází oddělení:

Japonsko 3.A (vychovatelka Pavla Ucekajová),

Egypt 4.C (vychovatelka Silvia Lipowská),

Řecko 4.B (vychovatelka Vlaďka Štorková),

Mexiko 4.A (ved. vychovatelka Simona Pospíšilová),

Španělsko 3.C (vychovatelka Michaela Jánská).

Vyzvedávání dětí

Vyzvedávání dětí ze školní družiny probíhá prostřednictvím čipového systému Bellhop (žádost o čip naleznete na webu školy, cena za jeden čip je 100,-Kč, v případě zájmu kontaktujte vedoucí vychovatelku). Samostatné odchody dětí probíhají formou lístečků (jméno dítěte, datum a čas samostatného odchodu, podpis zákonného zástupce), či formou písemné zprávy do školy online do 11:00 h v ten den paní vychovatelce daného oddělení. Informace o tom, kde se jednotlivá oddělení nachází, naleznete jak na webu školy v sekci Družina, tak na informativní nástěnce při vstupu do školy hlavním vchodem (u pana vrátného). V mimořádných případech (lékař, jiná událost) je samozřejmě možné po domluvě s paní vychovatelkou vyzvednout dítě i jiné než určené časy. Z organizačních důvodů, prosíme, vyzvedávat děti po obědě od 13:30.

Kroužky v době družiny

Kroužky v době družiny probíhají v prostorách školy. Pokud dítě navštěvuje kroužek v době školní družiny, je nutné, aby rodič napsal na lísteček: jméno dítěte, název kroužku, den, kdy kroužek probíhá, od kolika do kolika hodin a zda se dítě vrací zpět do družiny. Lektor si vždy vyzvedává dítě v oddělení školní družiny a po skončení kroužku dítě zpět do oddělení vrací.

Roční plán témat

Roční plán témat

Září – Pozdrav z prázdnin

·       Měsíc pravidel a bezpečnosti.

·       Seznámení s novým prostředím a kamarády.

·       Bezpečný pobyt nejen v družině.

·       Vysvětlení celoroční tématu.

·       Páteční využívání haly (14:00-15:00).

Říjen – Evropa

·       Měsíc etikety.

·       Životní prostředí, změny v přírodě.

·       Výroba lucerniček na Svatomartinský průvod.

·       Vaření – individuální v rámci oddělení.

·       Páteční využívání haly (14:00-15:00).

·       12.10. Balonková show 14:00-16:00 (v aule).

·       26.-27.10. podzimní prázdniny.

Listopad – Evropa

·       Měsíc tolerance.

·       Výroba draka.

·       Podzim, barvy podzimu.

·       Vaření-individuálně v rámci oddělení.

·       Páteční využívání haly (14:00-15:00).

·       10.11. Svatomartinský průvod.

·       28., 29. a 30.11. Výlety na Zámek Loučeň 14:00-19:00 (výroba vánočních dekorací).

Prosinec – Jižní Amerika

·       Měsíc přání.

·       Čert a Mikuláš, tradice Vánoc.

·       Výzdoba oddělení vánočními výrobky.

·       Vaření – vánoční inspirace – individuální v rámci oddělení.

·       Páteční využití haly 14:00-15:00.

·       5.12. Mikuláš.

·       14.12. Mobilní trilopark 14:00-17:00 (v aule).

·       20.12. Vánoční trhy.

Leden – Severní Amerika

·       Měsíc zdravého životního stylu.

·       Zimní výtvarné techniky.

·       Výstava typických symbolů zimy.

·       Tři králové.

·       Zimní sporty, radovánky.

·       Vaření – individuální v rámci oddělení.

·       Páteční využití haly 14:00-15:00.

·       18.1. Kouzelníci Kellnerovi 14:00-17:00 (v aule)

Únor- Antarktida

·       Měsíc barev a kouzel.

·       Masopust, Hromnice.

·       Výroba masek.

·       Výroba velikonočních výrobků.

·       Vaření – individuální v rámci oddělení.

·       Páteční využití haly 14.00-15.00.

·       8.2. Varieté 14:00-17:00 (v aule).

·       19.-25.2. jarní prázdniny

Březen – Asie

·       Měsíc dramatických her.

·       Jarní rovnodennost, první jarní den.

·       Ukliďme svět.

·       Vaření – individuální v rámci oddělení.

·       Páteční využití haly 14.00-15.00

·       Výroba velikonočních výrobků.

·       19., 20. a 21.3. Výlet do čokoládovny 14:00-18:00.

·       23.3. Velikonoční obecní trhy (prodej výrobků ŠD).

·       27.3. Světový den divadla.

·       28.-1.4. Velikonoční prázdniny.

Duben – Afrika

·       Měsíc hudby, rytmu.

·       Vaření – individuální v rámci oddělení.

·       Páteční využití haly 14.00-15.00

·       16.4. Světový den hlasu.

·       25.4. Bubnování – Rytmus těla 14:00-16:00 (v aule).

·       26.4. Čarodějnické odpoledne

Květen – Austrálie

·       Měsíc přírodních změn.

·       Práce se zemí-artefiletika.

·       Sázíme, pěstujeme – spojení se zemí.

·       Vaření – individuální v rámci oddělení.

·       Páteční využití haly 14.00-15.00.

·       23., 30.5. návštěva kina 14:00-17:00

·       30.5. Dětský den

Červen – Prázdninový světadíl

·       Měsíc fantazie.

·       Den otevřených dveří pro rodiče dětí ze ŠD.

·       MD dětí.

·       Úklid třídy, třídění hraček a pomůcek.

·       Zhodnocení celého školního roku.

·       Vaření – individuální v rámci oddělení.

·       Páteční využití haly 14.00-15.00.

·       25.6. Toboga – zábavné herní centrum (Zličín)

Týdenní náplň činnosti

Činností ŠD na týden 20. 5. – 24. 5.

Tvorba na výstavu v aule-cokoli ze světa.
Individuální tvorba v rámci oddělení (Evropský den parků).
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
23.5. 14:00-16:00 společný čtvrtek-lanový park, parkurové hřiště, procházka Chýní. Při nepřízni počasí stezka po škole.
24.5. 14:00-15:00 Individuální využití haly v rámci oddělení.

 

ČINNOST ŠD na týden 6. 5. . – 10. 5.

Úvod do Austrálie.
Výroba přáníček ke Dni matek.
8.5. Státní svátek.
9.5. 14:00-16:00 Společný čtvrtek-klaunské představení.
10.5. 14:00-15:00 Individuální využití haly v rámci oddělení.

ČINNOST ŠD na týden 22. 4. . – 26. 4.

Příprava masek na oslavu čarodějnic.
Individuální tvorba v rámci oddělení-měsíc hudby a rytmu.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
25.4. společný čtvrtek-oslava čarodějnic.
14:00-15:00 zábavné aktivity venku či v areálu školy dle počasí.
15:00-16:00 občerstvení v jídelně (buřt, chleba, kečup, hořčice).
26.4. 14:00-15:00 individuální využití haly v rámci oddělení.

Činností ŠD na týden 15.4.-19.4.

Poznáváme Afriku.
Individuální tvorba v rámci oddělení-měsíc hudby a rytmu.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
18.4. 14:00-16:00 společný čtvrtek – procházka Chýní (lanový park atd.)/při nepřízni počasí aktivity napříč odděleními
19.4. 14:00-15:00 individuální využití haly v rámci oddělení.

ČINNOST ŠD na týden 5. 2. . – 9. 2.

Individuální výroba v rámci oddělení.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
7.2. Ukončení výstavy za sklem „Amerika“.
8.2. 14:00-16:00 Varieté v aule.
9.2. 14:00-15:00 Masopust v hale.

Plánování činností ŠD na týden 8.4.-12.4.

Úvod do Afriky.
Individuální tvorba v rámci oddělení-měsíc hudby a rytmu.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
11.4. 14:00-15:30 společný čtvrtek – hledání ukrytých symbolů v barvách Afriky.
12.4. 14:00-15:00 individuální využití haly v rámci oddělení.

Plánování činností ŠD na týden 2.4.-5.4.

Individuální tvorba v rámci oddělení.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
4.4. 14:00-15:30 společný čtvrtek-zábava ve světě.
5.4. 14:00-15:00 zábavné odpoledne v hale – ukončení Asie.

Úvod do Afriky.
Individuální tvorba v rámci oddělení-měsíc hudby a rytmu.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
11.4. 14:00-15:30 společný čtvrtek – hledání ukrytých symbolů v barvách Afriky.
12.4. 14:00-15:00 individuální využití haly v rámci oddělení.

Plánování činností ŠD na týden 25.3.-27.3.

Výroba záložek do knížky pro budoucí prvňáčky.
Velikonoční tradice a zvyky ve světě-besídka v rámci oddělení.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.

Plánování činností ŠD na týden 18.3.-22.3.

Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky.
Výroba na velikonoční obecní trhy (aula 23.3. 9-13:00).
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
19.-21.3. Výlety do Čokoládovny-Šestajovice.
22.3. 14:00-15:00 Individuální využití haly v rámci oddělení.

Plánování činností ŠD na týden 11.3.-15.3.

Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky.
Cestujeme Asií-kultura, tradice, zvyky.
Výroba na velikonoční trhy.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
14.3. 14:00-15:30 – Ukliďme okolí školy (měsíční téma „Ukliďme svět“).
15.3. 14:00-15:00 Individuální využití haly v rámci oddělení.

Plánování činností ŠD na týden 4.3.-8.3.

Úvod do Asie.
Tvorba na téma Asie.
Dramatické hry.
Výroba na velikonoční trhy.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
7.3. 14:00-15:30 – Stezka školou- Ukliďme svět.

Plánování činností ŠD na týden 12.-16.2.

Valentýnská tvorba.
Valentýn v rámci oddělení.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
15.2. 14:00-16:00 – Dobytí severního pólu-aktivity po třídách.
16.2. 14:00-15:00 individuální využití haly v rámci oddělení.
Plánování činností ŠD na týden 26.-1.3.

Tvorba v tématu „Antarktida“
Ukončujeme cestování Antarktidou.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
29.2. 14:00-16:00 – Procházka Chýní.
1.3. 14:00-15:00 – Ukončení Antarktidy – sportovní odpoledne v hale.

Plánování činností ŠD na týden 5.2.-9.2.

Individuální výroba v rámci oddělení.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
7.2. Ukončení výstavy za sklem „Amerika“.
8.2. 14:00-16:00 Varieté v aule.
9.2. 14:00-15:00 Masopust v hale.

Plánování činností ŠD na týden 29.1.-1.2.

Individuální výroba v rámci oddělení.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
31.1.-7.2. Výstava za sklem Amerika.
1.2. 14:00-16:00 stezka školou, „vysvědčení“.

ČINNOST ŠD na týden 22. 1. – 26. 1.

Vyrábění na výstavu za sklem v aule  – Amerika (31.2.-7.2.).
Výroba indiánských čelenek, ponča.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
25.1. 14:00-16:00 stezka – krmení ptactva.
26.1. 14:00-15:00 hala-ukončení Ameriky v duchu zábavy a her.

ČINNOST ŠD na týden 8. 1. – 12. 1.

Měsíc zdravého životního stylu.
Individuální tvorba v rámci oddělení – nejen zimní tématika.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
11.1. společný čtvrtek – kolování po oddělení – zimní sporty.
12.1. 14:00-15:00 Individuální využití haly v rámci oddělení.

ČINNOST ŠD na týden 4. 12. – 8. 12.

Individuální tvorba v rámci oddělení, zimní tematika.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
5.12. Mikuláš v družině.
7.12. 14:00-15:00 zábavná stezka napříč všemi odděleními.
8.12. 14:00-15:00 individuální využití haly v rámci oddělení.
Sněhové radovánky nejen v areálu školy.

ČINNOST ŠD na týden 27. 11. – 1. 12.

Individuální tvorba v rámci oddělení.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
28., 29., 30.11. 14:00-19:00 výlety na zámek Loučeň.
30.11. ukončení výstavy za sklem v aule – ŠD v Evropě.
1.12. 14:00-15:00 zábavná akce v hale – úvod do Jižní Ameriky v duchu karnevalu bez masek.

ČINNOST ŠD na týden 20. 11. – 24. 11.

Individuální tvorba v rámci oddělení.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
22.11.-30.11. výstava za sklem v aule – ŠD v Evropě.
23.11. 14:00-15:00 podzimní vzdělávací stezka odděleními ŠD, poté dle počasí sportovní hry na hřišti školy.
24.11. 14:00-15:00 individuální využití haly v rámci oddělení.

ČINNOST ŠD na týden 13. 11. – 16. 11.

Evropa – příprava výrobků na výstavu za sklem.
Individuální tvorba v rámci oddělení.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
16.11. 14:00-16:00 dle počasí: zábavné stanoviště v budově školy v odděleních ŠD (stezka školou a plnění úkolů)/zábavné a sportovní odpoledne na hřišti školy.
17.11. Státní svátek.

ČINNOST ŠD na týden 30. 10. – 3. 11.

Evropa – pojímáme individuálně v rámci oddělení.
Výroba lucerniček na sv. Martina.
Společné pohybové hry venku – dle počasí na hřišti školy, či mimo areál.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
2.11. 14:00-16:00 oslava dušiček a Halloweenu – zábavné stanoviště v budově školy v odděleních ŠD
3.11. 14:00-15:00 individuální využití haly

ČINNOST ŠD na týden 23. 10. – 25. 10.

Evropa – pojímáme individuálně v rámci oddělení.
Společné pohybové hry venku – dle počasí na hřišti školy, či mimo areál.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
26.-27.10. podzimní prázdniny

ČINNOST ŠD na týden 16. 10. – 20. 10.

Evropa úvod – roční téma.
Volná tvorba v rámci oddělení s podzimní tematikou (výroba draka, koláže z přírodnin)
Společné pohybové hry venku – dle počasí na hřišti školy, či mimo areál.
Nácvik scénky „Etiketa“ (každé oddělení jiné téma).
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
19.10. 14:00-16:00 společný čtvrtek – dle počasí stezka mimo areál školy/v budově školy
20.10. 14:00-15:00 Etiketa v hale

ČINNOST ŠD na týden 9. 10. – 13. 10.

Volná tvorba v rámci oddělení s podzimní tematikou.
Společné pohybové hry venku – dle počasí na hřišti školy, či mimo areál.
Nácvik scénky „Etiketa“ (každé oddělení jiné téma) na vystoupení v hale.
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení.
12.10. společný čtvrtek – Balonková Evička v aule 14:00-16:00.
13.10. Individuální využití haly v rámci oddělení.

ČINNOST ŠD na týden 2. 10. – 6. 10.

Volná tvorba v rámci oddělení.
Pokračujeme v etiketě – jak se chováme v přírodě, MHD, ve škole, při stolování atd.
Společné pohybové hry venku – dle počasí na hřišti školy, či mimo areál
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení
5.10. společný čtvrtek – kolujeme odděleními – pohybové, vědomostní, zábavné aktivity
6.10. Individuální využití haly v rámci oddělení

 

ČINNOST ŠD na týden 25. 9. – 28. 9.

Volná tvorba v rámci oddělení.
Úvod do Etikety.
Společné pohybové hry venku – dle počasí na hřišti školy – hod na cíl, skok do dálky, hod na koš, švihadlo atd.

Vychovatelé školní družiny

Simona Pospíšilová

vedoucí vychovatelka ŠD

Co mám ráda: život, podzim, úsměv, pohodu, svobodu
Oblíbené místo: les
Co neumím: létat
Co chci umět: létat

Denisa Veverová

vychovatelka

Co mám ráda: rodinu, pohádky, hokej a jaro
Oblíbené místo: Krkonoše, Ptačí kameny
Co neumím: lhát a uvařit guláš
Co chci umět: vrátit čas

Jana Pantlíková

vychovatelka

Co mám ráda: pohled na svět hledáčkem fotoaparátu, dětský smích, cestování
Oblíbené místo: kdekoli, kde mužu být se svou rodinou, v přírodě
Co neumím: přehlížet nespravedlnost, hrát šachy
Co chci umět: nemít trému, hrát na hudební nástroj

Silvia Lipowská

vychovatelka

Co mám ráda: veselé lidi kolem sebe
Oblíbené místo: Tatry
Co neumím: být lhostejná
Co chci umět: ...kromě toho všeho... I to o čem jsem se zatím nezmínila. :)

Andrea Melicharová

vychovatelka, asistent pedagoga

Co mám rada: sushi, vtipný a férový lidi, střelbu ze zbraní, nakupování oblečení
Oblíbené místo: je v zimě moře a v létě hory, domov
Co neumím: hrát na nástroj, zpívat, stříhat vlasy
Co chci umět: občas přehlédnout nepořádek, nechvátat a nestresovat se

Michaela Jánská

vychovatelka, asistent pedagoga

Co mám ráda: kafe, jídlo a spánek, ale hlavně svou rodinu
Oblíbené místo: postel, kdekoliv v přírodě
Co chci umět: zpívat
Co neumím: vstát ráno na první budík co mi zazvoní, nestresovat se kvůli každé maličkosti

Vlaďka Štorková

vychovatelka

Lenka Poláčková

vychovatelka

Co mám ráda: hory, moře, dobré jídlo, klid...
Oblíbené místo: všude tam, kde je má rodina a fajn lidi
Co bych chtěla umět: nebát se výšek
Co neumím: ještě mnoho věcí...