Školní družina

Smysluplné využití volného času

Tým školní družiny zpestřuje dětem celý školní rok aktivitami, které se dějí buď v budově školy, či mimo ni.

Včetně běžných činností, které se naplňují v rámci zájmového vzdělávání, formou každodenní vzdělávací hodiny, snažíme se vymýšlet i takové aktivity, které propojujeme spolu s rodiči, např. prostřednictvím vánočních či velikonočních dílniček. Výletujeme většinou v období Vánoc, Velikonoc a na konci školního roku vyrážíme pravidelně do zábavného centra Toboga. Zveme si k nám do školy divadlo, varieté, mobilní planetárium. V areálu školy pořádáme sportovní dny, seznamovací odpoledne, slavíme čarodějnice, vaříme v kuchyňce. Na Vánoce zdobíme stromeček před školou a trávíme čas i s chýňskými seniory. V průběhu dalšího školního roku zajisté přibydou do fotogalerie nové obrázky, které zachytí alespoň záblesk dětských úsměvů.

Každý čtvrtek máme společnou aktivitu napříč všemi odděleními v čase 14-16:00 dle aktuálního počasí (budova školy, hala, venku na hřišti školy)

 

Co nás čeká?

Činnost ŠD na týden 5. – 9. 6.

Pokračování ve výrobě pohádkové knihy – Tři prasátka
Individuální tvorba v rámci oddělení
Při pobytu venku –  volné hry v areálu školy, návštěva hřišť v okolí školy
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení
8.6. 14:00-16:00 den otevřených dveří pro rodiče dětí ze ŠD na hřišti školy (pouze za příznivého počasí). Zábavně/sportovní stanoviště
9.6. 14:00-15:00 klaunské vystoupení, dle počasí na hřišti školy/aula

Činnost ŠD na týden 29. 5. – 2. 6.

Pokračování ve výrobě pohádkové knihy
Individuální tvorba v rámci oddělení (malby křídami, práce s přírodninami)
Při pobytu venku –  volné hry v areálu školy, návštěva hřišť v okolí školy
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení
1. 6. Dětský den – 14:00-15:00 kolování družin všemi odděleními – plnění kvízů s odhalením tajenky
2.6. 14:00-15:00 individuální využití haly v rámci oddělení (volné hry, řízené hry, relaxace)
14:00-16:00 – stanoviště na hřišti školy (štafety, skok do dálky, hod na koš, pétanque)

Plánování činností ŠD na týden 22. 5. – 26. 5.

Pokračování ve výrobě pohádkové knihy
Individuální tvorba mapy Chýně v rámci oddělení (navazující na besedu o Chýní a procházku Chýní)
Při pobytu venku – změny v přírodě, volné hry v areálu školy, návštěva hřišť v okolí školy
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení
25.5. Chovatelská archa v aule 14:00-16:00
26.5. individuální využití haly v rámci oddělení (volné hry, řízené hry, relaxace)

Plánování činností ŠD na týden 15. 5. – 19. 5.

Pokračování ve výrobě pohádkové knihy
Etiketa – v rámci oddělení
18.5. dle počasí procházka Chýní (navazující na besedu o Chýni)/aktivity v areálu školy (zábavné stanoviště) 14:00-16:00
19.5. individuální využití haly v rámci oddělení (volné hry, řízené hry, relaxace)
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení

Plánování činností ŠD na týden 9. 5. – 12. 5.

Pokračování ve výrobě pohádkové knihy
11.5. beseda o Chýni – aula 14:00-15:30
Pozorování změn v přírodě – práce s přírodninami (sázení, poznávání bylin, herbáře …)
12.5. individuální využití haly v rámci oddělení (volné hry, řízené hry, relaxace)
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení

Plánování činností ŠD na týden 2. 5. – 5. 5.

Pokračování ve výrobě pohádkové knihy
Výroba mapy na budoucí stezku Chýní
Individuální prohlídka „okrasné zdi“ u Višňovky (750 let Chýně)
4.5. zábavné odpoledne dle počasí – stanoviště v areálu školy na hřišti či v odděleních ŠD
5.5. individuální využití haly v rámci oddělení
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení

Plánování činností ŠD na týden 24. – 28. 4.

Pokračování ve výrobě pohádkové knihy
25.-27.4. Výlety – Alchymie (13:30-18:00/18:30)
28.4. Oslava čarodějnic v hale (14-15:00) – zábavné stanoviště
15-16:00 občerstvení v jídelně (buřtíky, chléb)

Plánování činností ŠD na týden 17. – 21. 4.

Pokračování ve výrobě pohádkové knihy
Volná tvorba – přírodniny
Pantomima (povolání, sporty, zvěř)
20.4. společný čtvrtek – příznivé počasí -květinová stezka mimo areál školy (14:00-16:00)
V případě nepříznivého počasí zábavné, pohybové a vědomostní stanoviště v budově školy po odděleních
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení
Individuální využití haly v pátek 14:00-15:00

Plánování činností ŠD na týden 11. – 14. 4.

Pokračování ve výrobě pohádkové knihy
Vítáme jaro – volná tvorba
Výroba hudebních nástrojů v rámci oddělení
13.4. společný čtvrtek – hudební odpoledne v aule 14:00-15:30 (hrajeme na vyrobené hudební nástroje)
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení
Individuální využití haly v pátek 14:00-15:00

Plánování činností ŠD na týden 3.-5.4.

Pokračování ve výrobě pohádkové knihy
Tvorba s velikonoční tematikou, tradice, zvyky
Vítáme jaro – vymýšlení básniček, popěvků
Výroba hudebních nástrojů v rámci oddělení
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení

Plánování činností ŠD na týden 27.-31.3.

Pokračování ve výrobě pohádkové knihy
Divadlo hrané dětmi v rámci oddělení
30.3. Velikonoční dílničky v rámci oddělení (na velikonoční trhy 1.4.)
Práce se zemí – sázení bylinek
Individuální využití kuchyňky ve dnech středa, čtvrtek a pátek v rámci oddělení
Individuální využití haly každý pátek 14:00-15:00

 

Náplň činností ŠD  činností v týdnu 20.-24.3.

Pokračování ve výrobě pohádkové knihy, pohádky formou divadla
Výroba na velikonoční trhy (1.4.)
Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu
22.3. 14:00-16:00 společný čtvrtek v aule – Balónková Evička
Individuální využití kuchyňky ve dnech středa, čtvrtek a pátek v rámci oddělení
Individuální využití haly každý pátek 14:00-15:00

Náplň činností ŠD  činností v týdnu 13.-17.3.

Pokračování ve výrobě pohádkové knihy
Výroba na velikonoční trhy (1.4.)
Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky
Výroba hudebních nástrojů
16.3. společný čtvrtek dle počasí:
– stanoviště na hřišti školy (kámen, nůžky, papír, slalom, hod na cíl, basket, na jelena, lano, namotávání s hádankou, skákací panák, vědomostní kvíz)
– aula – hudební odpoledne – děti zpívají a hrají na hudební nástroje
Individuální využití kuchyňky ve dnech středa, čtvrtek a pátek v rámci oddělení
Individuální využití haly každý pátek 14:00-15:00

Náplň činností ŠD v týdnu od 6.3. – 10.3.

Kniha pohádek  – pokračování ve výrobě pohádkové knihy
Výroba dárků pro budoucí prvňáčky
Volná tvorba v rámci oddělení – dárky ke Dni matek
9.3. dle počasí – 14:00-15:30 – stanoviště ve třídách v rámci jednotlivých oddělení, či venku na školním hřišti
Využití kuchyňky v rámci oddělení
Páteční využití haly v rámci oddělení

 

Náplň činností ŠD v týdnu od 23.1. – 27.1.

Kniha pohádek  – pokračování ve výrobě pohádkové knihy
Etiketa – dopravní prostředky, stolování, hygiena, příroda …
Volná tvorba v rámci oddělení – ZIMA
Pobyt venku – zimní radovánky
26.1. 14:00-15:45 – sportovně zábavné odpoledne v budově školy
27.1. 14:00-15:00 -opičí dráha v hale, tanec, pohybové hry, střelba na bránu, překážkové dráhy, odpočinková relaxační zona

Náplň činností ŠD v týdnu od 16.1. – 20.1.

Kniha pohádek  – pokračování ve výrobě pohádkové knihy – Pohádka o Koblížkovi
Animace – pohádky touto formou
Tvorba symbolů zimy a plánování výstavy v rámci oddělení
Zdravý životní styl – strava, pitný režim, pohyb, relaxace, otužování
Pobyt venku – zimní radovánky
19.1. 14:00-16:00 – procházka Chýní – lanový park, Višňovka …
20.1. Možné využití haly
Náplň činností ŠD v týdnu od 9.1. – 13.1.

Kniha pohádek  – pokračování ve výrobě pohádkové knihy – Pohádka o Koblížkovi
Tvorba nejen na zimní témata
Pobyt venku – zimní radovánky
12.1. 14:00-16:00 – stanoviště napříč všemi odděleními – zpěv, kvízy, tanec, obratnost, pohyb, hádanky, rychlost a postřeh
13.1. Možné využití haly
Individuální využití kuchyňky v rámci oddělení

Náplň činností ŠD v týdnu od 3.1. – 6.1.

Vítejme nový rok
Kniha pohádek  – pokračování ve výrobě pohádkové knihy – Pohádka o Koblížkovi
Tvorba na Tři krále, zimní tematika
Zimní sporty – u nás a ve světě
Pobyt venku – zimní radovánky
5.1. Kouzelníci v aule školy (14:00-16:00)
6.1. Možné využití haly

 

 

 

 

 

Měsíční plány dodáváme v průběhu školního roku, vždy měsíc dopředu.

Říjen:

3.10. Předávání vyrobených dárečků pro seniory (Dům seniorů u Zelené Lípy v Hostivicích)

Vstup do nového měsíce v tématu Knihy

4.10.Výroba vlastní knihy. Seznámení s říjnovou pohádkou

6.10. Návštěva obecní policie Chýně – témata nejen o bezpečnosti (14-15.00 aula)

3.-7.10. Společný pobyt na hřišti školy (dle počasí)

10.10.-12.10.  Tvorba podzimní tematiky

Výroba knihy Pohádkový svět

13.10.               14:00-16:00 – Společný čtvrtek  – zábavné stanoviště ve všech odděleních, děti                               kolují napříč všemi odděleními

14.10.               14:00-15:00 návštěva haly – opičí dráha, tanec, hod na cíl, obratnost, rychlost,                               koordinace …

17.-25. 10. – náplň činností

  • Halloween
  • Sklenice na sv. Martina
  • Podzimní aktivity, výroba z přírodnin

20.10. Společný čtvrtek – dle počasí aktivity na stanovištích v areálu školy venku, či v budově školy

  • Kámen nůžky papír (venku na dráze, uvnitř skákání v kruhu)
  • Skládání kamenů/kaštany (u klouzačky, ve třídě)
  • Házení do ohně/dýně
  • Kvíz na listy a stromy

21.10. Dle počasí využití haly

Náplň činností ŠD v týdnu od 31.10 – 4.11

Nová pohádka o Budulínkovi do pohádkové knihy
Výroba lucerniček na Sv. Martina
Podzimní aktivity, výroba z přírodnin
Společný čtvrtek – vycházka po Chýni, „venčení draka“
Využití haly dle počasí
Využití kuchyňky – individuální – v rámci jednotlivých oddělení

 

Náplň činností ŠD v týdnu od 28.11.-2.12.

Volná tvorba v rámci jednotlivých oddělení – téma blížící se zima
Výroba Mikuláše, čerta a anděla
Kniha pohádek – Hrnečku vař
1.12.  vycházka Chýní (14:00-16:00) – rozvěšení vyrobených krmítek pro zvířátka
2.12. hala (14:00-15:00)- zábavné, soutěžní a vědomostní odpoledne v tématu Mikuláše

 

Náplň činností ŠD v týdnu od 14. – 18.11.

 

Volná tvorba v rámci jednotlivých oddělení – téma podzim
Deskové hry individuální a skupinové
Kniha pohádek – Budulínek
17.11. Státní svátek
18.11. ředitelské volno – ŠD v provozu – volné činnosti (děti společně v jednom oddělení)
Plánované akce do konce listopadu:

Výlety Čechova stodola 22., 23. a 24.11. 13:30 -18:00

 

Září:

5. – 9. září  výroba koláží z fotek a výroba dárečků pro seniory

9. 9. seznamovací odpoledne v hale
12. 9. začínáme s úvodem do ročního tématu, poznáváme prostory ve škole

16.9. překážkové dráhy v hale, opičí dráha, tancujeme

22.9. varieté v aule

29. 9. bojovka- v prostorách školy, roční téma, výstava koláže z fotek

30.9. loučíme se s měsícem  v hale – 8 zábavných stanovišť

Roční plán témat

Okno do světa pohádek aneb kouzelný svět fantazie

„Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. Chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek.“ Albert Einstein

Září- Pohádková cesta do školy

Říjen- Čarovné strašení (KNIHA)

Listopad- Barevný pohádkový podzim (KNIHA)

Prosinec- Kouzelné Vánoce (ANIMACE)

Leden- Příběhy pro dlouhá zimní odpoledne (ANIMACE)

Únor- (DIVADLO)

Březen- Pohádková pomlázka (DIVADLO)

Duben- S písničkou do pohádky (POSLECH)

Květen- Maminčina pohádková náruč (POSLECH)

Červen- Těšíme se na kouzelné prázdniny

Akce na školní rok 2022/23

Září – Varieté 22.9.

Říjen – Mezinárodní den seniorů 1.10.

Listopad – Břichomluvec 10.11., Čechova stodola 23., 24., 25.11.

Prosinec – Vánoční tvoření

Leden – Kouzelníci 5.1.

Tematický den 26. 1.

Únor – Bubny

Březen – Divadlo, Velikonoční dílničky s rodiči

Duben – Alchymie 18., 19., 20.4. (výlet mimo školu)

Květen – Chovatelská Archa

Červen – Toboga

Každý čtvrtek společné odpoledne 14:00-16:00

Ranní družina

Ranní družina je v provozu od 7:00 – 7:45. V budově ZŠ Bolzanova 800 probíhá ve třídách 4. B, která se nachází v přízemí vpravo a je určena pro všechny žáky prvního stupně (zejména pro Přípravnou třídu, 1.A, B, 2.C, 3. a 4. třídy). Děti ze tříd 1.A, B poté budou převedeny do budovy ZŠ v Ecsteinově ulici, kde probíhá výuka.

Ranní družina je v provozu od 7:00 – 7:45. V budově Za Školou 55 je ve třídě 1. C (pro třídy 1.C, D a 2.A, B).

Děti se po příchodu do družiny vždy nahlásí paní vychovatelce.

Odpolední
družina

Odpolední družina probíhá v budově ZŠ Bolzanova 800. Od 12:05 – 14:00: po skončení vyučování si přebírá paní vychovatelka žáky od paní učitelky z jejich výukových tříd a poté společně přechází do svého družinového oddělení. Následuje hygiena, společný oběd s vychovatelkou. Doba odpočinku a relaxačních her. Vyzvedávání dětí je z organizačních důvodů možné pouze od 13:30 do 14:00. Od 14:00 do 15:00 probíhá řízená činnost podle tématu, či pobyt mimo školní budovu (převlečení dětí podle uvážení rodičů). V tuto dobu děti prosíme nevyzvedávat. 15:00 – 17:00 svačina, střídání klidových a pohybových aktivit, příprava na vyučování. Vyzvedávání dětí ze školní družiny probíhá prostřednictvím čipového systému Bellhop (žádost o čip naleznete na webu školy, cena za jeden čip je 100,-Kč, v případě zájmu kontaktujte vedoucí vychovatelku). Samostatné odchody dětí probíhají formou lístečků (jméno dítěte, datum a čas samostatného odchodu, podpis zákonného zástupce), či formou písemné zprávy do školy online do 11:00 h v ten den paní vychovatelce daného oddělení. Informace o tom, kde se jednotlivá oddělení nachází, naleznete jak na webu školy v sekci Družina, tak na informativní nástěnce při vstupu do školy hlavním vchodem (u pana vrátného). V mimořádných případech (lékař, jiná událost) je samozřejmě možné po domluvě s paní vychovatelkou vyzvednout dítě i jiné než určené časy.

Kroužky v době družiny – pokud dítě navštěvuje kroužek v době školní družiny, je nutné, aby rodič napsal na lísteček: jméno dítěte, název kroužku, den, kdy kroužek probíhá, od kolika do kolika hodin a zda se dítě vrací zpět do družiny. Lektor si vždy vyzvedává dítě v oddělení školní družiny a po skončení kroužku dítě zpět do oddělení vrací.

Platby za družinu: na účet školy, VS dítěte je stejný, jako VS na obědy. Platba se hradí buď jednorázově do konce října, za celý školní rok, tj. 2000,-Kč, či za pololetí. Za 1. pololetí do konce října 800,-Kč (období září až prosinec), za 2. pololetí do konce února 1200,-Kč (období leden až červen)

Z organizačních důvodů, prosíme, vyzvedávat děti po obědě od 13:30.

Třídy, umístění ve třídách, vychovatelky, názvy oddělení

1. A, 3. B (3.A) Simona Pospíšilová – Trpaslíci

1. B, 3. A (2.C) Michaela Jánská – Šmoulové

1. C, 3. C (3.C) Silvia Lipowská- Chipmunkové,

1. D, 3. B (4.A) Denisa Veverová – Andílci (koncová družina od 16:00)

2. A, 3. C (5.D) Jana Pantlíková – Čertíci

2. B, 3. B (5.B) Vlaďka Štorková – Mimoni (koncová družina od 16:00)

2. C, 3. C (4.C) Lenka Veverová – Rákosníčci (koncová družina od 16:00)

PT, 3. A (4.B)  Monika Goldbergerová – Cipísci (ranní družina)

4. A, B, C (5.A) Andrea Melicharová – Vodníci

Vychovatelé školní družiny

Simona Pospíšilová

vedoucí vychovatelka ŠD

Co mám ráda: život, podzim, úsměv, pohodu, svobodu
Oblíbené místo: les
Co neumím: létat
Co chci umět: létat

Denisa Veverová

vychovatelka

Co mám ráda: rodinu, pohádky, hokej a jaro
Oblíbené místo: Krkonoše, Ptačí kameny
Co neumím: lhát a uvařit guláš
Co chci umět: vrátit čas

Jana Pantlíková

vychovatelka

Co mám ráda: pohled na svět hledáčkem fotoaparátu, dětský smích, cestování
Oblíbené místo: kdekoli, kde mužu být se svou rodinou, v přírodě
Co neumím: přehlížet nespravedlnost, hrát šachy
Co chci umět: nemít trému, hrát na hudební nástroj

Silvia Lipowská

vychovatelka

Co mám ráda: veselé lidi kolem sebe
Oblíbené místo: Tatry
Co neumím: být lhostejná
Co chci umět: ...kromě toho všeho... I to o čem jsem se zatím nezmínila. :)

Andrea Melicharová

vychovatelka, asistent pedagoga

Co mám rada: sushi, vtipný a férový lidi, střelbu ze zbraní, nakupování oblečení
Oblíbené místo: je v zimě moře a v létě hory, domov
Co neumím: hrát na nástroj, zpívat, stříhat vlasy
Co chci umět: občas přehlédnout nepořádek, nechvátat a nestresovat se

Michaela Jánská

vychovatelka, asistent pedagoga

Co mám ráda: kafe, jídlo a spánek, ale hlavně svou rodinu
Oblíbené místo: postel, kdekoliv v přírodě
Co chci umět: zpívat
Co neumím: vstát ráno na první budík co mi zazvoní, nestresovat se kvůli každé maličkosti

Johanka Galčanová

vychovatelka, asistent pedagoga

co mám ráda: cestování, děti, hudbu, zvířata, hru na klavír
oblíbené místo: Amsterdam, Šumava, Praha, kdekoliv u vody
co neumím: ráno vstát na první budík, nechat řídit auto někoho jiného
co bych chtěla umět: vrátit čas, číst myšlenky

Vlaďka Štorková

vychovatelka

Lenka Veverová

vychovatelka

Co mám ráda: hory, moře, dobré jídlo, klid...
Oblíbené místo: všude tam, kde je má rodina a fajn lidi
Co bych chtěla umět: nebát se výšek
Co neumím: ještě mnoho věcí...