Platby šk. rok 23-24

Vážení rodiče,

níže naleznete základní informace, o platbách škole.

Prosím, abyste měli na, že škola má jiný účet na platbu obědů a jiný účet na platbu akcí, fondů. Vězte, že opravdu je důležité při placení uvádět VS dítěte a SS dané akce a do předmětu jméno dítěte, abychom mohli platbu identifikovat a nemuseli Vás obtěžovat ověřováním plateb.

Jak platit

  • Všichni žáci školy se musí registrovat u vedoucí školní jídelny paní Turské, i přesto že nebudou navštěvovat školní jídelnu. Paní Turská je zaregistruje a dá jim unikátní variabilní symbol , který budou používat pro platby po celou dobu školní docházky. Pro platby během školní docházky pak používají rodiče tento variabilní symbol, který nám jasně říká, za jaké dítě je placeno.
  • Dále prosíme, abyste u plateb uváděli Specificky symbol , který je určen pro daný okruh plateb. Tedy každá specifická akce, či platba má svůj specifický symbol. Tím škola zjistí, za jakou akci je placeno.
  • Při každé platbě, prosíme, uvádějte do předmětu platby příjmení dítěte .
  • Jednotlivé platby, prosíme, neslučujte. Každou pošlete zvlášť, abychom dokázali identifikovat, o jaký účel se jedná.

 

 

Školní družina

Platba za školní rok 2023-24

  • za období září-prosinec částka 800,- do konce září 2022
  • za období leden-červen částka 1200,- do konce ledna 2023
  • Pokud chcete družinu uhradit najednou, určitě můžete. Částku 2000,-

číslo účtu: 182 049 576/0300
specifický symbol: 20
variabilní symbol: vs dítěte
nezapomeňte, prosím, uvést jméno dítěte

Pracovní sešity a školní sešity

Během podzimu Vám sdělíme platby za školní pracovní sešity, učebnice apod.

číslo účtu: 182 049 576/0300
specifický symbol: 105
variabilní symbol: vs dítěte

Školní fond
Výtvarné potřeby
Třídní fond

Školní fond
se o příspěvek na tisk, Jednání kopírování, papíry.
Jednorázová částka 200,- Kč/žák se platí převodem do 15. října.

číslo účtu: 182 049 576/0300
specifický symbol: 600
variabilní symbol: vs dítěte

Výtvarné potřeby
V letošním školním roce bude změna. Ve všech třídách školy si děti nebudou nosit vlastní kufříky na výtvarnou výchovu. Budou se svými učitelkami využívat výtvarný ateliér (2.stupeň) nebo budou paní učitelky nakupovat výtvarné potřeby hromadně a veškeré pomůcky budou děti dostávat. Proto budeme ve třídách vybírat jednorázový poplatek 200 Kč na celý školní rok. Jednorázová částka se platí převodem na účet školy. Zaplaťte, prosíme, do konce října.

číslo účtu: 182 049 576/0300
specifický symbol: 700
variabilní symbol: vs dítěte

Třídní fond
Jednotliví třídní učitelé mohou vybírat třídní fond, jehož výši si sami stanovují. Třídní fond se platí hotově přímo třídnímu učiteli.