Akce, které se povedly

Rádi děláme velké akce pro celou školu a nejen pro naše žáky. Několik akcí konáme ve spolupráci s Klubem rodičů, obecním úřadem či místními spolky. A některé z nich se nám natolik líbí, že je opakujeme každý rok. Budeme rádi, když se na nějaké z našich akcí potkáme. Je jich vcelku dost a jistě se Vám alespoň nějaká zalíbí.

The City Chýně

V týdnu 17.-21. 4. 2023 jsme vybudovali ve škole město The City Chýně. Deváťáci se stali majiteli firem, zaměstnávali šesťáky a sedmáky. Všichni měli hromadu práce, chodili po úřadech, uklízeli, počítali peníze. Vyplňovali paragony, pracovní smlouvy, platili pokuty, museli do knihovny či do nemocnice. Ale měli i volný čas, přestávky v práci, kdy si mohli užít v kině, posilovně či v nealko baru.

Projekt města vznikl v rámci dvouletého projektu s Islandem, do kterého je naše škola zapojena. Zavázali jsme se otestovat jednu z jejich metodik a realizovat ji v našich podmínkách. Naším vybraným úkolem bylo právě vytvořit město. Na Islandu budují město pro žáky nižších ročníků ve spolupráci s rodiči, místními firmami. My jsme letos metodiku pilotovali a rádi bychom pokračovali i v dalších letech. Cílovou skupinou zůstanou deváťáci a žáci 6.ročníku. Za spolupráci s dalšími institucemi, firmami i rodiči budeme rádi. Děkujeme všem, kteří nám poskytli rekvizity a materiál do města. Fotky jsou k vidění na webu školy. Prezentaci celého projektu jsme mohli shlédnout na mezinárodní konferenci žákovských parlamentů 24. 5. 2023.

Děkujeme za fotografie a video panu Cihelkovi, panu Grégrovi a za půjčení nábytku a vybavení společnosti Párty Nábytek s.r.o.

Vánoční besídka a trhy

Během podzimu se celá škola začíná připravovat na poslední předvánoční týden.  V předvečer posledního školního dne v kalendářním roce zveme všechny rodiče na naši vypečenou a emocemi prošpikovanou vánoční besídku. Rodiče si mohou za několik mincí až bankovek koupit vánoční výrobek nejen svého potomka na trzích ve škole a následně vyposlechnout melodie a scénky připravené jednotlivými třídami.

Talentová show

Talentová show je jedna z vlajkových akcí našeho žákovského parlamentu. První myšlenka vzešla přímo mezi Parťáky, tak se jmenuje náš žákovský parlament, a my jsme ji jen žákům pomohli dotáhnout. Rádi bychom, aby děti postupně zvládly celou akci připravit samy, ale vzhledem k tomu, že rok od roku je talentová show větší a větší, tak se obáváme, že pořád budou naši drobnou pomocnou ruku potřebovat. Každopádně byste nevěřili, co vše někteří naši žáci dokážou a navíc mají odvahu se předvést před obecenstvem tvořeném celou školou. Umí zpívat, tančit, recitovat, hrát na různé hudební nástroje a umí si užívat světa. A to stojí za to!

Maraton - Spolu to dáme

Další tradiční akcí, na které se podílí Parťáci (tedy již víte, že žákovský parlament), je maratonský běh Spolu to dáme. Tato akce vznikla v rámci Měsíce dobra. To je březen a občas duben, kdy se snažíme vědomě soustředit na to, že je důležité konat dobro. Všímat si lidí okolo nás, kteří potřebují pomoc, všímat si svého okolí, které potřebuje naši péči. V rámci běhu Spolu to dáme se snažíme uběhnout společnými silami 42 kilometrů, tedy maraton. Běháme okolo rybníka Strahováku u nás v Chýni, jedno kolečko má necelý kilometr. A každý průběh i průchod se počítá. A podle fotek jistě poznáte, že se nám každoročně podaří uběhnout maraton několikanásobně. A navíc startovné a celkový výtěžek z akce vždy věnujeme někomu, kdo to potřebuje.

Science konference

Na 2. stupni integrujeme předměty přírodopis, chemie a fyzika do jednoho předmětu, kterému říkáme Science. Žáci si během roku volí téma skupinového projektu, které koresponduje s vybranou tematickou oblastí probíranou v daném ročníku.  Paralelně s teoretickou prací tvoří i praktický výstup tématu, jenž má podobu workshopu. Celoroční práce žákovských skupin vrcholí Science konferencí. A jaká témata si žáci pro své projekty volí? Zabývají se například dobýváním vesmíru, mechanismy fungování věcí, které máme běžně v domácnosti, významem očkování.  V rámci žákovských workshopů účastníci také nahlédli do útrob mezinárodní vesmírné stanice, měli šanci využít poradenského okénka, ochutnat léčivé čaje z bylinek či se seznámit s fungováním motoru opravdového motocyklu.

Cirkus Happy kids

Řeklo by se, že v cirkusu každý byl, ale v tomto cirkusu vystupují naši žáci!
Již několikrát jsme přivítali v naší škole artisty z Cirkusu Happy kids. Přijedou na jeden jediný týden, během kterého se našimi žáky nacvičí cirkusový program. Celotýdenní přípravy vrcholí opravdovým vystoupením v šapitó pro rodiče a veřejnost. A nechybí ani hudba, světla, kouřové efekty a občerstvení.