Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/e/a/ea857e0a-620f-42b2-8864-2cfd4b55b8d3/zschyne.cz/www/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/e/a/ea857e0a-620f-42b2-8864-2cfd4b55b8d3/zschyne.cz/www/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
Veřejná zakázka malého rozsahu - Servis VZT v ZŠ Chýně - Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ
Deprecated: Return type of Twig\Markup::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/e/a/ea857e0a-620f-42b2-8864-2cfd4b55b8d3/zschyne.cz/www/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Markup.php on line 38

Veřejná zakázka malého rozsahu – Servis VZT v ZŠ Chýně


Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /data/e/a/ea857e0a-620f-42b2-8864-2cfd4b55b8d3/zschyne.cz/www/wp-content/plugins/timber-library/lib/Twig.php on line 336
23. 7. 2024,
Aktuality
Veřejná zakázka malého rozsahu – Servis VZT v ZŠ Chýně

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu.

Servis VZT v ZŠ Chýně

Podrobnosti: Pravidelný servis VZT zařízení, které je umístěno v objektu ZŠ Chýně, Bolzanova 800, Chýně, a to s vynaložením veškeré odborné péče a zkušenosti.

Lhůta pro podání nabídky: 1. 2. 2024 do 7.30 hodin

Místo pro podání nabídky: Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně – kancelář. V případě osobního nebo poštovního doručení, elektronicky: datové schránky nj96qin

Otevírání obálek: 1. 2. 2024 v 8:00 hodin v kanceláři školy. Otevírání obálek se mohou zúčastnit všichni uchazeči. Uchazeč se může nechat zastupovat jinou osobou na základě plné moci, kterou osoba předloží komisi před otevíráním obálek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč vyplní přiložený slepý rozpočet – příloha č.2. Variantní zpracování nabídkové ceny se nepřipouští.

Způsob hodnocení nabídek: Dle nejnižší nabídkové ceny, včetně DPH.

Předmět zakázky: 

Předmět zakázky: Pravidelný servis VZT zařízení, které je umístěno v objektu ZŠ Chýně, Bolzanova 800, Chýně, a to s vynaložením veškeré odborné péče a zkušenosti. Zájmem zadavatele je poskytnout zhotoviteli veškerou možnou součinnost tak, aby servis VZT zařízení v objektu byl zajištěn a proveden řádně a v odpovídající kvalitě.

Služby zahrnují:

– Pravidelný plánovaný preventivní servis zařízení VZT (včetně vyhotovení protokolu o zjištěných závadách)

– Poruchové servisní zásahy, včetně dodávek náhradních dílů

Cena za provádění plánovaných preventivních servisních kontrol se stanovuje na základě předložené cenové kalkulace viz Příloha 1A Rozsah plánovaného preventivního servisu-seznam zařízení a cenová kalkulace. Tato cena je bez DPH a neobsahuje náklady na pořízení spotřebního materiálu (filtry, těsnění, elektrovody atd.), náklady na kalibraci komponentů a výměny komponentů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním dvou preventivních servisních kontrol ročně (mzdy, pojištění, doprava, ochranné pomůcky, pořízení a udržování potřebného nářadí atd.)

Bližší specifikace je uvedena v přiloženém souboru 1A a 1B.

Zadávací dokumentace může obsahovat názvy konkrétních obchodních značek použitých výrobků. Tyto údaje mají pouze doporučující charakter a určují minimální technické a kvalitativní parametry výrobku. Dodavatel může do nabídky použít obdobné, technicky srovnatelné produkty.

 

Přílohy:

Oznámení o zahájení

Příloha 1A_seznam zařízení

Příloha 1B_plán servisních prací

Příloha č.1 Krycí list Chýněvybavení2