Veřejná zakázka malého rozsahu

3. 10. 2023, Aktuality
Veřejná zakázka malého rozsahu

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu.

NPO ZŠ Chýně 2023

Podrobnosti: Dodávka tabletů PC + klávesnice, tabletů a dalšího IT vybavení, jehož technická specifikace je uvedena v Předmětu zakázky.

Lhůta pro podání nabídky: 19. 10. 2023 do 7.30 hodin

Místo pro podání nabídky: Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně – kancelář. V případě osobního nebo poštovního doručení, elektronicky: datové schránky nj96qin

Otevírání obálek: 19. 10. 2023 v 8:00 hodin v kanceláři školy. Otevírání obálek se mohou zúčastnit všichni uchazeči. Uchazeč se může nechat zastupovat jinou osobou na základě plné moci, kterou osoba předloží komisi před otevíráním obálek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč vyplní přiložený slepý rozpočet – příloha č.2. Variantní zpracování nabídkové ceny se nepřipouští.

Způsob hodnocení nabídek: Dle nejnižší nabídkové ceny, včetně DPH.

Přílohy:

Oznámení o zahájení VZ

Příloha č.1 Krycí list

Příloha č.2 Specifikace a slepý rozpočet vybavení_1