Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/e/a/ea857e0a-620f-42b2-8864-2cfd4b55b8d3/zschyne.cz/www/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 213

Deprecated: Return type of Twig\Node\Node::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/e/a/ea857e0a-620f-42b2-8864-2cfd4b55b8d3/zschyne.cz/www/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Node/Node.php on line 221
Informace k začátku školního roku - Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ
Deprecated: Return type of Twig\Markup::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /data/e/a/ea857e0a-620f-42b2-8864-2cfd4b55b8d3/zschyne.cz/www/wp-content/plugins/timber-library/vendor/twig/twig/src/Markup.php on line 38

Informace k začátku školního roku


Deprecated: strtotime(): Passing null to parameter #1 ($datetime) of type string is deprecated in /data/e/a/ea857e0a-620f-42b2-8864-2cfd4b55b8d3/zschyne.cz/www/wp-content/plugins/timber-library/lib/Twig.php on line 336
24. 7. 2024,
Aktuality
Informace k začátku školního roku

Přehled o prvních školních dnech, školní družině, jídelně a nejbližších termínech

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 4. ZÁŘÍ

V budově Bolzanova proběhne celoškolní setkání. Žáci z přípravné třídy a 3. – 9. ročníku se setkají ráno v 8:15 na nádvoří před budovou školy (v případě deště v hale školy). Bude jako každý rok společné shromáždění, představení učitelů. Třídní učitelé si následně odvedou své třídy do učebny. Žáci budou mít jednu vyučovací hodinu, tedy konec výuky je v 9:00. První školní den si žáci nemusí nosit přezůvky, nebudou ještě vědět, jaké jsou jejich šatní skříňky. První školní den není v provozu ranní družina, ale odpolední již ano, ta navazuje hned po skončení první hodiny a je v provozu klasicky do 17:00.

Žáci 2. ročníku, kteří mají třídy v nově vybudovaných kontejnerech v ulici Uherova, vstupují do budovy a jdou do své třídy. Paní učitelky budou děti již před budovou navigovat a ukazovat cestu. Nová budova je zde https://mapy.cz/s/retodususo

Žáci prvního ročníku se potkají před budovou staré školy v ulici Za Školou. Protože máme letos 4 první třídy proběhne vítací rozřazovací ceremoniál ve dvou časech. Žáci a rodiče 1.A a 1.B se setkají v 8:00 před budovou staré školy. Žáci a rodiče 1.C a 1.D se potkají v 8:40 také před budovou.  Prosíme, neparkujte v blízkosti budovy staré školy, zejména v prostoru před školou poblíž parčíku. Po rozřazovacím ceremoniálu se zvonečkem půjdou žáci s třídními učitelkami do třídy, kde budou mít “jednu vyučovací hodinu”. Nicméně vězte, že vzhledem k rituálu a celkově volnému tempu neočekáváme konec “výuky” včas, ale spíše kolem 9.15 respektive 9:45. Rodiče mohou žáky doprovázet až do tříd. Po skončení první hodiny si rodiče odvedou děti domů, nebo si je přeberou vychovatelky ŠD.

Pravděpodobně i letos bude mít společnost Canon první školní den fotostánek před starou školou v ulici Za Školou a bude nabízet vyfocení prvňáčka zdarma, tisknout fotografie a rodiče si je budou moci převzít. Pokud se necháte vyfotit a fotku si nevyzvednete, tak nám nevyzvednuté fotografie jsou předány a my je následně předáme dětem v dalších dnech. Společnost Canon nám dává každoročně tuto nabídku v rámci své propagace. V tuto chvíli ještě domlouváme detaily.

DALŠÍ ŠKOLNÍ DNY

V úterý 5. 9. mají žáci 1. ročníku dvě vyučovací hodiny do 9:55. Po skončení výuky je k dispozici školní družina. Žáci 2. – 9. ročníku mají zkrácenou výuku. Konec je mezi 11:55 a 13:15h. Bude upřesněno ve Škole Online

Ve středu 6. 9. mají žáci 1. ročníku tři vyučovací hodiny do 11.10 hod. Po skončení výuky je k dispozici školní družina. Žáci 2. – 9. ročníku se učí dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Provoz školní jídelny začne 4. září. Pokud chcete oběd na první školní den (všichni mají jednu vyučovací hodinu), tak je nutné si ho objednat. Výdej obědů první školní den proběhne v čase od 12:00-13:00. Od 5. září mají strávníci obědy přihlášené centrálně, a tedy naopak je potřeba ho odhlásit, pokud dítě na oběd nepůjde.

Pokud se potřebujete registrovat ve školní jídelně, či cokoliv konzultovat s paní vedoucí Mirkou Turskou, tak ji zastihnete:

29.8.2023    9.00-11.00

30.8.2023    9.00-11.00

31.8.2023    9.00-11.00

1.9.2023       8.00-9.00

Anebo jí můžete napsat e-mail na turska.miroslava@zschyne.cz.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD je v provozu již od 4. 9. hned po ukončení výuky do 17:00, v tento den bude vyzvedávání dětí (samostatné odchody) probíhat formou lístečku, na kterém bude napsáno: jméno dítěte, datum a čas odchodu, podpis zákonného zástupce, nebo si můžete dítě vyzvednout osobně (bezprostředně po skončení výuky v budově, kde výuka probíhá), či klasicky pomocí čipu, a to pouze v hlavní budově Bolzanova 800.

Předávání nově vyrobených čipů sloužících k vyzvedávání dětí pro děti z prvních tříd a přípravné třídy bude probíhat 1. 9. v době od 8:00 -15:00 v budově ZŠ Bolzanova 800 (hlavní vchod u pana vrátného). Pokud v tento den nemáte možnost si čipy vyzvednout, náhradní termín bude 4. 9. od 13:00 – 17:00.

Žádáme Vás pro snazší provoz družiny o vyzvednutí čipů již 1.9.

Moc děkujeme za spolupráci.

KROUŽKY

Pro přihlášení do kroužků je nutné vyplnění online formuláře. Ten bude otevřen pro přihlášení od 4. září 2023 do 7. září. 2023. Nejedná se o závaznou přihlášku (tu musí podepsat zákonný zástupce), pouze o online registraci. Na základě online registrace jsou následně generovány přihlášky dětí, které budou přijaty do kroužku. Rozhoduje pořadí online registrace. Po 7. 9. 2023 budou přihlášky vyhodnoceny a budete informováni na Vámi uvedený e-mail, zda byla kapacita kroužku naplněna a počítáme s Vámi či nikoliv. V případě zařazení do kroužku budete vyzváni, abyste si vyzvedli přihlášku k podpisu a zaslali platbu. U paní hospodářky v kanceláři školy budou přihlášky připraveny k podpisu v týdnu 11. 9. – 15. 9. 2023. Be​z podepsané přihlášky a zaslané platby na účet školy není dítě na kroužek přihlášeno. Kroužky budou začínat pravděpodobně v týdnu od 18. 9. V případě, že se kroužky neotevřou nebo budou přerušeny, Vám platba bude v poměrné výši vrácena.

Odkaz na online registraci a další informace ke kroužkům naleznete zde: https://zschyne.cz/krouzky-pro-deti (https://zschyne.cz/wp-content/uploads/2023/08/nabidka.pdf)

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

4. 9.                    Zápis do ZUŠ Lidinské (10:00 – 17:00 v aule školy) https://www.szusberoun.cz/clanek/zapis-novych-zaku

4. 9.                    Registrace na kroužky

11. 9.                  Hromadné třídní schůzky  – 1.st od 17h, 2. st od 18h v kmenových učebnách – pozor na změny v případě třídních výjezdů – informace případně dostanete od třídních učitelů

od 5.9.                Začíná plavání 2.A, 2.B, 3.A, 3.B

18. 9.                  Seminář Hejného metody po rodiče (nejen) 1. tříd od 17.00

29. 9.            Ředitelské volno

 

Vážení rodiče, přeji vám i vašim dětem příjemné vykročení do nového školního roku