Výsledky zápisu

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do 1. ročníku a do přípravné třídy pro rok 2023-24

Výsledky zápisu_jaro 2023

Seznam (PDF) má více stránek a obsahuje registrační čísla, nikoliv jména. Registrační číslo jste obdrželi u zápisu, pokud ho nemůžete nalézt, kontaktujte pana zástupce Tomáše Rajmana rajman.tomas@zschyne.cz

Rozhodnutí o přijetí neposíláme poštou, ale rozdáváme na informační schůzce, která proběhne 19. června od 17:30. Ve stejný čas i den se koná schůzka rodičů budoucích žáků prvního ročníku (v aule) i rodičů dětí z přípravné třídy (učebna přípravné třídy). Pokud se schůzky nemůžete účastnit, nic se neděje. Rozhodnutí si vyzvednete jindy a informace se dozvíte ze souhrnu, který posíláme. Nezapomeňte nám do kanceláře doručit zápisový lístek.

Rozhodnutí o nepřijetí posíláme doporučeně poštou na adresu uvedenou v přihlášce.

Pokud jste v kategorii “přerušené správní řízení”, pak od Vás nemáme všechny podklady, abychom mohli rozhodnout.