OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Tiskárna ZŠ Chýně

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Tiskárna ZŠ Chýně

Dodávka 1 ks barevného laserového multifunkčního zařízení pro formát A3 jehož technická specifikace je uvedena v Předmětu zakázky (příloha 2)

Předmět zakázky: Specifikace zařízení je popsána v příloze č.2 Specifikace a slepý rozpočet. Zakázka je včetně sestavení v místě realizace, instalace fw + čeština, podstavec pro manipulaci s tiskárnou, zapojení, nastavení sítě a dodání originálních tonerů.

Lhůta pro podání nabídky: 11. 1. 2021 do 8:30 hodin

Místo pro podání nabídky: Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně – kancelář. V případě osobního nebo poštovního doručení, elektronicky: datové schránky nj96qin

Otevírání obálek: 11. 1. 2021 v 9:00 hodin v kanceláři školy. Otevírání obálek může zúčastnit všichni uchazeči. Uchazeč může nechat zastupovat jinou osobu na základě plné moci, která osoba předloží komisi před zahájením obálka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč vyplní přiložený slepý rozpočet – příloha č.2. Variantní zpracování nabídkových cen se nepřipouští. Nabídková cena nesmí překročit částku 65 000, – Kč, a to bez DPH.

Způsob hodnocení nabídek: Dle některých nabízených cen, včetně DPH.

Přílohy:

Oznámení o zahájení VZ_ZS_Chyne

Příloha č.1 Krycí list Chýněvybavení2

Příloha č.2 Specifikace a slepý rozpočet vybavení_tiskarna

Příloha č.3 Smlouva Chýně_tiskarna