Oznámení – Veřejná zakázka malého rozsahu, uzavřená výzva – notebooky

Oznámení – Veřejná zakázka malého rozsahu, uzavřená výzva – notebooky

Dodávka 18 notebooků dle požadavků uvedených v technické specifikaci

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha – západ, Bolzanova 800, 253 03, Chýně, IČ: 70989559, kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel, mail: reditel@zchyne.cz, tel: 603 276 273

Název zakázky: Dodávka notebooků
Druh zakázky:   Dodávka 18 notebooků dle požadavků uvedených v technické specifikaci

Lhůta pro podání nabídky:   12. 10. 2020 do 8:30 hodin

Otevírání obálek:                   12. 10. 2020 v 9:00 hodin v kanceláři školy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena nesmí překročit částku 550 000,- Kč, a to včetně DPH.

Ke stažení:

Oznámení výběrového řízení

Příloha č. 1 Krycí list

Příloha č. 2 Specifikace a slepý rozpočet

Příloha č. 3 Smlouva