Informace k začátku školního roku 2020-21

1. 2. 2023, Aktuality
Informace k začátku školního roku 2020-21

Jak vypadá výuka v prvním týdnu, co je nového, kdy a kde se letos setkáme a další zajímavé informace pro rozjezd školního roku.

Vážení rodičové, milé děti, s některými se vítáme po velmi dlouhé pauze, kdy jsme se neviděli.

Rád bych Vám sdělil několik základních informací k začátku nového školního roku.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

První školní den se děti z přípravky a 2.-9. ročníků nebudou vítat naším vítacím rituálem. Prosíme žáky druhých až devátých tříd, aby přišli běžným způsobem do svých tříd v čase 8:10 V 8:15 začne první vyučovací hodina. Rodiče prosíme, aby ráno do školy nevstupovali. Všichni žáci budou mít 1 vyučovací hodinu a budou končit v 9:00.

První ročníky budou mít vítací ceremoniál před budovou staré školy v ulici Za Školou 55. Začneme v 8:30.  Během vítání jsou prvňáci jednotlivě vyzváni naším historickým zvonečkem, aby si na něj zazvonili a zvoneček je přiřadí ke správné paní učitelce, která si děti odvede do třídy. Prosíme, abyste pokud možno ke staré škole nejezdili vozem, prostor před budovou nebude průjezdný a možností k zaparkování bude málo.

Všichni žáci budou mít jen jednu vyučovací hodinu, tedy budou končit nejdříve v 9:00. Počítejte s tím, že se zejména u prvních ročníků tento čas může protáhnout. Rodiče prvních ročníků mohou jít za svými dětmi až do učebny. Mohou je sledovat a fotografovat po celou dobu prvního školního dne. Jen k sobě a k paní učitelkám buďte, prosím, ohleduplní, vzhledem k prostoru. Prosíme, aby si rodiče při vstupu do budovy nasadili roušku.

Žáci nemusí mít při pobytu ve škole, ani před školou roušku. Vstup do školy není nikterak organizován po třídách, jak tomu bylo během května a června. Tedy není povinnost shlukovat se po třídách a vcházet speciálními vchody v různé časy. Žáci si při vstupu do budovy školy desinfikují ruce (následně průběžně během dne také, zejména před jídlem).

Pokud budete chtít pro svého potomka oběd hned na úterý 1. září, je potřeba si ho objednat. Na další dny bude objednávka jídel fungovat běžným způsobem.

Školní družina bude v provozu již od úterý 1. září od 9:00 hodin do 17:00, tedy první školní den nebude ranní družina. Pokud nebudou děti odcházet po první vyučovací hodině domů, paní vychovatelky si je převezmou.

První školní den ráno bude pro žáky prvního ročníku před budovou staré školy k dispozici fotograf od společnosti Canon s připravenou tiskárnou a v rámci propagační akce bude fotit zájemce z řad prvňáčků a postupně budou fotografie tisknout a rozdávat. Pokud se stihnete vyfotit, ale nestihnete si vyzvednout fotografii, tak nám pracovníci Canonu zbývající předají a my je rozdáme.  Stejnou službu jsme nabízeli i v loňském roce. Pokud budete mít zájem o vyfocení, pak se nejspíše vyplatí přijít o chvilku dříve.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Pokud byste potřebovali komunikovat s paní vedoucí školní jídelny paní Turskou, tak můžete v následující časy. Najdete ji ve školní jídelně – vchod skleněnými dveřmi do jídelny z nádvoří školy.

17.8.2020 8:00 – 10:00

18.8.2020 8:00 – 10:00

19.8.2020 8:00 – 9:00 12:00 – 14:00

20.8.2020 8:00 – 9:00 12:00 – 14:00

21.8.2020 Zavřeno

24.8.2020 8:00 – 10:00 12:00 – 14:00

25.8.2020 8:00 – 10:00

26.8.2020 8:00 – 9:00 12:00 – 14:00

27.8.2020 8:00 – 10:00

28.8.2020 Zavřeno

31.8.2020 8:00 – 12:00

Od 1. září bude mít paní Turská úřední hodiny klasicky ráno v čase 8:00-9:00. Připomínám, že pokud budete chtít pro svého potomka oběd hned na úterý 2. září, je potřeba si ho objednat.

 

KROUŽKY A ZUŠ

Přehled kroužků je vyvěšen na webu školy a průběžně tam naleznete aktuální informace a pokyny.

Dotazy ohledně kroužků vám zodpovíme na mailu: vyvialova.leona@zschyne.cz.

Zápis do ZUŠ paní Dr. Lidinské proběhne 3.9.2020 od 11 do 17 hodin v budově nové školy.

 

VÝUKA PRVNÍ TÝDEN

Během prvního týdne bude výuka probíhat takto:

Úterý 1. září
všechny ročníky mají výuku 8:15-9:00.

Středa 2. září
přípravná třída + 1.ročníky 8:15 – 9:55 (1. ročník zůstává ve st. škole do 10.30, pak jdou do nové školy)
2.-5. ročníky 8:15- 11:30
6.-9. ročníky 8:15-12:30 – POZOR ZMĚNA

Čtvrtek 3. září
přípravná třída + 1.ročníky 8:15 – 11:30
2.-9. ročník dle rozvrhu (bez odpoledního vyučování)

Pátek    4. září
přípravná třída + 1.ročníky 8:15 – 12:05
2.-9. ročník dle rozvrhu (bez odpoledního vyučování)

V týdnu od 7. září bude probíhat výuka ve všech třídách dle rozvrhu.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Na třídních schůzkách či na webu následně naleznete základní přehled školních akcí.

Aktuální důležité termíny jsou:

3.9.       zápis do ZUŠ Dr. Lidinské v budově nové školy

7.9.       třídní schůzky hromadné – 1. stupeň od 17:00, 2. stupeň od 18:00

16.9.     seminář Hejného matematiky pro rodiče (nejen) z prvních tříd – od 17:00 v budově nové školy.

18.9.     jmenování členů žákovského parlamentu od 9:10 v hale nové školy. Rodiče se mohou přijít podívat.

VSTUP DO ŠKOLY

Během měsíce září mohou pouze rodiče dětí z prvního ročníku ráno před výukou vstupovat do školy a dopomáhat dětem s převlékáním a adaptací. Prosíme, vstupujte pouze do šatny v přízemí a s nasazenou rouškou. Od října již budou děti samostatné a rodiče do školy nebudou ráno vstupovat.

Do budovy nové školy, prosíme, aby rodiče ráno nevstupovali vůbec. Odpoledne bude rodičům vstup do budovy školy umožněn. Při vstupu si, prosím, desinfikujte ruce, nasaďte si roušku. Prosíme, abyste přítomnost ve škole omezili na nejkratší možnou dobu. Zároveň budeme rádi, když vyzvedávání svých dětí vyřešíte nastavením pevného času odchodu dítěte z družiny a počkáte na něj před budovou školy. Během začátku roku budou rodiče dostávat kartičky opravňující ke vstupu do školy.

Výše uvedené pokyny jsou platné, pokud nebude hygienickou stanicí, či MZČR, MŠMT nařízeno jinak.

Příchod do ranní družiny je v čase 7:00 až 7:45. V čase 7:45 až 7:55 je budova školy zavřena. Příchod do školy na výuku je v době 7:55 – 8.10 – otevřeny jsou oba vchody. V době výuky 8.15 – 12:00 je škola zavřená a návštěvníci zvoní na zvonky (toto platí pro obě budovy). Od 12:00 do 17:00 se do nové školy vchází jen vchodem přes pana vrátného (předložit kartičku nebo se zapsat do knihy návštěv). Od 17:00 jsou vchody zavřeny a ZUŠ učitelé a lektoři kroužků vpouštějí a vypouštějí své žáky. Budova staré školy je po skončení výuky uzavřena, do budovy vstupují pouze lektoři kroužků s dětmi hromadně.

Prvňáčkům přejeme úspěšné vykročení k základnímu vzdělávání a doufáme, že se jim u nás bude líbit.

Jaroslav Novák