Škola s jasnou myslí
a otevřeným srdcem

Aktuality

Přijmeme učitele 1. stupně

11. 3. 2023

Od září 2023 bychom rádi náš tým rozšířili o další učitele na prvním stupni.

Tematický den 22.3 a 23.3.2023

1. 3. 2023

V březnu nás čeká druhý tematický den. Koncept zůstává stejný jako v říjnu, neprobíhá výuka dle rozvrhu, ale děti si samy určí, jakému tématu se budu věnovat.

Den otevřených dveří

1. 3. 2023

Den otevřených dveří se koná v pondělí 6. března 2023 v časech 8:30, 10:30

Sdílíme radosti
i starosti vašich dětí

V naší škole předáváme žákům co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání.

Vztahy mezi žáky a pedagogy jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Každý zodpovídá za své vzdělání sám. Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje, společně.