Škola s jasnou myslí
a otevřeným srdcem

Aktuality

Veřejná zakázka malého rozsahu – Tiskárna ZŠ Chýně 2024

26. 4. 2024
Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu. Tiskárna ZŠ Chýně 2024 Podrobnosti: Dodávka 1 ks barevného laserového multifunkčního zařízení pro formát A3 jehož technická specifikace je uvedena v Předmětu zakázky. Lhůta pro podání nabídky: 13. 5. 2024…

Národní testování Scio

22. 4. 2024

V průběhu dubna realizujeme ve 3. a 5.třídě projekt Národní testování od společnosti Scio.

Sdílíme radosti
i starosti vašich dětí

V naší škole předáváme žákům co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání.

Vztahy mezi žáky a pedagogy jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Každý zodpovídá za své vzdělání sám. Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje, společně.