Škola s jasnou myslí
a otevřeným srdcem

Aktuality

Přednáška pro rodiče předškoláků

13. 4. 2021

Zveme Vás na povídání o tom, jak připravit dítě do první třídy.

Zápis do ZŠ a do přípravné třídy

12. 4. 2021

Zápis probíhá online až do 25. dubna 2021.

Sdílíme radosti
i starosti vašich dětí

V naší škole předáváme žákům co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání.

Vztahy mezi žaky a pedagogy jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Každý zodpovídá za své vzdělání sám. Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje společně.