Škola s jasnou myslí
a otevřeným srdcem

Aktuality

Třídní schůzky rodičů budoucích žáků

9. 6. 2021

Tř. schůzky žáků budoucí PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY se konají 14. června v 17:30 v učebně 0.A v přízemí školy.
Tř. schůzky rodičů žáků budoucího PRVNÍHO ROČNÍKU se konají 21. června v 17:30 v aule školy

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Displeje ZŠ Chýně červen 2021

25. 5. 2021
Dodávka 4 ks multifunkčních interaktivních monitorů Předmět zakázky: Specifikace zařízení je popsána v příloze č.2 Specifikace a slepý rozpočet. Zakázka je včetně sestavení v místě realizace. Lhůta pro podání nabídky: 9. 6. 2021 do 8:00 hodin Místo pro podání nabídky:…

Sdílíme radosti
i starosti vašich dětí

V naší škole předáváme žákům co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání.

Vztahy mezi žaky a pedagogy jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Každý zodpovídá za své vzdělání sám. Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje společně.