Škola s jasnou myslí
a otevřeným srdcem

Aktuality

LOUČEŇ 2024

3. 6. 2024

Závěrečná akce roku se blíží! Pojďte sportovat.

Veřejná zakázka malého rozsahu – Tiskárna ZŠ Chýně 2024

26. 4. 2024
Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu. Tiskárna ZŠ Chýně 2024 Podrobnosti: Dodávka 1 ks barevného laserového multifunkčního zařízení pro formát A3 jehož technická specifikace je uvedena v Předmětu zakázky. Lhůta pro podání nabídky: 13. 5. 2024…

Sdílíme radosti
i starosti vašich dětí

V naší škole předáváme žákům co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání.

Vztahy mezi žáky a pedagogy jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Každý zodpovídá za své vzdělání sám. Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje, společně.