Škola s jasnou myslí
a otevřeným srdcem

Aktuality

Den otevřených dveří

6. 1. 2022

Lednový termín je zrušen. Den otevřených dveří bude 7. března.

PF 2022

22. 12. 2021

Sdílíme radosti
i starosti vašich dětí

V naší škole předáváme žákům co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání.

Vztahy mezi žáky a pedagogy jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Každý zodpovídá za své vzdělání sám. Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje, společně.