Škola s jasnou myslí
a otevřeným srdcem

Aktuality

Letní kempy pro děti

28. 6. 2021

V červenci a srpnu se v budově ZŠ Chýně v Bolzanově ulici budou konat příměstské letní kempy v týdenních turnusech. Kempy jsou pro děti zdarma.

Třídní schůzky rodičů budoucích žáků

9. 6. 2021

Tř. schůzky žáků budoucí PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY se konají 14. června v 17:30 v učebně 0.A v přízemí školy.
Tř. schůzky rodičů žáků budoucího PRVNÍHO ROČNÍKU se konají 21. června v 17:30 v aule školy

Sdílíme radosti
i starosti vašich dětí

V naší škole předáváme žákům co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání.

Vztahy mezi žaky a pedagogy jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Každý zodpovídá za své vzdělání sám. Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje společně.