Škola s jasnou myslí
a otevřeným srdcem

Aktuality

Mýdlárna Chrustenice

13. 11. 2021

Školní družina se chystá na výlet do rodinné manufaktury.

Sdílíme radosti
i starosti vašich dětí

V naší škole předáváme žákům co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání.

Vztahy mezi žáky a pedagogy jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Každý zodpovídá za své vzdělání sám. Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje, společně.