Škola s jasnou myslí
a otevřeným srdcem

Aktuality

Seminář pro rodiče – Jak na MS Teams

23. 9. 2020

Vzhledem k blížící se distanční výuce zveme rodiče, kteří chtějí být při distanční práci svých dětí orientovaní v online prostředí, na seminář k seznámení s MS Teams

Oznámení výběrového řízení – výzva k podání nabídky

17. 9. 2020

Dodávka 3 ks multifunkčních interaktivních monitorů

Oznámení – Veřejná zakázka malého rozsahu, uzavřená výzva – notebooky

17. 9. 2020

Dodávka 18 notebooků dle požadavků uvedených v technické specifikaci

Sdílíme radosti
i starosti vašich dětí

V naší škole předáváme žákům co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání.

Vztahy mezi žaky a pedagogy jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Každý zodpovídá za své vzdělání sám. Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje společně.