Škola s jasnou myslí
a otevřeným srdcem

Aktuality

Den otevřených dveří

31. 12. 2022

Den otevřených dveří se koná v pondělí 9. ledna 2023 v časech 8:30, 10:30 a 16:30

Výsledky voleb do šk. rady za zákonné zástupce

20. 12. 2022
Seznamte se s výsledky opakované volby členů školské rady za zákonné zástupce. Děkujeme všem účastníkům za ochotu se zapojit do života škola. Nově zvoleným členům blahopřejeme a těšíme se na spolupráci. Vyhlášení výsledků voleb

Vyhlášení opakování voleb do šk. rady

14. 12. 2022

Opakování voleb do šk. rady za zákonné zástupce.

Sdílíme radosti
i starosti vašich dětí

V naší škole předáváme žákům co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání.

Vztahy mezi žáky a pedagogy jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Každý zodpovídá za své vzdělání sám. Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje, společně.