Škola s jasnou myslí
a otevřeným srdcem

Aktuality

Výsledky zápisu

2. 5. 2023

Výsledky zápisu do 1. ročníku a do přípravné třídy pro rok 2023-24

Mezinárodní konference žákovských parlamentů

28. 4. 2023

Každoroční konference pro žákovské parlamenty letos bude mít mezinárodní rozměr.

Sdílíme radosti
i starosti vašich dětí

V naší škole předáváme žákům co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání.

Vztahy mezi žáky a pedagogy jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Každý zodpovídá za své vzdělání sám. Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje, společně.