brand-new-day

Základní škola Chýně

Výuka a zábava jdou spolu ruku v ruce, s ochotou a energií uděláme kus práce. Každý máme nadání a kamarádství nás ochrání.

Seminář ZDARMA – děti s poruchami chování

 

Vážení rodiče,

 

 

zveme Vás na seminář, kterým chceme reagovat na současnou situaci ve škole. Často se nás ptáte,

jak postupujeme v konkrétních případech, kdy ve škole dochází k agresivnímu chování a pro nás je

občas obtížné v krátkosti takto vcelku obsáhlé téma vysvětlit.

Rádi bychom vás tedy pozvali na seminář, kde bychom měli dost času, abychom si o všemožných

aspektech jednání s dětmi s poruchami chování popovídali.

Zároveň rovnou předešlu, z mého pohledu, důležitou myšlenku. Naše základní škola je otevřená

všem dětem a chceme, aby každé dítě u nás našlo svůj prostor, bylo spokojené a školní prostředí

pro něj bylo prostředím bezpečným. Samozřejmě do naší školy chodí děti všech možných typů

osobností a povah. Tyto děti se navzájem potkávají, poznávají a interagují spolu. Tato diverzita je

bohatou studnicí pro osobnostně sociální rozvoj jednotlivých dětí. A je velice důležité rozvíjet u

dětí sociální vnímaní, přijetí druhých v celé jejich jinakosti. Můžeme zde vnímat i paralelu mezi

fungováním komunity ve třídě, ve škole, v celé obci.

Seminář bude koncipován jako úvodní teoretické ukotvení tématu paní Zdenou Michalovou a

následné sdílení zkušeností s praxí v naší škole.

 

Kdy: 20. 6. 2016 17:00 – 18:30

Kde: Ve škole – učebna 4./5. třídy

 

Jaroslav Novák, ředitel ZŠ a MŠ Chýně

Comments Off on Seminář ZDARMA – děti s poruchami chování

Info – kroužky

Dnes 25.5. není kroužek paní Nývltové

Příští týden bude Lego kroužek výjimečně v pondělí 30.5. 2016 v 16 hodin.
Comments Off on Info – kroužky

Začátek výuky 2016-2017

Školní rok 2016-2017 začne standardně 1. září.  Patrně ještě nebude v provozu školní jídelna (viz rekonstrukce v MŠ a posun začátku v MŠ na 5.září). Nicméně usoudili jsme, že školní děti tento nedostatek zvládnou pomocí velké svačiny. Za komplikace se omlouváme. Pokud by se během léta  informace změnila, budeme vás informovat prostřednictvím školy online a webu.

Děkujeme za pochopení.

Comments Off on Začátek výuky 2016-2017

INFO

Dobrý den,

příští týden 9.-13.5.2016 budou mít děti možnost koupit si dárkové předměty v hodnotě 10 Kč/ks a to každou velkou přestávku ve třídě 1.B. Zakoupením předmětů, děti přispívají společnosti CPK Chrpa, která umisťuje koně do léčeben a hiporehabilitačních zařízení. Předmětů (pohledy, hopíky, tetování) je cca 120 ks, dá se tedy předpokládat, že se vyprodají během prvních dvou dnů.
Děkujeme

Comments Off on INFO

Diskuze – začátek výuky 8:30

diskuze_posunutívýukyZŠ

Comments Off on Diskuze – začátek výuky 8:30

ZŠ Chýně hledá hledá učitele 1. stupně od září 2016

Chcete se podílet na přerodu malé rodinné školy na novou školu moderního střihu v nové budově? 

ZŠ CHÝNĚ

přijme pro školní rok

2016-2017

UČITELE 1.STUPNĚ

Své životopisy posílejte na reditel@zschyne.cz,

případně volejte nebo pište sms na 603 276 273

Comments Off on ZŠ Chýně hledá hledá učitele 1. stupně od září 2016

Témata z otevřeného setkání s ředitelem

Ve čtvrtek 7. března proběhlo otevřené setkání s ředitelem. Zápis ze setkání s můžete přečíst zde zápis_otevřené_setkání. Jeda z otázek, které na setkání zazněly, byla i ohledně našeho plánu s heterogenními (věkově smíšenými) třídami.
Naše vize mít v naší MŠ všechny třídy věkově smíšené stále platí. Protože chápeme, že někteří z vás s tímto mají spojené určité obavy, zkusili jsme dát dohromady krátký dokument. Najdete v něm výhody, které ve smíšených spatřujeme a zároveň jsme se zkusili zamyslet nad případnými protiargumenty. Tedy zkusili jsme vypsat i tyto nejčastější obavy a rovnou jsme k nim přidali naše vysvětlení, proč není potřeba mít z dané věci strach. Dokument najdete zde heterogenní třídy přehledně
Na otevřeném setkání zazněla opětovně kritika na nedostatečnou komunikaci mezi MŠ a rodiči. Toto stále vnímám jako zásadní nedostatek na naší straně. Pokud chceme být komunitní školou i školkou je komunikace ven ze školky opravdu zásadní. Cítím, že je potřeba nejen přenášet informace, ale zároveň i jednotlivé postoje, změny, požadavky vysvětlovat.  Na druhé straně nechceme vychovat pasivní rodiče, kteří čekají až k nim informace dopluje. Komunikace je stále oboustranný proces. A občas se může stát, že věci, které jsou pro nás ve školce jasné, mají být řečeny nahlas a vysvětleny.
Děkuji všem účastníkům otevřeného setkání za to, že si našli čas a svými otázkami mi vlastně poskytli skvělou zpětnou vazbu.
Jaroslav Novák
Comments Off on Témata z otevřeného setkání s ředitelem

Výsledek konkurzu na pozici vedoucí učitelka MŠ Chýně

V pondělí 7.3. 2016 proběhlo ústní kolo konkurzu na vedoucí učitelku MŠ Chýně. Do ústního kola postoupili 4 uchazeči, kteří v písemné části zaslali návrh koncepce rozvoje MŠ Chýně.

Ústní pohovor probíhal s šestičlennou komisí. Členové komise na závěr anonymně bodovali jednotlivé účastníky. Bodové rozhodnutí komise bylo doporučením pro ředitele školy.

V souladu s doporučením přijímací komise oznamuji, že konkurz na pozici vedoucí učitelka MŠ Chýně vyhrála paní Mgr. Iva Koptová.

Blahopřeji a všem uchazečům děkuji.

 

V Chýni, 8.3. 2016        Jaroslav Novák, ředitel ZŠ a MŠ Chýně

Comments Off on Výsledek konkurzu na pozici vedoucí učitelka MŠ Chýně

Legoland

 KDY? 17.6.2016

 PROČ SE ÚČASTNIT? – Protože je to skvělá možnost udělat dětem radost s nižšími výdaji a bez starostí. – Poznání oblíbené stavebnice přímo v centru dění.

 CENA? Cca 1000 Kč – cena zahrnuje dopravu a vstupné

Více informací + přihláška: ZDE

Comments Off on Legoland

Letní tábor pro děti z Chýně

Vážení rodiče,

v letošním roce jsme připravili pro děti z Chýně a jejich kamarády či příbuzné letní stanový tábor. Je pouze na týden (termín 7. – 14. 8. 2016), proto je vhodný i pro děti, které na táboře dosud nebyly a chtěly by si to vyzkoušet. Je určen pro 30 dětí, abychom se všichni stihli poznat. Bližší informace naleznete v letáku Letní tábor Chýně

Přihlášku naleznete zde přihláška

Uzávěrka přihlášek je 30. 3. 2016

Leona Vyvialová

Comments Off on Letní tábor pro děti z Chýně