brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Informace k počátku školního roku

První školní den 1.září

– sraz všech dětí (a rodičů) před budovou školy v 8.15, dojde k představení učitelů jednotlivých ročníků, prvňáčkové mají první zvonění
– první školní den je “výuka” od 8:15 – 9:00
– školní družina bude fungovat již od 1.září od skončení výuky do 17 hodin (tedy první školní den nebude ranní družina) Od 2. září klasicky 7:00-17:00. V obou dnech bude školní družina pouze ve staré budově.

Druhý školní den 2. září

– výuka 1. třídy končí 9:55, 2. třídy končí 11:00, 3. třída končí 11:55, 4.-6. třída končí 12:20
(může dojít ke změně v souvislosti s rekonstrukcí budovy u hřiště, po skončení výuky jdou děti domů, přihlášené děti do družiny)
Od pondělí 5.9. výuka dle rozvrhu.

Nabídka kroužků pro rok 16-17 – přihlášky uzavřeny v červnu, v září bude možné se dohlašovat – informace budou na podstránce kroužků.

Přihlášky do školní družiny se odevzdávaly v červnu – je možné se ještě přihlásit (co nejdříve).

První hromadné třídní schůzky jsou 7.září od 17 hodin 1.-3. ročník, od 17.30 4.-6. ročník.

Obědy

informace z jídelny. Je nutné si vyzvednout čip na oběd. Můžete tak učinit od 29.8. v čase 8:00-14:00 ve školní jídelně (v budově MŠ). Cena čipu je 110Kč. (v případě otázek kontaktujte paní vedoucí jídelny M. Turskou + 420 731 438 433)
1.září NEBUDE školní jídelna v provozu. 2. září již oběd bude. Pokud tedy budou děti 1. září ve  škole/družině celý den, prosím, dejte jim velkou svačinu.

Co je jinak:

– začátek vyučování je v 8:15
– není papírová ŽK, je jen školaOnline, nově děti dostanou Školní diáře
– ulice Květnová je/bude jednosměrná
– máme dvě budovy “stará budova” a “u hřiště” (1.A, 1.B, 6.A)
– v rozvrhu třídám přibudou třídnické hodiny
Comments Off on Informace k počátku školního roku

Založení Klubu rodičů

Vážení rodiče a přátelé školy.

Vpravo v sekci Pro rodiče se objevila nová záložka věnovaná Klubu rodičů. Aktuální informací je, že Klub rodičů bude mít ustavující schůzi 5.9. ve škole. Bližší informace naleznete na podstránce Klub rodičů.

Jaroslav Novák

Comments Off on Založení Klubu rodičů

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

některé děti z naší školy byly venku na ulici v Chýni osloveny neznámým člověkem. Tento člověk je z auta oslovil, požádal je o radu, kudy se jede do Hostivic, nebo do Rudné. Po této otázce následovala nabídka nevalného charakteru patrně s cílem nalákat dítě do auta.

Na základě této informace jsme s žáky pohovořili o tom, jak se zachovat v podobných případech. Kontaktovali jsme Policii ČR.

                 Jaroslav Novák

 

Comments Off on UPOZORNĚNÍ

Školní družina 2016/17

Přihlášku do školní družiny na rok 2016/17 naleznete v sekci dokumenty školy.

Přihlášky je možné odevzdávat i elektronicky na e-mail fundakova.lucie@zschyne.cz

Comments Off on Školní družina 2016/17

Kroužky na školní rok 2016/17

Aktuální nabídku kroužků pro rok 2016/17 naleznete v sekci kroužky a semináře.

Comments Off on Kroužky na školní rok 2016/17

Třídní schůzky budoucích prvňáčků

Zvu rodičů budoucích prvňáčků ve školním roce 2016-2017 na první společné setkání.
Koná se ve středu 15.6. od 17 hodin ve škole.
Na setkání bychom Vás rádi seznámili s tím, jak to “chodí”  u nás ve škole. Předali informace o tom, co vše by měl prvňáček mít, na co se může připravit. Patrně jste také zvědaví na to, jaké bude mít váš budoucí prvňáček spolužáky a kdo ho bude učit. To vše se dozvíte. Zároveň Vám také představíme nabídku kroužků na příští školní rok.
Těším se na setkání.
Mgr. Jaroslav Novák
Comments Off on Třídní schůzky budoucích prvňáčků

Posun začátku výuky – anketa

Vážení rodiče,

18. května proběhlo setkání jehož tématem byl posun začátku výuky od příštího školního roku na 8:30.

Výstupem ze setkání byla touha ze strany některých přítomných rodičů ke zmapování názoru všech rodičů naší školy. Přicházím tedy s anketou, kterou můžete vyplňovat online na následujícím odkazu. Anketa poběží do 14.6. 2016.

A rovnou předejdu otázce, která padla i na setkání, zda má vůbec smysl diskutovat, zda nejde o rozhodnutou věc. Anketa má smysl. Považuji ji v tuto chvíli jako další prvek v mém/našem rozhodování. Stále zastávám názor, že pro nás je posun začátku výuky smysluplný. Nicméně anketa mi může ukázat, že jsem/jsme v tomto názoru osamoceni. Anketa může zároveň ukázat, že názor rodičů se rozděluji spíše na poloviny, i to je pro nás určitá zpráva. Zároveň rovnou říkám, že moje rozhodnutí se nebude zakládat pouze na výsledku ankety. Anketu, prosím, vyplňujte na následujícím odkazu.

https://docs.google.com/a/zschyne.cz/forms/d/1fBV2H8T_2uW-L1WMKf8_pr3yIyIB_gXX6SXFhvj3qGg/viewform?c=0&w=1

 

Dalším výstupem ze setkání s rodiči byly připomínky k dopravní situaci v obci. Nebezpečná místa pro děti, které by chodily do školy samy pěšky, či na kole, koloběžce. K tomuto již proběhla “pokusná cesta”, kterou podnikla paní místostarostka Vacková s paní Čápovou a s paní Janotovou a dětmi. Byly vytipována kritická místa, chybějící přechody apod. Ke stavebnímu řešení, či dlouhodobější koncepci je potřeba se obrátit na obecní úřad. Je jasné, že není reálné do září postavit chodníky, zajistit značky apod. Nicméně jsme diskutovali o možnostech, jak cestu dětí do školy zabezpečit. A v tuto chvíli vidíme možnost na straně komunity. 

Je možné oslovit rodiče, či jiné obyvatele Chýně, kteří by na kritických místech ráno stáli a zajišťovali by bezpečnější pohyb dětí. Jedná se o tzv lollipop ladies. Tedy “nepolicisty” s plácačkou, terčíkem, vestou, kteří mají možnost zastavit dopravu a zabezpečit přechod dětí přes silnici například.

Dalším nápadem, je “pedibus”. Jedná se o dospěláka, který má vytyčenou trasu kudy jde ráno a postupně na “zastávkách” nabírá děti a ty odvádí do školy.

Jistě vás napadnou i jiné možnosti, jak situaci pomoci. Dokážu si představit, že kombinací obou výše uvedených by mohlo vzniknout dostatečně bezpečné prostředí pro cestu do školy.

Nejsem si jistý, zda je to pouze záležitostí školy, aby organizovala takovéto ranní služby, zároveň cítím, že je potřeba vytvořit jakousi platformu k možné diskuzi. Po dohodě s paní Čápovou nabízíme využít k tomuto facebookovou skupinu (založenou školskou radou), která se nazývá Rodiče ZŠ a MŠ Chýně. Zde je odkaz na skupinu https://www.facebook.com/groups/1777613995790994/

Jaroslav Novák

Comments Off on Posun začátku výuky – anketa

Seznam přijatých dětí do MŠ Chýně

Výsledky přijímacího řízení ze dne 10.5. naleznete zde

Přijatí seznam

Nepřijatí seznam

 

Comments Off on Seznam přijatých dětí do MŠ Chýně

Akce na konci školního roku – LOUČEŇ 2016

Vážení rodiče, dovolujeme si vás pozvat na akci LOUČEŇ 2016.

Informace a přihlášku naleznete LOUČEŇ 2016_pozvánka

 

Comments Off on Akce na konci školního roku – LOUČEŇ 2016

Seminář ZDARMA – děti s poruchami chování

 

Vážení rodiče,

 

 

zveme Vás na seminář, kterým chceme reagovat na současnou situaci ve škole. Často se nás ptáte,

jak postupujeme v konkrétních případech, kdy ve škole dochází k agresivnímu chování a pro nás je

občas obtížné v krátkosti takto vcelku obsáhlé téma vysvětlit.

Rádi bychom vás tedy pozvali na seminář, kde bychom měli dost času, abychom si o všemožných

aspektech jednání s dětmi s poruchami chování popovídali.

Zároveň rovnou předešlu, z mého pohledu, důležitou myšlenku. Naše základní škola je otevřená

všem dětem a chceme, aby každé dítě u nás našlo svůj prostor, bylo spokojené a školní prostředí

pro něj bylo prostředím bezpečným. Samozřejmě do naší školy chodí děti všech možných typů

osobností a povah. Tyto děti se navzájem potkávají, poznávají a interagují spolu. Tato diverzita je

bohatou studnicí pro osobnostně sociální rozvoj jednotlivých dětí. A je velice důležité rozvíjet u

dětí sociální vnímaní, přijetí druhých v celé jejich jinakosti. Můžeme zde vnímat i paralelu mezi

fungováním komunity ve třídě, ve škole, v celé obci.

Seminář bude koncipován jako úvodní teoretické ukotvení tématu paní Zdenou Michalovou a

následné sdílení zkušeností s praxí v naší škole.

 

Kdy: 20. 6. 2016 17:00 – 18:30

Kde: Ve škole – učebna 4./5. třídy

 

Jaroslav Novák, ředitel ZŠ a MŠ Chýně

Comments Off on Seminář ZDARMA – děti s poruchami chování