brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Přestup do ZŠ

Upozorňujeme rodiče, kteří by chtěli požádat o přestup svého dítěte z jiné školy do ZŠ Chýně, že kapacita školy je v některých ročnících plná.

Mgr. Jaroslav Novák, ředitel ZŠ a MŠ Chýně

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přestup do ZŠ

Charitativní projekt PERNÍKOVÉ SRDCE

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Charitativní projekt PERNÍKOVÉ SRDCE

Záložka do knih spojuje školy

Zhodnocení projektu Záložka do knih spojuje školy

Do projektu Záložka do knih spojuje školy se přihlásili žáci třetích až pátých ročníků Základní školy Chýně. Nejdříve jsme se seznámili s pravidly projektu. Následně nám byla přidělena partnerská škola z Liptovské. Naši žáci si na internetu o ní vyhledali dostupné informace. Pro 3. ročník byla pro výrobu záložky inspirací společná četba básní, Co tu kvete, svítí, létá od Jiřího Havla. Žáci 4. až 5. ročníku byli inspirováni básní Podzim od stejného autora. Žáci o básních dlouze diskutovali, hledali společné znaky a ty proměňovali do obrazu, který vtiskávali do vzhledu záložky.  Věříme, že se výtvory našich svěřenců líbily. Ti s napětím vyčkávali den, kdy na naši školu dorazila zásilka ze Slovenska. A tak se v rozečtených knížkách objevily nové záložky.

Mgr. Bc. Zdeňka Patková, Ph.D.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záložka do knih spojuje školy

Volby do školské rady 2019

Vážení rodiče a pedagogové,

vzhledem k tomu, že současným členům školské rady za zákonné zástupce i za pedagogické pracovníky ZŠ Chýně končí v lednu 2020 funkční období, vyhlašuji tímto volby do školské rady.

Bližší informace naleznete zde

Mgr. Jaroslav Novák, ředitel

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Volby do školské rady 2019

Výlet do čokoládovny – školní družina

Školní družina plánuje výlet do Čokoládovny ve dnech 3.12. a 12.12.  Oba termíny jsou již plně obsazeny, pro náhradníky, kteří se zapsali na oba termíny, nabízíme ještě náhradní termín 11.12.  Náhradníky budeme kontaktovat, nebo se mohou hlásit ve svých odděleních družiny.
Od školy se vyráží v 13:00 a návrat ke škole  do 17:30, dle dopravy.
Platba za výlet probíhá od 25.11.do 28.11. a finanční částka se předává vychovatelce daného oddělení.
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výlet do čokoládovny – školní družina

Info stávka

Vážení rodiče,

školské odbory vyhlásily na středu 6.11. jednodenní stávku. Pakliže oblast školství nesledujete detailně, dovolím si Vám uvést několik důvodů, proč k celé situaci došlo a jaké jsou v této oblasti palčivé problémy českého školství. Upozorňuji, že se jedná o můj pohled z pozice učitele/ředitele. Pakliže Vás tato informace nezajímá, doporučuji rovnou přeskočit k poslednímu odstavci.

Je potřeba také vysvětlit, co znamená tarifní složka a nadtarifní složka platu – tarifní tabulky jsou závazné a co je v tarifních tabulkách=tarifní složce, tak „musí“ školy na platy dostat a učitelé obdržet. Musí jsem dal do uvozovek, neb v minulosti došlo i k tomu, že se tarify navýšily, ale objem peněz, který šel do škol, nikoliv. Nadtarifní složka platu jsou vlastně zbývající peníze, které do škol stát pošle a které zbudou poté, co jsou vyplaceny tarifní složky. Tyto peníze ředitel může použít na prémie pro kvalitní učitele, za mimořádné úkoly apod.

Je pravdou, že současná vláda pravidelně navyšuje tarifní tabulky. Nicméně i tak si dovoluji poznamenat, že neplní své sliby. Na začátku roku bylo slibováno navýšení od ledna 2020 o 15 procent. V tuto chvíli se jedná o navýšení o 10%. A zároveň (a to je nyní ta „záminka“ pro stávku) z těch 10% chce vláda dát 8% do navýšení tarifů a 2% do nadtarifních složek. Slib Andreje Babiše zde v cca 13:09 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126672097-otazky-vaclava-moravce/219411030501103. Vcelku úderné shrnutí slibů, jak je školství priorita pro všechny vlády naleznete zde https://video.aktualne.cz/dvtv/ucitel-konecne-bere-vic-nez-prodavac-lidlu-ale-uzivi-se-v-ce/r~a11615d8523611e9b5e8ac1f6b220ee8/. Ono porovnávání s platy pokladních v Lidlu je smutné – se vší úctou k zaměstnancům supermarketů.

Další obavy, které v souvislosti s financováním panují se odvíjejí od toho, že od ledna 2020 se mění způsob financování regionálního školství (= obcemi a kraji zřizovaných škol) a tedy se část učitelské veřejnosti obává, že navýšení, které nebude v tarifních tabulkách, k nim nedoputuje, protože zbytek peněz spolkne špatně financovaná reforma.

Zároveň vláda slibuje 45 tisíc průměrně hrubého v roce 2021. K čemuž se má každoročně postupným navyšováním dostat. Mám pocit, že navýšení v lednu 2021 bude muset být výrazně velký skok, aby slibům vláda dostála. Nicméně v porovnání s jinými vysokoškolskými profesemi je to stále tristní. Dovolím si zasdílet aktuální platovou tabulku pedagogických pracovníků – učitel je ve 12. platové třídě, začínající učitel má 1.stupeň. Což je 28 630 Kč hrubého. Což jsme na zhruba 22 000 Kč čistého. To prostě není žádná hitparáda, na toto se těžko noví učitelé lákají. Platová tabulka_pedagogové 2019.png

Za opravdu hroznou považuji situaci s platovým ohodnocením nepedagogických pracovníků. Zde k nahlédnutí tarifní tabulka nepedagogů Platová tabulka_nepedagogové 2019.png.  Pomocná síla v kuchyni, uklízečky, provozní zaměstnanci v MŠ apod. mají plat 16 320 hrubého měsíčně. Přijde mi navýsost trapné, abych matkám od rodin posílal za jejich měsíční práci zhruba 12-13 tisíc čistého měsíčně.

Další hodně podhodnocená činnost je práce třídního učitele. Maximální příplatek za třídnictví je stanoven na 1300 Kč měsíčně. Být třídním učitelem se naprosto nevyplatí – čas strávený s dětmi na všech možných akcích, při řešení výchovně pedagogických problémů, při RUŽ apod. se nedá ohodnotit 1300 Kč za měsíc. To je z mého pohledu opravdový výsměch. Děkuji všem učitelům, kteří třídnictví berou a dělají s nasazením a láskou.

Pokusil jsem se hodně jednoduše nastínit, proč odbory na středu vyhlásily stávku a jaké další problémy s financemi ve školství jsou. Navzdory všem výše uvedeným důvodům, které v nás dle mě oprávněně vzbuzují zklamání a rozhořčení, jsme se v naší škole rozhodli ke stávce nepřipojit. Současné načasování stávky nám přijde nevhodné, unáhlené. Zároveň není odbory jednoznačně komunikováno, zda se jedná o stávku za splnění slibu o navýšení 15 % nebo se jedná pouze o stávku za 2% do tarifů, nikoliv do nadtarifních složek. Současné příčiny nespokojenosti nám přijdou sice závažné, nicméně nikoliv natolik, abychom se uchýlili ke krajnímu řešení pomocí stávky. Zároveň bychom rádi, aby rodiče byli při případné stávce na naší straně, což se obáváme, že v tuto chvíli by nemuselo nastat vzhledem k nedostatečné komunikaci celé situace směrem k veřejnosti.

Přeji hezké odpoledne.

Jaroslav Novák

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Info stávka

Nabídka volnočasových aktivit pro starší děti, mládež, dospělé a seniory

Od druhého pololetí bychom rádi nabídli další zájmové aktivity starším dětem, mládeži, dospělým, seniorům. Pomozte nám, prosím, se sestavením nabídky. Věnujte 5 minut krátkému dotazníku, případně pište rovnou Vaše nápady na mail vyvialova.leona@zschyne.cz

DOTAZNÍK: https://forms.gle/vdwaG6LeGWV4VULj7

Na obrázku může být: text
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabídka volnočasových aktivit pro starší děti, mládež, dospělé a seniory

Zahrada v MŠ – brigáda

Přijďte s námi v sobotu 9.11. sázet keře a stromy, montovat nábytek z palet, připravovat nové hřiště k provozu. Cosi dobrého k jídlu a pití připravíme, stačí, když přijdete pracovně oblečeni, dobře naladěni. Děti, vlastní nářadí, pracovní úsilí – to vše je vítáno 🙂

Sraz bude na zahradě školky v 9 hod ráno.

Zájemce prosíme, aby se nahlásili ve školce, nebo na mail vyvialova.leona@zschyne.cz. Děkujeme!

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zahrada v MŠ – brigáda

Lampionový průvod

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lampionový průvod

Varieté „Kouzelný cirkus“ – akce družiny

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Varieté „Kouzelný cirkus“ – akce družiny

Záložka do knihy spojuje školy

Žáci třetích, čtvrtých a pátých ročníků Základní školy Chýně se zapojili do
10. ročníku česko – slovenského projektu Záložka do knihy spojuje, který vyhlásila
knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě.
Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami. Naší škole
byla přidělena Základní škola Liptovská Teplička. Žáci vytvoří záložky do knihy,
na kterých libovolnou technikou ztvární téma česko – slovenského projektu List
za listem – baví mě číst, a vymění si je s partnerskou školou ve Slovenské republice.
Výměnu záložek využijeme na poznání slovenského jazyka a života žáků
na Slovensku.

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Záložka do knihy spojuje školy