Veřejná zakázka malého rozsahu – Tiskárna ZŠ Chýně 2024

26. 4. 2024, Aktuality
Veřejná zakázka malého rozsahu – Tiskárna ZŠ Chýně 2024

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu.

Tiskárna ZŠ Chýně 2024

Podrobnosti: Dodávka 1 ks barevného laserového multifunkčního zařízení pro formát A3 jehož technická specifikace je uvedena v Předmětu zakázky.

Lhůta pro podání nabídky: 13. 5. 2024 do 8:00 hodin

Místo pro podání nabídky: Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně – kancelář. V případě osobního nebo poštovního doručení, elektronicky: datové schránky nj96qin

Otevírání obálek: 13. 5. 2024 v 9:00 hodin v kanceláři školy. Otevírání obálek se mohou zúčastnit všichni uchazeči. Uchazeč se může nechat zastupovat jinou osobou na základě plné moci, kterou osoba předloží komisi před otevíráním obálek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč vyplní přiložený slepý rozpočet – příloha č.2. Variantní zpracování nabídkové ceny se nepřipouští.

Způsob hodnocení nabídek: Dle nejnižší nabídkové ceny, včetně DPH.

Předmět zakázky: viz příloha č.2. Zakázka je včetně sestavení v místě realizace, instalace fw + čeština, podstolku pro manipulaci s tiskárnou, zapojení, nastavení sítě a dodání originál tonerů.

Zadávací dokumentace může obsahovat názvy konkrétních obchodních značek použitých výrobků. Tyto údaje mají pouze doporučující charakter a určují minimální technické a kvalitativní parametry výrobku. Dodavatel může do nabídky použít obdobné, technicky srovnatelné produkty.

Přílohy:

Oznámení VZ

Příloha č.1 Krycí list

Příloha č.2 Specifikace a slepý rozpočet vybavení_tiskarna