Národní testování Scio

22. 4. 2024, Aktuality
Národní testování Scio

V průběhu dubna realizujeme ve 3. a 5.třídě projekt Národní testování od společnosti Scio.

Jedná se o srovnávací testování žáků v českém a anglickém jazyce, matematice a dalších předmětech mezi školami v ČR, které se pro účast v projektu také dobrovolně rozhodly. Nejedná se o plošné testování, kam se povinně zapojují všechny školy.

Naší škole slouží pro získání nestranné zpětné vazby, využíváme je již šestým rokem jako součást autoevaluace školy (nikoliv žáků).

Výsledky žáků monitorujeme v průběhu studia (ve 3., 5. a 9.třídě) a to, co nás zajímá, je individuální posun žáků a tříd ve sledovaných předmětech. Dlouhodobé časové řady nám poskytují zpětnou vazbu k rozvoji znalostí a dalších kompetencí žáků v jednotlivých třídách, ze kterých pak můžeme vyvozovat další opatření či potřebné změny.

Jaké předměty testujeme:

3. třídy: ČJ, Ma, AJ, ČaJS (člověk a jeho svět) a Klíčové kompetence. Každý test obsahuje 18 úloh a čas k jeho vypracování je 30 minut na předmět.
5. třídy: ČJ, Ma, OSP (obecné studijní předpoklady) a AJ Scate. Všechny testy trvají 45 minut a mají 30 až 45 úloh.
9. třídy: ČJ, Ma, OSP (obecné studijní předpoklady) a AJ Scate. Všechny testy trvají 45 – 60 minut a mají 30 až 60 úloh.
Žáci neřeší testy najednou, ale jsou rozloženy, každý den se bude řešit jeden test.

Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Každý žák dostane individuální přihlašovací údaje do této aplikace. Ve svém profilu pak vyplňuje testy, po odeslání se zobrazí výsledky testu. Po celkovém ukončení projektu získává individuální zprávu. Individuální výsledky žáků dostane k dispozici rodič, vyučující daného předmětu v dané třídě, vedení školy. Pokud budou nějaká data publikována, pak pouze hromadná data za celou školu.

Výsledky testů zahrnujeme do hodnocení žáků z motivačních důvodů, aby každý podal co nejlepší výkon. Úspěšnost v testech dlouhodobě odpovídá studijní úspěšnosti žáků v daném předmětu. Při hodnocení testu vycházíme z výpočtu percentilu pro každou třídu a předmět, tedy hodnocením nedochází k poškození žáků.

Výsledky minulých testování si můžete prohlédnout zde: https://zschyne.cz/autoevaluace-skoly