Veřejná zakázka malého rozsahu – realizace zahrady v MŠ Chýně

1. 9. 2023, Aktuality
Veřejná zakázka malého rozsahu – realizace zahrady v MŠ Chýně

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu.

MŠ Chýně – zahrada

Podrobnosti: Přesuny mobiliáře, terénní úpravy a zahradnické práce (další specifikace je uvedena v příloze č.2)

Lhůta pro podání nabídky: 14. 9.2020  do 8:50 hod.

Místo pro podání nabídky: Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně – kancelář. V případě osobního nebo poštovního doručení, elektronicky: datové schránky nj96qin

Otevírání obálek: 14. 9. 2023 v 9:00 hod. v kanceláři školy. Otevírání obálek se mohou zúčastnit všichni uchazeči. Uchazeč se může nechat zastupovat jinou osobou na základě plné moci, kterou osoba předloží komisi před otevíráním obálek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč vyplní přiložený slepý rozpočet – příloha č.3. Variantní zpracování nabídkové ceny se nepřipouští.

Způsob hodnocení nabídek: Dle nejnižší nabídkové ceny, včetně DPH.

 

Přílohy:

Oznámení

Příloha č.2 Projektová dokumentace: https://ulozto.cz/file/MheRlib5P3tN/priloha-2-projektova-dokumentace-rar#!ZJEvAQR2AJR1LGqyZzD4BTL0LGqzMR50Z1ObZGSTZzgCoGHmLD== (zazipovaný soubor je nutné si stáhnout)

Příloha 3_slepý rozpočet

Příloha č.4 Smlouva Chýně