Volby do školské rady za zákonné zástupce

Volby do školské rady za zákonné zástupce

Vyhlášení voleb do ŠR a poděkování

Vážení rodiče,

jak jsme avizovali v září, tak dochází k vyhlášení voleb do školské rady. Voleni budou členové školské rady za pedagogické pracovníky a za zákonné zástupce. Bližší informace jste obdrželi školou online a naleznete i níže pod tímto příspěvkem.

Rád bych z pozice ředitele srdečně poděkoval dosavadním zástupcům ve školské radě za rodiče Tereze Čápové a Milce Janotové. Obě dvě se rozhodly již znovu nekandidovat. Děkuji jim za jejich mnohaletou kvalitní práci. Spolupracoval jsem s nimi od svého prvního roku v pozici ředitele školy a zejména v době mých začátků mi byly obě velkou oporou. Mnoho práce odvedly v souvislosti s přípravou a stavbou této naší nové školy. Taktéž stály u zrodu Klubu rodičů a dlouhá léta byly jedněmi z hlavních hybatelek jeho činnosti. Naše spolupráce byla po většinu času plná porozumění a souladu. Nezapomínaly však, že jejich hlavní rolí ve školské radě je hájit hlas rodičů (potažmo dětí) a dokázaly se ozvat s věcnou kritikou a připomínkami, ať již vlastními či přenesenými od ostatních rodičů.

Naše školská rada nefunguje jen formálně, schází se několikrát ročně. Krom běžné agendy se školská rada výrazně podílela a podílí na tvorbě strategického plánu školy, zodpovědně řeší jednotlivé podněty od rodičů, poctivě se věnuje kvalitnímu fungování školy takřka ve všech aspektech. Velmi si vážím toho, že členové školské rady věnovali a věnují mnoho hodin svého času práci pro školu. Svou pozici nevnímali a nevnímají pouze jako něco, co si mohou odsedět na zasedáních. Nabízeli a nabízejí aktivně pomoc a podílí se i v mezičase na činnostech souvisejících s jejich agendou. Pro součinnost školské rady a školy je důležitá atmosféra vzájemné důvěry, pochopení, tolerance a spolupráce. Jsem moc rád, že nejen paní Čápová a Janotová, ale i další členové školské rady za zřizovatele a za pedagogy během uplynulých let dokázali nastavit tyto aspekty na velmi vysokou úroveň.

Pevně doufám, že se mezi vámi najdou noví zájemci, které budeme moci na našich zasedáních přivítat.

Organizace voleb do Školské rady

Vyhlášení voleb – zákonní zástupci