Veřejné zakázky malého rozsahu

31. 1. 2023, Aktuality

3 zakázky malého rozsahu vyhlášené v termínu 3.11.-16.11.2022

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení 3 veřejných zakázek malého rozsahu.

NPO ZŠ Chýně-1

 • Podrobnosti: Dodávka tabletů, notebooků a dalšího IT vybavení, jehož bližší technická specifikace je uvedena v Předmětu zakázky (příloha 2)
 • Lhůta pro podání nabídky: 16. 11. 2022 do 7:30 hodin
 • Místo pro podání nabídky: Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně – kancelář. V případě osobního nebo poštovního doručení, elektronicky: datové schránky nj96qin
 • Otevírání obálek: 16. 11. 2022 do 8:00 hodin v kanceláři školy. Otevírání obálek se mohou zúčastnit všichni uchazeči. Uchazeč se může nechat zastupovat jinou osobou na základě plné moci, kterou osoba předloží komisi před otevíráním obálek.
 • Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč vyplní přiložený slepý rozpočet – příloha č.2. Variantní zpracování nabídkové ceny se nepřipouští.
 • Způsob hodnocení nabídek: Dle nejnižší nabídkové ceny, včetně DPH.
 • Přílohy:

NPO ZŠ Chýně-2

 • Podrobnosti: Dodávka programovatelných stavebnic, jehož bližší technická specifikace je uvedena v Předmětu zakázky (příloha 2)
 • Lhůta pro podání nabídky: 16. 11. 2022 do 7.45 hodin
 • Místo pro podání nabídky: Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně – kancelář. V případě osobního nebo poštovního doručení, elektronicky: datové schránky nj96qin
 • Otevírání obálek: 16. 11. 2022 do 8.15 hodin v kanceláři školy. Otevírání obálek se mohou zúčastnit všichni uchazeči. Uchazeč se může nechat zastupovat jinou osobou na základě plné moci, kterou osoba předloží komisi před otevíráním obálek.
 • Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč vyplní přiložený slepý rozpočet – příloha č.2. Variantní zpracování nabídkové ceny se nepřipouští.
 • Způsob hodnocení nabídek: Dle nejnižší nabídkové ceny, včetně DPH
 • Přílohy:

NPO ZŠ Chýně-3

 • Podrobnosti: Dodávka tabletů, noteboků a nabíjecího kufru, jehož bližší technická specifikace je uvedena v Předmětu zakázky (příloha 2)
 • Lhůta pro podání nabídky: 16. 11. 2022 do 7:40 hodin
 • Místo pro podání nabídky: Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně – kancelář. V případě osobního nebo poštovního doručení, elektronicky: datové schránky nj96qin
 • Otevírání obálek: 16. 11. 2022 do 8:10 hodin v kanceláři školy. Otevírání obálek se mohou zúčastnit všichni uchazeči. Uchazeč se může nechat zastupovat jinou osobou na základě plné moci, kterou osoba předloží komisi před otevíráním obálek.
 • Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč vyplní přiložený slepý rozpočet – příloha č.2. Variantní zpracování nabídkové ceny se nepřipouští.
 • Způsob hodnocení nabídek: Dle nejnižší nabídkové ceny, včetně DPH.
 • Přílohy: