Tematický den 21.10. a 25.10.

31. 1. 2023, Aktuality
Tematický den 21.10. a 25.10.

Čeká nás první tematický den tohoto roku. Děti si samy zvolí, co v daný den budou dělat, co nového se naučí. Zde najdete nabídku témat a přihlášky.

 

Vážení rodiče,

v říjnu nás čeká první tematický den. Tento den neprobíhá výuka dle rozvrhu, ale děti si samy určí, jakému tématu se budu věnovat. Chtěli bychom dětem nabídnout možnost zaměřit se na jiné znalosti a dovednosti než v běžné výuce, propojit se s dětmi z různých tříd či ročníků, objevit nové zájmy či talenty. Nabízená témata se liší dle ročníků, podrobný seznam naleznete zde: 1.ročník, 2.-5.ročník, 6.-9.ročník

 

Děti si téma vybírají předem, ne až v den konání. Je nutné vyplnit formulář, ve kterém si zvolí první, druhé a třetí preferované téma a uvedou důvod svého výběru.

Co je potřeba udělat, aby se žáci mohli zapojit do tematického dne:

 1. Nejprve si přečtěte všechna navrhovaná témata. Pozorně se podívejte, pro které třídy jsou určena.
 2. Vyberte si 3 nejoblíbenější témata.
 3. Vyplňte přihlášku (viz formulář níže). Možnost přihlašování končí 14.10. ve 23 hodin.
 4. Poté proběhne vyhodnocení. O zařazení do tématu rozhoduje pořadí přihlášení.

Po 17. 10. 2022 budou dětem zaslány informace s rozdělením do skupin. Vedoucí tématu zašle e-mailem organizační pokyny k programu.

Není možné absolvovat téma určené pro jinou skupinu, než do jaké dítě ročníkem patří. 

 

INFORMACE PRO 0.-1.ROČNÍK

 • Tematický den proběhne 21.10.2022
  • čas realizace: 8.15 – 12.00 hodin (konec případně dle pokynů učitele)
  • přihláška
  • nabídka témat ZDE
  • Další tematický den proběhne 23.3., pak 3.5. Bude opět připraven výběr témat, ze kterých si děti budou vybírat.

INFORMACE PRO 2.-5.ROČNÍK

 • Tematický den proběhne 21.10.2022
  • čas realizace: 8.15 – 13.00 hodin (konec případně dle pokynů učitele)
  • přihláška
  • nabídka témat ZDE
  • Další tematický den proběhne 23.3., pak 3.5. Bude opět připraven výběr témat, ze kterých si děti budou vybírat.

INFORMACE PRO 6.-9.ROČNÍK

 • Tematický den proběhne 25.10.2022
  • čas realizace: 8.15 – 13.00 hodin (konec případně dle pokynů učitele)
  • přihláška
  • nabídka témat ZDE
  • Další tematický den proběhne 22.3. pak 2.5. POZOR. Žáci druhého stupně si volí jedno téma na všechny tři tematické dny. Tedy ve formuláři si žák vybere dle svých preferencí jedno z témat (vybírá 1., 2. a 3.volbu), na základě tohoto výběru bude přidělen k jednomu tématu, na kterém bude pracovat po všechny tři tematické dny. Skupina se nebude měnit, průvodce bude stále stejný vyučující. Přesun mezi tématy v jednotlivých termínech nebude možný.