Rozjezd školního roku

1. 2. 2023, Aktuality
Rozjezd školního roku

Základní informace o tom, jak budou probíhat první školní dny

PRVNÍ ŠKOLNÍ DNY

1.9. – První školní den proběhne celoškolní setkání. Žáci z přípravné třídy a 2. – 9. ročníku (kromě 2.A a 2.B) se setkají ráno v 8:15 v hale školy. Možná si vzpomínáte, že jsme se vždy společně setkali, představili Vám učitele a pak se děti společně se třídními rozešly do tříd. Po covidové pauze bychom na tento společný úvod chtěli navázat. Žáci budou mít jednu vyučovací hodinu, tedy konec výuky je v 9:00. První školní den si žáci nemusí nosit přezůvky, nebudou ještě vědět, jaké jsou jejich šatní skříňky. První školní den není v provozu ranní družina, ale odpolední již ano, ta navazuje hned po skončení první hodiny a je v provozu klasicky do 17:00. Žáci 2.A a 2.B, kteří mají třídy ve staré škole, vstupují do budovy a jdou do své třídy.

Žáci 1.A a 1.B se potkají před budovou školy v Ecksteinově ulici v 8:15. Žáci 1.C a 1.D se potkají před budovou staré školy Za Školou 55 v 8:15. Protože máme letos 4 první třídy ve dvou budovách, proběhne vítací rozřazovací ceremoniál paralelně na obou místech před budovami škol. Prosíme, neparkujte v blízkosti obou budov, zejména v prostoru před školou. Následně půjdou žáci s třídními učitelkami do třídy, kde budou mít “jednu vyučovací hodinu”. Nicméně vězte, že vzhledem k rituálu a celkově volnému tempu neočekáváme konec “výuky” včas, ale spíše kolem 9.30. Rodiče mohou žáky doprovázet až do tříd.

Společnost Canon bude mít první školní den fotostánek před starou školou v ulici Za Školou a bude nabízet vyfocení prvňáčka zdarma, na místě budou fotografie tisknout a rodiče si ji budou moci převzít. Pokud se necháte vyfotit a fotku si nevyzvednete, tak nám nevyzvednuté fotografie budou předány a my je následně předáme dětem v dalších dnech. Společnost Canon nám dává každoročně tuto nabídku v rámci své propagace, bohužel pro ně není reálné, aby k nám do Chýně poslali dva týmy, či aby přejížděli. Proto bude stánek pouze před starou školou, můžete se tam zastavit.

 

2.9. – Druhý školní den mají žáci 1.ročníku dvě vyučovací hodiny. Po skončení výuky je k dispozici školní družina. Žáci 2.-9. ročníku mají zkrácenou výuku. Konec je mezi 12:00 a 13:15h. Bude upřesněno ve Škole Online

V pondělí 5. 9. – mají žáci 1. ročníku tři vyučovací hodiny do 11.10 hod. Po skončení výuky je k dispozici školní družina. Žáci 2. – 9. ročníku se učí dle rozvrhu.

Od úterý 6. 9. se všechny třídy učí dle rozvrhu.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Provoz školní jídelny začne 1. září. Pokud chcete oběd na první školní den (všichni mají jednu vyučovací hodinu), tak je nutné si ho objednat. Výdej obědů první školní den proběhne v čase od 11:45-12:30. Žáci mohou oběd konzumovat ve školní jídelně. Od 2. září mají strávníci obědy přihlášené centrálně, a tedy naopak je potřeba ho odhlásit, pokud dítě na oběd nepůjde.

Pokud se potřebujete registrovat ve školní jídelně, či cokoliv konzultovat s paní vedoucí Mirkou Turskou, tak ji zastihnete:

31.8.2021    9:00-10:00

 

Anebo jí můžete napsat e-mail na turska.miroslava@zschyne.cz.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD je v provozu již od 1. 9. hned po ukončení výuky do 17:00 a v tento den bude vyzvedávání dětí (samostatné odchody) probíhat formou lístečku, na kterém bude napsáno: jméno dítěte, datum a čas odchodu, podpis zákonného zástupce, nebo si můžete dítě vyzvednout osobně, či klasicky pomocí čipu. Další informace přijdou přímo od paní vychovatelek.

 

KROUŽKY

Pro přihlášení do kroužků je nutné vyplnění online formuláře. Ten bude otevřen pro přihlášení od 2. září 2022 do 6. září. 2022. Nejedná se o závaznou přihlášku (tu musí podepsat zákonný zástupce), pouze o online registraci. Na základě online registrace jsou následně generovány přihlášky dětí, které budou přijaty do kroužku. Rozhoduje pořadí online registrace. Po 6. 9. 2022 budou přihlášky vyhodnoceny a budete informováni na Vámi uvedený e-mail, zda byla kapacita kroužku naplněna a počítáme s Vámi či nikoliv. V případě zařazení do kroužku budete vyzváni, abyste si vyzvedli přihlášku k podpisu a zaslali platbu. U paní hospodářky v kanceláři školy budou přihlášky připraveny k podpisu v týdnu 12. 9. – 16. 9. 2022. Be​z podepsané přihlášky a zaslané platby na účet školy není dítě na kroužek přihlášeno. Kroužky budou začínat pravděpodobně v týdnu od 19. 9. V případě, že se kroužky neotevřou nebo budou přerušeny, Vám platba bude v poměrné výši vrácena.

Odkaz na online registraci a další informace ke kroužkům a k zápisu do ZUŠ paní Dr. Lidinské dne 2. 9. 2022 naleznete zde: Kroužky pro děti – Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha – západ (zschyne.cz)

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

V tuto chvíli nejsou, a ani nepředpokládáme, že v nejbližší době nastanou, žádná omezení z hlediska covidové pandemie. Tedy žádné testování, žádné respirátory. Mýt ruce si budeme stále a větrat budeme také.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

2.9.                     Zápis do ZUŠ Lidinské a registrace na kroužky

5.9.                     Hromadné třídní schůzky  – 1.st od 17h, 2. st od 18h v kmenových učebnách – pozor na změny v případě třídních výjezdů – informace případně dostanete od třídních učitelů

od 12.9.             Začíná plavání 3. ročník

19.9.                   Seminář Hejného metody po rodiče (nejen) 1. tříd 17.00

 

Vážení rodiče, přejeme Vám i Vašim dětem příjemné vykročení do nového školního roku.