Návštěva z Islandu

1. 2. 2023, Aktuality
Návštěva z Islandu

V dubnu přicestovala do naší školy návštěva z Islandské mateřské školy, se kterou máme společný dvouletý projekt.

V dubnu přicestovala do naší školy Hrönn, ředitelka mateřské školy z Rjúpnahæð, v doprovodu své asistentky Margrét a paní učitelky Valgerður. Byla to pro nás opravdová radost přivítat mezi námi tak inspirativní, nadšené a laskavé učitele, se kterými nás pojí nejen projekt a jeho cíle, ale také demokratické hodnoty a přátelství.

Máme za sebou veselé momenty plné sdílení, myšlenek a vzájemného poznávání se, proložené společnou prací a plánováním dalších kroků.

Během jejich pobytu jsme navštívili přípravku a druhé třídy, sledovali dění ve školce. Zvládli jsme prohlídku budov školy i školky, podívat se na zápis do prvních tříd, prohlédnout si zeď 100 let národa, navštívit obecní úřad a setkat se s paní starostkou.

Závěrem nám byl představen Handbook, který zachycuje filozofii islandské mateřské škol. Ta je výsledkem mnoha let pedagogické práce, zkušeností a hledání cest k autonomii skrze demokracii.

Jaké jsou dojmy našich kolegyň?

Cítila jsem podporu, laskavost a jsem opravdu vděčná za tuto příležitost – potkat inspirativní lidi, kteří jsou připraveni sdílet a podat pomocnou ruku.

S jejich návštěvou na mě opět “padl” islandský klid, který si pamatuji z naší návštěvy u nich a budu se snažit si ho zachovat co nejdéle, protože v naší hektické době si myslím, že je důležité umět zpomalit.

Jsem vděčná, že jsem se mohla zúčastnit tohoto krásného mezinárodního projektu, je vidět, že práce s dětmi vyvolává podobné otázky a zkušenosti po celém světě.

Začínám s drobnostmi, jako je kreativita. Změnili jste můj pohled na myšlenkové mapy a jejich pojetí.

Myslím si, že návštěva islandských kolegyň byla důležitá a bezpodmínečná pro moje lepší pochopení a posun v projektu.

Sledujte naše pokroky na projektovém webu

Přečtěte si také článek o mezinárodních aktivitách na naší škole, který vyšel v jarním čísle chýňského zpravodaje.