Výsledky zápisu

Výsledky zápisu

Kompletní výsledky zápisu do první třídy a přípravné třídy pro školní rok 2022-2023

Vážení zákonní zástupci uchazečů o přijetí, můžete se seznámit s Výsledky zápisu

Co bude následovat:

Rozhodnutí o přijetí neposíláme poštou, ale předáváme na schůzce rodičů budoucích prvních tříd a budoucí přípravné třídy. Obě se konají 20. června 2022 v 17:30 (první ročník v aule, přípravná třída v učebně přípravné třídy).

Rozhodnutí o nepřijetí posíláme doporučeně poštou.

Přerušená řízení čekají na dodání chybějících podkladů a následně bude rozhodnuto (víme, že někteří jste průběžně dodali, ale v přehledu je uvedeno, že ještě čekáme)

Na červnovém setkání se dozvíte rozdělení do tříd, seznámíte se s budoucími třídními učitelkami (pokud budou známy), vyplníte mnoho formulářů. Bližší informace ke schůzce budeme ještě zveřejňovat.