Informace k začátku školního roku

1. 2. 2023, Aktuality
Informace k začátku školního roku

Základní informace o tom, na co se můžeme těšit s rozjezdem školního roku a během září.

Vážení rodiče,

vítáme se po letních měsících. Pevně doufám, že vy i žáci máte hezké zážitky z prázdnin a dovolené, odpočinuli jste si, měli jste možnost uniknout běžným starostem a vykročit směrem k nevšednostem.

Rád bych Vás seznámil s několika informace k začátku školního roku.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DNY

1.9. – První školní den neproběhne celoškolní setkání. Žáci z přípravné třídy a 2. – 9. ročníku budou vcházet do budovy běžným způsobem. Budou mít jednu vyučovací hodinu. Škola bude otevřena od 7:55, první hodina začne v 8:15. První školní den si žáci nemusí nosit přezůvky, nebudou ještě vědět, jaké jsou jejich šatní skříňky. První školní den proběhne testování žáků 2. – 9. ročníku. První školní den není v provozu ranní družina, ale odpolední již ano, ta navazuje hned po skončení první hodiny.

Žáci 1. ročníku se potkají před budovou staré školy (Za Školou 55) v 8:30. Proběhne vítací rozřazovací ceremoniál na ulici před budovou školy. Prosíme, neparkujte v blízkosti školy, zejména v prostoru před školou. Následně půjdou žáci s paní učitelkami do třídy, kde budou mít “jednu vyučovací hodinu”. Nicméně vězte, že vzhledem k rituálu a celkově volnému tempu předpokládáme konec “výuky” někdy mezi 9:30 a 10:00. Rodiče mohou žáky doprovázet až do tříd. Žáci prvního ročníku a přípravné třídy se budou testovat až 2. září.

Společnost Canon bude mít první školní den u staré školy stánek a bude nabízet vyfocení prvňáčka zdarma, na místě budou fotografie vyvolávat a rodiče si ji budou moci převzít. Pokud se necháte vyfotit a fotku si nevyzvednete, tak nám nevyzvednuté fotografie budou předány a my je následně předáme dětem v dalších dnech.

2.9. – Druhý školní den mají žáci 1.ročníku dvě vyučovací hodiny a testují se. Žáci 2.-9. ročníku mají zkrácenou výuku. Konec je mezi 12 a 13:15h. Bude upřesněno.

3.9. – Třetí školní den mají žáci 1. ročníku tři vyučovací hodiny. Žáci 2. – 9. ročníku se učí dle rozvrhu.

Od pondělí 6. 9. se všechny třídy učí dle rozvrhu.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Provoz školní jídelny začne 1. září. Pokud chcete oběd na první školní den (všichni mají jednu vyučovací hodinu), tak je nutné si ho objednat. Výdej obědů prvního školní den proběhne v čase od 12:00-13:00. Žáci mohou oběd konzumovat ve školní jídelně. Od 2. září mají strávníci obědy přihlášené centrálně, a tedy naopak je potřeba ho odhlásit, pokud dítě na oběd nepůjde.

Pokud se potřebujete registrovat ve školní jídelně, či cokoliv konzultovat s paní vedoucí Mirkou Turskou, tak ji zastihnete

26.8.2021   15.00-17.00

27.8.2021    8.00-9.00

30.8.2021    9:00-11:00

31.8.2021    9:00-11:00

Anebo jí můžete napsat e-mail na turska.miroslava@zschyne.cz.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠD je v provozu již od 1. 9. hned po ukončení výuky do 17:00 a v tento den bude vyzvedávání dětí (samostatné odchody) probíhat formou lístečku, na kterém bude napsáno: jméno dítěte, datum a čas odchodu, podpis zákonného zástupce.

Od 2.9. bude probíhat předávání dětí ze ŠD již prostřednictvím čipového systému Bellhop (či samostatných odchodů formou lístečku), a proto Vás žádáme, abyste do 29.8. uhradili částku za čip/y, o které jste žádali. Platbu proveďte na účet školy (číslo účtu 182 049 576/0300, S.S. 22, V.S. dítěte, do poznámky napište příjmení dítěte). Cena jednoho čipu je 100,-Kč. Předávání čipů proběhne 1.9. od 9:00-10:30 v budově ZŠ Za Školou, či od 11:00-17:00 v budově ZŠ Bolzanova. Čip je možné zaplatit hotově i při vyzvednutí.

Informace o rozdělení dětí do konkrétních oddělení Vám zašlou přidělené vychovatelky koncem tohoto týdne.

KROUŽKY

Pro přihlášení do kroužků je nutné vyplnění online formuláře. Ten bude otevřen pro přihlášení od 30. srpna 2021 do 4. září. 2021. Nejedná se o závaznou přihlášku (tu musí podepsat zákonný zástupce), pouze o online registraci. Na základě online registrace jsou následně generovány přihlášky dětí, které budou přijaty do kroužku. Rozhoduje pořadí online registrace. Po 6. 9. 2021 budou přihlášky vyhodnoceny a budete informováni na Vámi uvedený e-mail, zda byla kapacita kroužku naplněna a počítáme s Vámi či nikoliv. V případě zařazení do kroužku budete vyzváni, abyste si vyzvedli přihlášku k podpisu a zaslali platbu. U paní hospodářky v kanceláři školy budou přihlášky připraveny k podpisu v týdnu 13. 9. – 17. 9. 2021. Bez podepsané přihlášky a zaslané platby na účet školy není dítě na kroužek přihlášeno. Kroužky budou začínat pravděpodobně v týdnu od 20. 9. 2021, dle aktuálních nařízení. V případě, že se kroužky neotevřou, případně budou přerušeny, bude Vám platba v poměrné výši vrácena.

Odkaz na online registraci a další informace ke kroužkům a k zápisu do ZUŠ paní Dr. Lidinské naleznete zde Kroužky pro děti – Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha – západ (zschyne.cz)

Přehled kroužků naleznete zde Prehled-2021_2022.pdf (zschyne.cz)

 

TESTOVÁNÍ

Žáci se budou během září testovat třikrát antigenním testem GENRUI BIOTECH . První školní den se budou testovat žáci 2.-9. ročníku. Druhý školní den se budou testovat žáci přípravky a prvního ročníku. Další testování ve všech ročnících proběhne 6. a 9. září. Testovat žáky budeme ve třídách.  Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou minimálně 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo v době 180 dnů po prodělaném onemocnění covid-19 (180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Pokud žák screeningové testování nepodstoupí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole).

Pokud nebude dítě přítomno v den testování, tak se testuje první den příchodu do školy.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Žáci mají ve společných prostorech zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou nebo respirátorem. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý provede dezinfekci rukou či si důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Žáci mohou na ruce používat desinfekční prostředky, které si přinesou z domova. Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou vyjmuty osoby s poruchou autistického spektra a osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY

6.9.                    Hromadné třídní schůzky  – 1.st od 17h, 2. st od 18h v kmenových učebnách
10.9. – 7.1.       Plavání 3.A + 3.B – v pátky v čase 11:00-12:00 (neplave se 29.10.)
20.9.                  Seminář Hejného metody po rodiče 1. tříd 17.00
27.9.                  Ředitelské volno

Vážení rodiče, přeji Vám i Vašim dětem příjemné vykročení do nového školního roku.

J. Novák