Výzva k podání nabídky na výběrové řízení – Dodávka notebooků

Výzva k podání nabídky na výběrové řízení – Dodávka notebooků

Zadavatel Základní škola Chýně vyzývá k podání nabídky na výběrové řízení s názvem „Dodávka notebooků srpen 2021“ dle následujících pravidel:

  • předmět plnění zakázky: Dodávka 10 ks notebooků dle požadavků uvedených v Oznámení VZ
  • termín plnění zakázky: do 15. 9. 2021
  • lhůta pro podání nabídek: Nabídku lze doručit nejpozději do 30. 8. 2021 do 8.hodin
  • způsob hodnocení nabídek – kritéria rozhodná pro hodnocení: Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem hodnocení bude nejnižší nabídková cena včetně DPH.

Oznámení VZ