OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Displeje ZŠ Chýně červen 2021

1. 2. 2023, Aktuality
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – Displeje ZŠ Chýně červen 2021

Dodávka 4 ks multifunkčních interaktivních monitorů

Předmět zakázky: Specifikace zařízení je popsána v příloze č.2 Specifikace a slepý rozpočet. Zakázka je včetně sestavení v místě realizace.

Lhůta pro podání nabídky: 9. 6. 2021 do 8:00 hodin

Místo pro podání nabídky: Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně – kancelář. V případě osobního nebo poštovního doručení, elektronicky: datové schránky nj96qin

Otevírání obálka: 9. 6. 2021 v 8:30 hodin v kanceláři školy. Otevírání obálek může zúčastnit všichni uchazeči. Uchazeč může nechat zastupovat jinou osobu na základě plné moci, která osoba předloží komisi před zahájením obálky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč vyplní přiložený slepý rozpočet – příloha č.2. Variantní zpracování nabídkových cen se nepřipouští.

Způsob hodnocení nabídek: Dle některých nabízených cen, včetně DPH.

Přílohy:

Oznámení

Příloha č.1 Krycí list Chýněvybavení2

Příloha č.2

Příloha č.3 Smlouva Chýně vybavení_2