Výsledky zápisu do ZŠ Chýně a do přípravné třídy

Výsledky zápisu do ZŠ Chýně a do přípravné třídy

registrační čísla uchazečů, schůzka rodičů žáků budoucího prvního ročníku a přípravné třídy, umístění tříd

Vážení rodiče,

seznamte se s výsledky zápisu k základnímu vzdělávání a do přípravné třídy pro školní rok 2021-22. Pokud je Vaše správní řízení ještě neuzavřeno, tak čekáme na dodání podkladů, abychom mohli rozhodnout.

Záznam z losování uchazečů v rámci 2. kritéria.

Rozhodnutí o přijetí budeme předávat na schůzce rodičů žáků budoucího prvního ročníku 21. června v 17:30 v aule školy. Na tuto schůzku s sebou, prosím, neberte děti.

Rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy budeme předávat na schůzce rodičů budoucích žáků přípravné třídy 16. června od 17:30.

Rozhodnutí o nepřijetí budeme posílat poštou na adresu uvedenou na přihlášce.

Bohužel Vám musím sdělit, že oproti předchozímu příslibu došlo ke změně v umístění budoucích prvních tříd. První třídy nebudou umístěny v kontejnerové budově v ulici Ecksteinova 966. Dvě třídy budou umístěny v budově Za Školou 55 a jedna bude umístěna v budově Bolzanova 800.

Děkujeme za pochopení. J. Novák, ředitel ZŠ Chýně