Zápis do ZŠ

1. 2. 2023, Aktuality
Zápis do ZŠ

Informace k losování mezi uchazeči, změna v umístění prvních tříd

Ve školním roce 2021-22 přijmeme do prvních tříd 72 žáků. Na základě prvního kritéria a předpokládaného počtu přijatých bude přijato všech 29 uchazečů, kteří toto kritérium splnili. Po přijetí všech uchazečů dle prvního kritéria zbývá 43 míst. Druhému kritériu vyhovělo 53 uchazečů, ze kterých budeme na zbývající místa losovat.

Losování proběhne v pondělí 17. května v 18:30 v aule školy a bude veřejné.

Losovat bude komise složená ze zákonného zástupce žáka školy, zástupce zřizovatele a zástupce školy. Člena komise z řad zákonných zástupců nominuje volený zástupce rodičů ve školské radě, škola není předem o výběru informována. Zástupce zřizovatele bude nominován zřizovatelem, škola opět nebude předem vědět, kdo to je. Členem komise za školu bude Petra Vodehnalová. Komise bude losovat uchazeče, kteří budou přijati. Tedy z 53 uchazečů bude vylosováno 43, kteří budou přijati.

Přípravný výbor ve složení Jaroslav Novák (ředitel školy), Kateřina Buncík (zástupce ředitele) a Tomáš Rajman (zástupce ředitele) připraví veškeré podklady pro komisi a bude komisi k dispozici pro případné vysvětlení podkladů a orientaci v nich.

Členové komise se setkají ve škole před časem losování a budou mít možnost zkontrolovat všechny podklady k losování. Budou moci nahlédnout do spisů. Členové komise budou seznámeni a podepíší dohodu mezi školou a členem komise ohledně nakládání s osobními údaji.

Losování bude veřejné, z losování bude pořízen obrazový a písemný záznam. Pokud budete chtít losování sledovat osobně, prosíme, abyste při pohybu v budově školy dodržovali platná hygienická nařízení, měli nasazen respirátor.

Vzhledem k výše uvedenému, velmi prosím ty z Vás, kteří již nyní víte, že jste byli přijati jinam a do naší školy nehodláte nastoupit, abyste nám tuto informaci sdělili co nejdříve. Nejlépe emailem na adresu reditel@zschyne.cz.

Bohužel Vám musím sdělit, že oproti předchozímu příslibu došlo ke změně v umístění budoucích prvních tříd. První třídy nebudou umístěny v kontejnerové budově v ulici Ecksteinova 966. Dvě třídy budou umístěny v budově Za Školou 55 a jedna bude umístěna v budově Bolzanova 800.

J. Novák