Seminář pro rodiče – Jak na MS Teams

31. 1. 2023, Aktuality
Seminář pro rodiče – Jak na MS Teams

Vzhledem k blížící se distanční výuce zveme rodiče, kteří chtějí být při distanční práci svých dětí orientovaní v online prostředí, na seminář k seznámení s MS Teams

Pakliže škola přejde na distanční výuku, tak bude část hodin probíhat v online prostředí, část práce budou děti vypracovávat samostatně. Nicméně vše bude víceméně probíhat v prostředí MS Office 365. K distanční výuce využíváme hlavně aplikace Teams, Forms, One note.

Pokud se jako rodič chcete v těchto prostředích alespoň základně orientovat, přihlaste se na tomto odkaze na seminář. Zatím nabízíme dva termíny – ve čtvrtek 1.10. od 18 hodin a v pondělí 5. 10. taktéž od 18 hodin. Pokaždé v učebně IKT ve škole.