Oznámení výběrového řízení – výzva k podání nabídky

Oznámení výběrového řízení – výzva k podání nabídky

Dodávka 3 ks multifunkčních interaktivních monitorů

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha – západ, Bolzanova 800, 253 03, Chýně, IČ: 70989559, kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel, mail: reditel@zchyne.cz, tel: 603 276 273

Název zakázky: Displeje ZŠ Chýně
Druh zakázky:   Dodávka 3 ks multifunkčních interaktivních monitorů

Lhůta pro podání nabídky:   9. 10. 2020 do 8:00 hodin

Otevírání obálek:                   9. 10. 2020 v 8:30 hodin v kanceláři školy

Kritérium hodnocení: nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Kritériem hodnocení bude nejnižší nabídková cena včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny s tím, že nejnižší cena je nejlepší.

Ke stažení

Oznámení výzvy

Příloha č. 1  Krycí list
Příloha č. 2 Specifikace a slepý rozpočet
Příloha č. 3 Smlouva