OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

v rámci uzavřené výzvy Státního fondu životního prostředí České republiky – Národního programu životního prostředí , prioritní oblast 6, 6.1 , 6.1.C.

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha – západ, Bolzanova 800, 253 03, Chýně, IČ: 70989559, kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel, mail: reditel@zchyne.cz, tel: 603 276 273

 

Název zakázky:  ZŠ Chýně – zahrada, číslo rozhodnutí o dotaci: 1190700341

 

Druh zakázky:   Dodávka mobiliáře, terénní úpravy a zahradnické práce

 

Financování předmětu zakázky: Tento projekt je spolufinancován  Státním fondem životního prostředí – Národním programem životního prostředí – prioritní oblast 6, 6.1, 6.1.C.

 

Lhůta pro podání nabídky:   5. 10. 2020  do 9:00 hod.

Otevírání obálek:                   5. 10. 2020 v 10:00 hod. v kanceláři školy

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena nesmí překročit částku 690.00,- Kč a to včetně DPH.

 

Ke stažení:

Oznámení výběrového řízení

 

Přílohy:

č.1: Příloha č.1 Krycí list Chýně

č.2: Projektová dokumentace 

č.3: Příloha 3_Slepý rozpočet

č.4: Příloha č.4 Smlouva Chýně