brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Kroužky pro děti – školní rok 2018/19

Nabídka kroužků pro školní rok 2018/19  

Kroužky budou začínat v týdnu 24.9.2018. 

 • Angličtina s rodilou mluvčí – Holly Vajnlich
 • Florbal 1x nebo 2 x týdně s možností účasti klubových víkendových zápasů
 • Míčovky
 • Buď fit
 • Arduino
 • Programování v Minecraft
 • Kytara s Tomášem Kučerou
 • Fotografování pro děti
 • Kroužek zábavné logiky a deskových her
 • Dramatický kroužek
 • Vaření pro kluky i holky
 • Výtvarné hrátky pro děti s Bárou Nývltovou
 • Kroužek kresby a malby s Bárou Nývltovou
 • Ateliér s Harrachovou
 • Základy hry na flétnu

Mateřská škola

 • Angličtina s Holly
 • Sportovky pro děti s Alčou a Šárkou,
 • Výtvarný kroužek, p.Baudišová,
 • Tanečně pohybový kroužek, p. Vosátková,
 • Hudební kroužek, p. Bělková,

Kroužky pro dospělé

 • Angličtina s rodilou mluvčí – Holly Vajnlich
 • Vaření s Martinem Záhorou

Podrobný popis všech nabízených aktivit naleznete níže.

Přihlašování

Přihláška je pouze elektronická.

Uzávěrka online formuláře bude 12.9.2018. O pořadí přihlášení dětí do kroužku rozhoduje pořadí vyplnění formuláře, kapacita kurzů je omezená.

O zařazení dítěte do kroužku budete informování na Vámi uvedený mail v přihlašovacím formuláři. Budete vyzváni, abyste přišli podepsat přihlášku a zaslali platbu. Platbu můžete poslat předem na účet školy, pak k podpisu přihlášky musíte přinést výpis z účtu, kde je platba uvedena. Případně můžete kroužek zaplatit na místě. Přihlášky budou připraveny u paní hospodářky pouze v týdnu od 17.9. – 21.9. Bez podepsané přihlášky a zaslané platby na účet školy není dítě na kroužek přihlášeno.

Mimoškolní kroužky – přehled (individuální přihlašování mimo ZŠ Chýně)

 • ZUŠ Lidinská
 • Streetdance
 • Badatelský kroužek – vědecké pokusy pro 1.-2.třídu – ZDARMA
 • Tanečky pro děti 1. – 3. třída
 • Tanečky pro děti 4. – 5. třída
 • Gymnathlon
 • Judo
 • Fotbal  – FC Chýně
 • Say it in English

Platební údaje

Kroužky je nutno uhradit do 21. září 2018. Při platbě je nutné uvádět tyto informace:

Číslo účtu: 182 049 576/0300

Variabilní symbol: jedná se o stejné číslo, které uvádíte při platbě v jídelně. Jedná se o unikátně vygenerovaný kód pro každého žáka. Pokud jej nemáte přidělen, prosím, obracejte se na paní hospodářku školní jídelny paní Turskou (turska.miroslava@zschyne.cz)

Specifický symbol: každý kroužek má svůj, vyberte si ze seznamu, který přísluší kroužkům, který žáci navštěvují.

Prosíme, neslučujte platby, pak je obtížné částky dohledat. Děkujeme!

specifické symboly a ceny:

Základní škola

 • Angličtina s Holly, s.s: 3010, cena: 1780,-
 • Florbal 1x týdně, s.s: 3020, cena: 1080,-
 • Florbal 2x týdně, s.s: 3021, cena: 2160,-
 • Buď fit, s.s:3050, cena: 1200,-
 • Arduino 3080, cena: 1300,-
 • Programování v Minecraft s.s: 3040, cena: 1300,-
 • Míčovky s.s: 3910, cena: 1080,-
 • Kytara s Tomášem Kučerou s.s: 3100, cena: 1300,-
 • Fotografování pro děti s.s: 3101, cena: 1700,-
 • Kroužek zábavné logiky a deskových her, ZDARMA
 • Dramatický kroužek, ZDARMA
 • Základy hry na flétnu, s.s: 3030, cena: 1300,-
 • Vaření pro kluky i holky 1.-3.třída, s.s: 3060, cena: 1700,-
 • Vaření pro kluky i holky 4.-8.třída, s.s: 3061, cena: 2050,-
 • Výtvarné hrátky pro děti s Bárou Nývltovou – platba mimo školu
 • Kroužek kresby a malby s Bárou Nývltovou – platba mimo školu
 • Ateliér s Harachovou – platba mimo školu

Kroužky pro dospělé

 • Angličtina dospělí s.s.: 3090, cena: 2050,-
 • Vaření pro dospělé, s.s.:3110, cena: 2500,-

Mateřská škola

 • Angličtina s Holly s.s: 3600, cena: 1300,-
 • Sportovky pro děti s Alčou a Šárkou, s.s: 3610, cena: 1500,-
 • Výtvarný kroužek, p.Baudišová, s.s: 3620, cena: 1290,-
 • Tanečně pohybový kroužek, p. Vosátková, s.s: 3630, cena: 890,-
 • Hudební kroužek, p. Bělková, s.s: 3640, cena: 890,-

PŘEHLED KROUŽKŮ v ZŠ a MŠ Chýně

Angličtina s rodilým mluvčím pro nejmenší děti v MŠ
 • Představení angličtiny pro nejmenší studenty formou her, obrázků, písniček, říkadel a různých dalších aktivit. Účelem je, aby děti pomocí poslechu a aktivní hrou nalézaly slovíčka vztahující se k daným tématům a aby děti udržely motivaci ke hře a učení.
 • Témata budou obsahovat: Barvy, části těla, počítání, počasí, doprava/dopravní prostředky, písničky, roční období, témata spojená se svátky (CZ, USA)
 • Lektor: Holly Vajnlich, rodilá anglická mluvčí, žije v České republice 2.5 roku, předtím žila celý život v New Yorku, USA, vysokoškolský titul v oboru řízení podniku a španělský jazyk, kariéra v oblasti lidských zdrojů zaměřená na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • 1 x týdně:
  • středa 15.00 -15.30 hod pro třídu Včelky a Žabičky
  • středa 16.00 – 16.30 hod pro třídu Sovičky a Motýlci
  • čtvrtek 15.00 -15.30 hod pro třídu Myšky a Mravenci
  • čtvrtek 16.00 – 16.30 hod pro třídu Berušky a Housenky (Okružní 170)
 • cena: 1300,- / pololetí
Hudební kroužek v MŠ
 • p. Bělková
 • cena: 890,-/pololetí
 • termíny:
  • pondělí, 16.00 – 16.45 (třídy: Myšky, Housenky, Sovičky, Motýlci)
  • pondělí, 17.00 – 17.45 (třídy: Berušky, Veverky, Včelky, Žabičky)
Tanečně pohybový kroužek v MŠ
 • p. Vosátková
 • cena: 890,-/pololetí
 • termíny:
  • úterý, 16.00 – 16.45 (třídy: Myšky, Housenky, Sovičky, Motýlci)
  • úterý, 17.00 – 17.45 (třídy: Berušky, Veverky, Včelky, Žabičky)
Výtvarný kroužek v MŠ
 • p. Baudišová
 • cena: 1290,-/pololetí
 • termíny:
  • čtvrtek, 15.30 – 16.30 (třídy: Myšky, Housenky, Sovičky, Motýlci)
  • čtvrtek, 17.00 – 18.00 (třídy: Berušky, Veverky, Včelky, Žabičky)
Angličtina s rodilým mluvčím        
 • lekce konverzace angličtiny s Holly Vajnlich určeno pro děti 1. – 6.třída v malých skupinách po 6 dětech
 • Lektor: Holly Vajnlich, rodilá anglická mluvčí, žije v České republice 2.5 roku, předtím žila celý život v New Yorku, USA, vysokoškolský titul v oboru řízení podniku a španělský jazyk, kariéra v oblasti lidských zdrojů zaměřená na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Výsledky kroužku: Děti se budou moci vyjádřit a angažovat anglicky prostřednictvím poslechu a cvičení v základních, kurz bude následovat obecná téma a témata (pozdravy, čísla, počasí, oblečení, sport, škola, Chýně, jídlo, dovolená / cestování, líbí se, nelíbí se atd.),
 • Cíl kroužku: Zvyšte znalosti účastníků v klíčových oblastech jazykové kompetence: mluvený jazyk, poslech, rozhovor, slovní zásoba, gramatika a porozumění.
 • 1 x týdně:
  • pondělí
   • 14:00 – 14:45
   • 15:00 – 15:45
   • 15:45 – 16:30
  • úterý
   • 14:00 – 14:45
   • 15:00 – 15:45
   • 15:45 – 16:30
 •   cena: 1780,- / pololetí
Angličtina s rodilým mluvčím pro dospělé 
 • lekce konverzace angličtiny s Holly Vajnlich pro dospělé v malých skupinách po 6 dětech
 • Lektor: Holly Vajnlich, rodilá anglická mluvčí, žije v České republice 2.5 roku, předtím žila celý život v New Yorku, USA, vysokoškolský titul v oboru řízení podniku a španělský jazyk, kariéra v oblasti lidských zdrojů zaměřená na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • termín:
  • středa 10.00 – 11.00 hod
  • středa 18.30 – 19.30 hod
 • cena: 2050,-

Florbal

 • Florbal je ideální všestranná sportovní aktivita pro kluky i holky ve věku 5 – 11 let, při které klademe důraz na sportování pro zdraví, přátelský a správně soutěživý kolektiv.
 • Letos nově si můžete vybrat, zda chcete trénovat jen ve čtvrtek, nebo můžete přijít i v pondělí.
 • Za členský poplatek v klubu pak můžete chodit o víkendech hrát zápasy
 • tréninky probíhají v hale školy
 • čtvrtek 17:00 – 18:00 hod v hale, lektor: p. Veselý
 • pondělí 17:00 – 18:00 hod, p.
 • cena:
  • tréninky jen ve čtvrtek: 1080,- / pololetí
  • tréninky v pondělí a čtvrtek: 2160,-/ pololetí

Míčovky     

 • Holky a kluci, pojďte si zasportovat s míčem! Naučíme vás ovládat míč, pohybovat se s míčem, a to tak, abyste zvládali co nejvíce míčových sportů. A když nám to dobře půjde, můžeme soutěžit, třeba v miniházené, i s ostatními školami a oddíly.
 • Tréninky všeobecné míčové průpravy jsou pro kluky i holky od 2.třídy
 • trenéři: Pavel Černý (e-mail: cerny@epc.cz, tel.: 608 643 869), Petr Štěpánek (e-mail: petr.stepanek@vse.cz, tel.: 777 846 069)
 • čtvrtek 16:00 – 17:00 hod v hale školy
 • cena:  1080,- / pololetí

Buď fit 

 • Všestranné cvičení na rozvoj obratnosti, síly, kondice s využitím prvků atletiky, míčových her a cvičení s nářadím.
 • Cvičení je vhodné pro děti od 1.stupně ale i starší.
 • trenéři: Pavlína Těšitelová, fyzioterapeutka
 • čtvrtek 16:30 – 17:30 hod v hale školy
 • cena:  1200,- / pololetí

Kroužek zábavné logiky a deskových her

 • trenéři: Lidka Palatinusová, Tomáš Kučera
 • úterý 15.00 – 16.00 hod
 • cena:  ZDARMA v rámci projektu Šablony

Společná hra na kytaru – folkové písničky

 • hrajeme a zpíváme, děti hrají na vlastní kytaru, učíme se hrát doprovody k písničkám, co si děti zvolí.
 • velikost skupiny: 4 děti
 • lektor: Tomáš Kučera
 • termín:
  • úterý 14.00 – 14.45 hod
 • cena: 1300,-/ pololetí

Výtvarné hrátky pro děti s Bárou Nývltovou

 • V kurzu budeme poznávat různé výtvarné techniky. Budeme malovat, tisknout, lepit mozaiku a zkusíme též kreslit tužkou, uhlem i tuší. Děti pracují v kolektivu dalších dětí, rozvíjejí svoji fantazii a těší se z výsledků své práce. Jednotlivým tématům se budeme věnovat v několika lekcích a čeká nás tedy vždy vícehodinová práce na větším výtvarném projektu.
 • ateliér školy
 • termín:
  • 1. hodina – středa 14:00 – 15:00 (pro děti z 3. – 4. třídy)
  • 2. hodina – středa 15:10 – 16:10 (pro děti z  0. – 2. třídy)
 • cena:1700,-/pololetí
 • lektorka: Bára Nývltová

Kroužek kresby a malby s Bárou Nývltovou

 • kurz je určen pro starší děti (žáky 5. – 9. třídy)
 • je zaměřený na zvládnutí klasické kresby a základních technik malby
 • obohacený bude o moderní přístupy a postupy v malbě a výtvarném umění
 • ateliér školy
 • termín: středa 16:15 – 17:15 hod
 • cena:1700,-/pololetí
 • lektorka: Bára Nývltová

Vaření pro kluky i holky 1. – 3. třída

 • Děti se naučí samy připravovat jednoduchá jídla a zásady společného stolování. Většinu výrobků přinesou i domů, tak ochutnají i rodiče.
 • Určeno pro děti 1. – 3. třída
 • cvičná kuchyňka školy
 • termín: pondělí 15.00 – 16.00 hod
 • max. 10 dětí ve skupině
 • cena:  1700,- /pololetí, lektor:

Vaření pro kluky i holky 4. – 8. třída

 • Děti se naučí samy připravovat jednoduchá jídla a zásady společného stolování. Většinu výrobků přinesou i domů, tak ochutnají i rodiče.
 • cvičná kuchyňka školy
 • termín: pondělí 16.00 – 17.30 (4. – 8.třída)
 • max. 10 dětí ve skupině
 • cena:  2050,- /pololetí, lektor: Martin Záhora

Vaření s Martinem Záhorou pro dospělé

 • Určeno pro dospělé
 • cvičná kuchyňka školy
 • termín: pondělí 18.00 – 19.30
 • max. 10 osob ve skupině
 • cena:  2500,- /pololetí, lektor: Martin Záhora

Arduino  

 • pro děti od 3.třídy
 • Arduino je jednodeskový počítač, hardwarová platforma pro kutily s elektronikou. Pojďte se naučit základům robotiky, vyzkoušet si zapojování součástek, čidel či displejů.
 • K Arduinu není možné připojit běžné počítačové periferie jako monitor nebo klávesnici. Je to deska plošného spoje s čipy a konektory pro zapojení dalších elektronických součástek – ať už vstupních čidel nebo výstupních displejů, LED, motorků a dalších periferií. Mikroprocesor je možné programovat prostřednictvím vývojového prostředí a vše je dostupné jako open source.
 • ICT učebna
 • Termín: čtvrtek
  • 14:00 – 15:00 hod
  • 15:00 – 16:00 hod
 • cena: 1300,-/ pololetí
 • lektor: Tomáš Rajman

Programování v Minecraft

 •  pro děti od 3.třídy
 • Minecraft je nejen hra. Je to i svět, kde můžeme a budeme společně tvořit vlastní kostičkový svět a vyzkoušíme si při tom týmovou práci. Díky tomu se zábavnou formou přesuneme i do programování. Programování nám totiž bude prostředníkem, jak si tvorbu tohoto světa ulehčit a zautomatizovat. Naučíme se zábavnou formou ve světe Minecraftu fungování základních algoritmů (cykly, podmínky, proměnné). Díky tomu společně postavíme mrakodrap, most přes řeku a vytvoříme minihru a řadu dalších zábavných staveb.
 • ICT učebna
 • Termín: středa 16.00 – 17.00 hod (žáci 3.-4.třída), 17.00 – 18.00 hod (žáci 5. – 8.třída)
 • cena: 1300,-/ pololetí
 • lektor: Honza Barcal

Atelier s  Harachovou

 • Dětem dávám možnost najít svůj vlastní styl, ve kterém je podpořím.  Vyzkouší si tvorbu různými  technikami na povrchy jako je papír, kartón, sololit a plátno.  Tvořit budou na větší formáty až do velikosti A1.
 • Kresba: měření, stínováním, šráfování, perspektiva, kresba anatomie člověka a zvířat
 • Malba: abstraktní, krajinomalba, akční malba
 • Keramika: glazování, malba engobami
 • Termín:
  • úterý 16:00- 17:30  (od 4 třídy )
  • čtvrtek 16:00- 17:30 (1.-3. třída)
 • 1 x za 14 dní, celkem 8 setkání
 • Cena: 1900 Kč za pololetí
 • Lektorka: Júlia Harachová

Fotografování pro děti

 • Kurz probírající základy focení s hlavním zaměřením na kompozici obrazu – cvičení na rozvoj fotografického vnímání, práce se světlem, měření expozice + konzultace vlastních fotografických prací ovšem bez technických informací kolem nastavení fotoaparátu samotného. Počítá se s použitím kompaktu v automatickém režimu. Kurz je vhodný pro děti 9 – 12 let.
 • termín: setkávání 1x měsíčně na 4 hodiny (termíny: 26.9., 25.10.7.11., 12.12.,23.1.,20.2., 20.3.,17.4.,22.5.,12.6.)
 • Cena: 1700,-
 • Lektor:Klára Krátká

Sportovky pro děti s Alčou a Šárkou

 • trenérka atletika a vedoucí Běžeckého klubu Chýně s instruktorkou pohybových aktivit dětí a mládeže otevírají sportovní kroužek zaměřený na základní pohybové dovednosti
 • určeno pro děti ve věku 4-6 let
 • kroužek bude zaměřen na atletiku a základy míčových her, součástí budou ale i pohybové hry, základy gymnastiky a prvky z dětské jógy se zaměřením na koordinaci a správné držení celého těla
 • děti zábavnou, hravou a nenucenou formou potrénují fyzickou zdatnost, obratnost, ohebnost, rovnováhu
 • skvělý základ pro jakékoli další sportovní specializace
 • 1x týdně, středa 16.15 – 17.15 hodin, sportovní hala školy nebo venkovní hřiště
 • Cena 1.500,-Kč/pololetí

Keramika 

 • Točení na kruhu, modelování, glazura, dílna pro děti i dospělé. Všechny výrobky si odnesete domů vypálené,
 • čtvrtek 16:30 – 18:00 hod, na lekce se hlásí individuálně v dílně na tel: 606682645
 • cena za lekci: děti 100,-, dospělí 200,-
 • lektorka: Markéta Razimová

Mimoškolní kroužky

Řádné přihlášení dětí do těchto kroužkům však musíte udělat samostatně u provozovatelů kroužků.

ZUŠ LIDINSKÁ BEROUN

Budou otevřeny hudební obory: hudební nauka, zpěv, flétna, křídlovka, klavír, kytara. Podle zájmu lze přidat i další obory, případně posílit výuku hry na nějaký nástroj dalšími vyučujícími. Zápis do jednotlivých oborů proběhne v budově naší školy v Chýni dne 5. 9. 2018 v době 10 – 17 hod a budou jej realizovat učitelé přímo ze ZUŠ Lidinská.

KROUŽKY.CZ  – kroužky probíhají v prostorách školy v Chýni          

Děti musíte přihlásit na webových stránkách www.krouzky.cz nejpozději do 15. září 2017. Případné dotazy můžete směřovat přímo na p. Mgr. et Mgr. Jakuba Vlacha, metodika technických a edukativních oborů. Kontakt: tel: +420 775 334 922 , mail: jakub.vlach@krouzky.cz.

Badatelský klub  – Vědecké pokusy 1. a 2. třída

Laboratorní myška Žofka provede děti pokusy ze světa chemie, fyziky a přírodovědy. Naši malí vědci si povedou vlastní vědecký deník a budou pracovat s opravdovými zkumavkami, pipetami, kádinkami, měřidly a dalším laboratorním vybavením. Deníky a veškeré pomůcky dodáme zdarma. Na lekcích si děti vyzkouší i práci s mikroskopem a vytvoří si vlastní preparáty.

 • středa 12:30 – 14:00 (1.skupina) a 14:00 – 15:30 (2.skupina), ve škole
 • cena: ZDARMA

Tanečky pro děti 1. – 2. třída

 • Sportovní a taneční aerobik, skvělá muzika, snadné a postupně náročnější choreografie. Naučíme děti vnímat hudbu a rytmus. Děti vystoupí na velké Taneční soutěži a Kroužkované podívané.
 • úterý 15:30 – 16:30 hod
 • cena: 1900,- / pololetí

Tanečky pro děti od 3. třídy

 • Sportovní a taneční aerobik, skvělá muzika, snadné a postupně náročnější choreografie. Naučíme děti vnímat hudbu a rytmus. Děti vystoupí na velké Taneční soutěži a Kroužkované podívané.
 • úterý 16:30 – 17:30 hod
 • cena: 1900,- / pololetí
Fotbal  – FC Chýně 

Pravidelné tréninky na obecním hřišti v Chýni vždy v úterý v době:

 • 16:15 – 17:00 – tréninky pro děti z MŠ a 1.třídy
 • 17:00 – 18:00 – tréninky pro děti od 2.třídy

První trénink je již 18.9.2018

www.judo4fun.cz        

Oddíl JUDO4FUN – Judo Hrou, působí již několik let na ZŠ Chýně. 
– Koncepce založená na gymnastice, atletice a přísné disciplíně.
– Děti vyzvedáváme a vracíme zpět do družin
– Více informací na www.judo4fun.cz
JUDO PONDĚLÍ: (děti vyzvedáváme ve školních družinách)
pondělí 15:00-16:00
pondělí 16:00-17:00
 
JUDO STŘEDA: (zde rodiče vodí a odvádí děti samostatně)
středa 17:30-18:30
středa 18:30-19:45
MINIJUDO PONDĚLÍ: (rodiče dovádí děti samostatně)
Pro děti od 3 let, cvičení probíhá bez rodičů. Vedou ho oddílové fyzioterapeutky.
ATLETIKA – ÚTERÝ: (děti vyzvedáváme ve školních družinách)
Atletická přípravka pro školáky a šikovné předškoláky. Min. věk 5 let(po domluvě), ideálně od 6 let.
úterý 15:30-16:30
úterý 16:30-17:30
Oddílové video, ať vidíte, co se Vaše děti na judu naučí.
Dále pořádáme víkendová i prázdninová soustředění pro děti:
Atletika4fun – oddílové video:
https://www.youtube.com/watch?v=PCmnoKyZhsM

     

www.gymnathlon.cz

cvičení pro děti MŠ: středa 17:00 – 18:00 hod

cvičení pro děti  ZŠ: středa 16:00 – 17:00 hod

Say it in english

www.aktivityspolu.cz

B.D.S. taneční akademie s.r.o.

Hip hop – Break Dance – Hause Dance – Electric Boogie – Street show – taneční vystoupení – choreografie

 • výuka v Chýni: 
  • Středa 15:00 – 16:00
  • Pátek 14:00 – 15:00
 • cena: 2200,-/pololetí
 • přihlášení: www.bdsacademy.cz

Další možnosti využití volného času naleznete zde:

www.cs-studio.cz

www.chyneskolka.cz