brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Tematické dny

Co jsou tematické dny?

Během roku do výuky zařazujeme tematické dny. Jedná se o dny, kdy si jednotliví žáci napříč ročníky vybírají, co ten den budou dělat. Témata jsou jim nabídnuta jednotlivými učiteli.

Během roku probíhají tematické dny volné – to jsou ty, kdy učitelé nabízejí opravdu témata dle vlastního výběru a chuti. Nebo mohou být tematické dny vázané, tedy mají již předem jedno společné zadání. Mezi tematické dny vázané patří například Den dobra nebo zdravovědný den.

Co je potřeba udělat, aby se žáci mohli do tematického dne zapojit:

  • Nejprve si přečtěte všechna navrhovaná témata. Pozorně se podívejte, pro které třídy jsou určená témata. 
  • Vyberte si 3 nejoblíbenější témata. Vyplňte dotazník  zde  (https://forms.gle/92VFBLN8vRDD3jq76)Pomocí rolovátka vyberte nejdříve požadované téma a v dalším rámečku napište důvod, proč se na téma hlásíte, co je motivace výběru. Takto postupujte u všech tří témat.
  • Dotazník bude spuštěn dne 29. 3. v 8 hodin. Možnost přihlašování končí 5. 4. ve 23 hodin. Poté proběhne vyhodnocení. Je zcela zřejmé, že ne každému se podaří dostat do skupiny, kterou měl za nejvíce poptávanou. Nicméně se budeme snažit, abychom naplnili touhy všech. 
  • Po 12.4. 2019 budou žákům zaslány informace, do kterých skupin se dostaly a organizační pokyny k programu. 

V tomto dni bude probíhat program ve všech třídách minimálně po dobu 5 vyučovacích hodin, nebo podle plánovaného rozsahu programu. Družina bude v provozu.

 

Tématický den 17. dubna 2019 – DEN DOBRA

Proč děláme Den dobra? 

Naše škola děti nejen vzdělává, ale hodně nám záleží na tom, abychom předali dětem hodnoty a postoje, které jsou v dnešní době a v dnešní společnosti podstatné. Abychom jim předali a upevnili v nich pocit zodpovědnosti za svět kolem sebe. Ať už ten svět blízký a bezprostřední, tak i ten daleko. Tedy rodina-třída-škola-obec-kraj-stát-svět. Konání dobra je něco, s čím se většina dětí v takové formě ve škole nesetká. Myšlenka, kterou jim chceme předat, je jednoduchá – lidé mají dělat věci pro druhé, mají vynakládat úsilí, aby pomohli ostatním, aby udělali svět lepší. Bylo to skvělé, kdyby ze školy odcházely děti s tím, že budou všímavé, nebudou lhostejné a hlavně budou konání dobrého vnímat jako standardní součást svého života.

Chceme vychovávat aktivní občany. Aktivní v tom smyslu, že se podílejí na tom, v jakém prostředí žijí. Proto máme žákovský parlament, proto rádi vtahujeme děti do chodu školy. Proto má smysl se zapojit do akcí typu Ukliďme Česko / Chýni. Abychom se naučili, že nejsme jen pasivní příjemci, ale že jsme aktivními aktéry. A chceme-li něco změnit, pak musíme něco udělat. 

Proto děláme tematický den zaměřený na dobro. Můžete si klidně posadit přímo slovo „dobročinnost“. Jediný cíl, který vnímáme je, aby ten den bylo vykonáno něco, do čeho se vkládá energie, úsilí, čas a výsledek může být příjemný pocit příjemce energie nebo zlepšení prostředí kolem nás. Vloni byl dobrý březen hodně hezký a podařený. Byl bych rád, kdyby se jako tradiční akce udržel.

Mgr. Jaroslav Novák

 

Témata:

 

název popis třída potřeby jméno vyučujícího
Úklid doskočiště a sázení kytiček Upravíme doskočiště a připravíme zahány u hřiště a před halou, abychom do nich mohli zasázet květiny. 0. – 7. třída Pracovní oblečení a obuv podle počasí, svačinu, pití. Kateřina Buncík
Práce v biokoridoru V části biokoridoru nad Strahovským rybníkem budeme upravovat terén mezi zasazenými keři. 0. – 4. třída Pracovní oblečení a obuv podle počasí, vlastní hrábě, svačinu, pití. Zuzana Čermáková, Tomáš Kučera, Petra Vedralová,Michala Hanžlíková
Doprava a bezpečnost Společná návštěva dopravního hřiště s dětmi z MŠ ze třídy Včelky. Ukážeme si dopravní značky, jejich názvy a vyzkoušíme si různé situace, jak se chovat v silničním provozu. 2 – 7 třída lístek na MHD (2x 6 Kč) Bobina Hašková
Výsadba platanů a úklid hřbitova V areálu za školou se bude vysazovat řada platanů. Stromy zasadíme, zalijeme, vysázíme okolo cibuloviny. Zajdeme se podívat na hřbitov a uděláme tam pořádek. 0. – 7. třída Pracovní oblečení a obuv podle počasí, svačinu, pití. Romana Wantochová, Lucie Fundáková
Skládání origami a výroba obrázků pro seniory Skládání origami a výroba obrázků pro seniory do domova důchodců v Unhošti ve spolupráci s nadačním fondem Zvonek (rodina Cvrčkova – Chýně).
Budeme skládat jednoduché origami skládačky a případně s nimi dále tvořit plastické obrázky pro babičky a dědečky v domově důchodců. Několik témat a postupů bude připraveno, pokud má někdo svou zásobu, chce ukázat a případně ostatní naučit něco nového, meze se rozhodně nekladou. Toto téma je určeno pro děti, které nemají problém s přehýbáním  papíru a jsou schopni dle vysvětlení a ukázky pracovat samy.
0. – 7. třída Penál s pastelkami či fixy, tyčinkové lepidlo. Příspěvek na materiál 20Kč. Karolina Pohrinčáková
Úklízíme starou panelovou cestu Uklidíme svah mezi Plzeňským Prazdrojem a Vyhlídkou, obnovíme cedule. 0. – 7. třída Pracovní oblečení a obuv podle počasí, svačinu, pití. Kristýna Kracíková
Šijeme srdíčka pro Patrička Pomozte malému bojovníkovi se spinální svalovou atrofií. Patriček v létě oslaví teprve 3. narozeniny a už toho musel tolik zvládnout!
Ušijeme srdíčka, která se budou prodávat 15.6. na akci Dětský den s IZS v Hlásnici u Šternberka. Výtěžek z prodeje bude věnován Patričkovi na nákup rehabilitačních pomůcek a na výdaje spojené s léčbou.
3. – 7. třída, kdo má s šitím zkušenosti S sebou: Jehlu, červenou nebo červeno-bílou látku a ochotu pomoci 🙂 Zuzana Černá
Výroba dárku pro Cirkus Happy Kids Vyrobíme dárečky pro Cirkus Happy Kids, které v květnu předáme. Vyrábět budeme třeba magnetky nebo klíčenku. 3.-7.třída Katka Boliková
Natírání laviček Natřeme lavičky v Chýni 0. – 7. třída Pracovní oblečení a obuv podle počasí, svačinu, pití. Tomáš Rajman
Pomoc v malé zoo Staň se na 3 hodiny chovatelem v malé ZOO. Budeš mít na starosti různé činnosti spojené s chovem zvířat, např.: Příprava krmení.Krmení. Úklid expozic – interiér i exteriér a zázemí zvířat. Další specifické úkony vzhledem k charakteru činnosti a na závěr pro pracanty – 45 min.prohlídka ZOO 3. – 7. třída Vlastní pracovní rukavice, vhodné teplé a nepromokavé oblečení do terénu (velká pravděpodobnost ušpinění, pracuje se za každého počasí), velká vlastní svačina, dostatek pití, peníze na dopravu. Zuzka Varagnat, Natálie Bartoňová
Dobroty pro radost lidí v Chýni Až prstýnky zrůžoví,rozvoní se Chýně,my se na to těšíme a s chutí se do toho pustíme,a pak už jen doufáme,že vykouzlíme v Chýni usměvavé lidi. Společné pečení dobrot, které pak rozdáme lidem v Chýni. 1.-3. třída Zástěra na vaření, teplé oblečení na ven. Věková Jana
Velikonoční přáníčka Pro seniory v Chýni vyrobíme velikonoční pohlednice a přáníčka 1.-3. třída Penál s pastelkami či fixy, tyčinkové lepidlo. Příspěvek na materiál 20Kč. Helmerová Petra
Natáčení propagačního klipu o Klokánku Hostivice Klokánek potřebuje propagační klip pro sponzory a veřejnost.  Vymyslíme a natočíme  klip, který pomůže přinést peníze a zájem pro ty, kteří jej nejvíce potřebují. Tam pojedeme autobusem, zpět jdeme pěšky. 2. -8. třída Předem si přečtěte něco o Klokánku, nápady na neotřelé řešení videoklipu s sebou, dostatek pití, svačina, peníze na jízdné. Leona Vyvialová
Práce pro borce Zadání se dozvíte až ráno 17.4. Budeme fyzicky pracovat, bořit, budovat, sypat, nosit, makat… 6.-8.třída Pracovní oblečení, pevné boty, pracovní rukavice, dostatek pití, svačina. Jaroslav Novák
Jedle Pojďme společně pomoct vysázet mladé jedličky do nově vznikajících obecních lesíků za železniční tratí a příspět tím ke zkvalitnění prostředí, které máme rádi :). 3. – 7. třída S sebou vhodné oblečení a obutí do lesa a vydatnou svačinu :). Sraz v 8.15 hod v přízemí školy u ateliéru (naproti ředitelně). Veronika Vodičková, Petra Vodehnalová