Škola s jasnou myslí
a otevřeným srdcem

Aktuality

Projekt Perníkové srdce

10. 11. 2020

Kupte si perníček a pomozte

Rozcvička v Chýni

8. 11. 2020

Vezměte si sportovní boty, teplé oblečení a pojďte ven.

Světlo sv. Martina

5. 11. 2020

Přijďte si ke škole zapálit lampion a pochutnat si na svatomartinské huse.

Sdílíme radosti
i starosti vašich dětí

V naší škole předáváme žákům co největší zodpovědnost za výsledky vlastního vzdělávání.

Vztahy mezi žaky a pedagogy jsou budovány na demokratických principech. Všichni jsme si rovni, pro všechny platí stejná pravidla. Každý zodpovídá za své vzdělání sám. Jsme součástí školy, podílíme se na všem, co se ve škole děje společně.