Veřejná zakázka malého rozsahu – displeje

31. 1. 2023, Aktuality
Veřejná zakázka malého rozsahu – displeje

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná o dodávku dvou multifunkčních monitorů.

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu.

Displeje ZŠ Chýně, 12/2022

Podrobnosti: Dodávka 2 ks multifunkčních interaktivních monitorů, jejichž bližší technická specifikace je uvedena v Předmětu zakázky (příloha 2)

Lhůta pro podání nabídky: 17. 12. 2022 do 8:00 hodin

Místo pro podání nabídky: Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně – kancelář. V případě osobního nebo poštovního doručení, elektronicky: datové schránky nj96qin

Otevírání obálek: 17. 12. 2022 do 8:30 hodin v kanceláři školy. Otevírání obálek se mohou zúčastnit všichni uchazeči. Uchazeč se může nechat zastupovat jinou osobou na základě plné moci, kterou osoba předloží komisi před otevíráním obálek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč vyplní přiložený slepý rozpočet – příloha č.2. Variantní zpracování nabídkové ceny se nepřipouští.

Způsob hodnocení nabídek: Dle nejnižší nabídkové ceny, včetně DPH.

Přílohy:

Oznámení o zahájení VZ

Příloha č.1 Krycí list

Příloha č.2

Příloha č.3 Smlouva