Veřejná zakázka – nábytek do tříd

1. 2. 2023, Aktuality
Veřejná zakázka – nábytek do tříd

Rádi bychom Vás informovali o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu.

Vybavení tříd 2.stupeň ZŠ Chýně 12/22

Podrobnosti: Dodávka vybavení dvou tříd pro 28 žáků na 2.stupni, jehož bližší technická specifikace je uvedena v Předmětu zakázky (příloha 2)

  • 56 ks školní lavice jednomístná, stavitelná, včetně podlavice (koš), velikost 5-7
  • 56 výškově nastavitelná žákovská školní židle, velikost 5-7

Lhůta pro podání nabídky: 17. 12. 2022 do 8:00 hodin

Místo pro podání nabídky: Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně – kancelář. V případě osobního nebo poštovního doručení, elektronicky: datové schránky nj96qin

Otevírání obálek: 17. 12. 2022 do 8:30 hodin v kanceláři školy. Otevírání obálek se mohou zúčastnit všichni uchazeči. Uchazeč se může nechat zastupovat jinou osobou na základě plné moci, kterou osoba předloží komisi před otevíráním obálek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč vyplní přiložený slepý rozpočet – příloha č.2. Variantní zpracování nabídkové ceny se nepřipouští.

Způsob hodnocení nabídek: Dle nejnižší nabídkové ceny, včetně DPH.

Přílohy:

Oznámení

Příloha č.1 Krycí list

Příloha č.2 Specifikace a slepý rozpočet

Příloha č.3 Smlouva