Výzva k podání nabídky

1. 2. 2023, Aktuality
Výzva k podání nabídky

Název zakázky: Displeje ZŠ Chýně, prosinec 2021

Dodávka 2 ks multifunkčních interaktivních monitorů

Název zakázky: Displej ZŠ Chýně, prosinec 2021

 • Druh zakázky: Dodávka 2 ks multifunkčních interaktivních monitorů (jejich technická specifikace je uvedena v Předmětu zakázky. Je nutno uvést cenovou kalkulaci na každou s uvedenými položkami)
 • Financování předmětu zakázky:  Zakázka je financována z rozpočtu ZŠ Chýně.
 • Lhůta pro podání nabídky: 20. 12. 2021 do 8:00 hodin
 • Místo pro podání nabídek: Základní škola a Mateřská škola Chýně, Bolzanova 800, 25303 Chýně – kancelář. V případě osobního nebo poštovního doručení, elektronicky: datové schránky nj96qin
 • Otevírání obálek: 20. 12. 2021 v 9:00 hodin v kanceláři školy. Otevírání obálek se mohou zúčastnit všechny uchazeče. Uchazeč se může nechat zastupovat jinou osobu na základě plné moci, kterou osoba předloží komisi před otevíráním obálek.
 • Předmět zakázky:
  • Průmyslový displej s min. parametry – 75“, nativní rozlišení 4K, jas 350 cdm2, zabudované repro 2x10W, slot OPS pro připojení zabudovaného miniPC, záruka 3 roky
  • Dotyková vrstva s tvrzeným sklem a housingem s min. parametry – 75“, multitouch 20 dotyku, antireflexní tvrzené (kalené) sklo 4mm
  • Pojízdný stojan s odpovídající nosností a optimalizací pro dotykové displeje, zajišťující stabilní převoz a obsluhu. Možnost zvýšit/snížit uchycení displeje v rozsahu min. 25 cm.
 • Zadávací dokumentace může obsahovat názvy konkrétních obchodních značek použitých výrobků. Tyto údaje mají pouze doporučující charakter a určují minimální technické a kvalitativní parametry výrobku. Dodavatel může do nabídky použít obdobné, technicky srovnatelné produkty.
 • Kritérium hodnocení: nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomických výhod. Kritériem nejnižší hodnocení bude celková nabídková cena včetně DPH. Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše uvedeného s tím, že nejnižší cena je nejlepší.
 • Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
 • Kompletní znění výzvy naleznete zde: Oznámení_ZS_Chýně_Displeje_prosinec_2021