brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019-2020

Zápis do prvních tříd

Zde naleznete veškeré informace o

 • zápisu do 1. třídy

 • žádosti o odklad

 • kritériích pro přijetí

 • dni otevřených dveří

Zajímá Vás filosofie školy?

Důležité informace o naší škole (filozofie školy, profil absolventa) naleznete ZDE . Rádi Vás přivítáme přímo u nás ve škole. Nahlédněte do tříd nebo se přímo zúčastněte výuky,  kdykoliv po předchozím domluvě s vedením školy. Dny otevřených dveří se budou konat 14. ledna 2019 a 18. března 2019. Více informací naleznete na samostatné záložce.

Kritéria přijetí pro školní rok 2019-2020

Zajímá Vás filosofie školy?Kdy je třeba přijít k zápisu?

Zápis do prvních tříd se uskuteční 8 .dubna 2019 od 14:30 do 19:00 a 9. dubna 2019 od 15:00 do 18:00 hodin.

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce. 

Na Zápis do prvních tříd se můžete registrovat, rezervovat si přesný čas zápisu.

Registrace i Rezervace

Registrace rezervace zápisu ZDE

Pokud v rezervačním systému už nejsou uvedeny již žádné volné časy, přijďte v těchto dnech i bez rezervace.

Pro urychlení administrace na místě můžete ještě přinést vytištěný a vyplněný dotazník rodiče – ZDE. Bude také k dispozici na místě.

Jak rozhodujeme o přijetí dítěte?

O přijetí žáků rozhoduje ředitel na základě řádně vyplněných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání a na základě splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školy, prostorové a personální možnosti.

Co bude po zápise následovat?

Na webových stránkách bude zveřejněn seznam přijatých/neuznaných podle registru. čísel. Písemné rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí ve škole. Rozhodnutí o nepřijetí bude posláno poštou.

Třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků se uskuteční v pondělí 10. června 2019 (pozor bylo změněno) od 17:30 hodin ve školní aule, ulice Bolzanova 800.

Chcete požádat o odklad povinné školní docházky?

V době zápisu můžete písemně požádat o odložení povinné školní docházky svého dítěte o jeden rok. K žádosti přiložte doporučující posudek školského poradenského zařízení (spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kladně) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Formulář žádosti o odklad naleznete v sekci o odklad školní docházky

Chcete zapsat dítě, které dosáhne šestého roku věku až během školního roku 2019/20, tedy do konce června 2020? (předčasný zápis)

V takovém případě u zápisu předložte písemnou žádost o předčasný nástup do ZŠ a přiložte doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období září až prosinec školního roku 2019/20) a navíc ještě doporučující vyjádření odborného lékaře (dosáhne-li dítě šestého roku věku v období leden až červen školního roku 2019/20).

 Seznam pomůcek do první třídy – seznam berte jako orientační, s nákupy vyčkejte až po první třídní schůzce v červnu.

 

Co by měly děti před nástupem do ZŠ zvládat

Zápis do ZŠ není „přijímací zkouška“. Zápis probíhá jednoduchým rozhovorem. Dítě nezkoušíme, pouze zjišťujeme, na jaké úrovni jsou jeho předškolní dovednosti. Zde vypisujeme, co by děti mohly umět, ale rozhodně neočekáváme, že byste měli své děti specificky připravovat k zápisu. Navíc jsme si vědomi toho, že zápis je v dubnu a do září je ještě 5 měsíců vývoje dítěte.

 • Správně vyslovovat všechny hlásky
 • Rozeznat hlásku na začátku slova
 • Vypravovat jednoduchou pohádku, vyprávět o své rodině, o obrázku
 • Zazpívat písničku, říci básničku
 • Poznat barvy
 • Vyjmenovat čísla 1 – 5 a umět přiřadit počet k číslům
 • Poznat základní geometrické tvary
 • Určovat polohu (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, vedle, nad, pod)
 • Běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva)
 • Zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, smrkání)
 • Samostatně se převléknout, zavázat tkaniny, zapnout knoflíky a zip
Zápis dělat ZŠ z pohledu zakona, zde si můžete přečíst §36 § 37 školského zakona Plnění povinné školní docházky