brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Volby do školské rady

Doplňující volby do školské rady za pedagogy 2019:

Volby do školské rady 2016:

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že současným členům ŠR zastupujícím zákonné zástupce žáků ZŠ Chýně končí volební období, vyhlašuji volby zástupců rodičů žáků ZŠ Chýně do školské rady. Mgr. Jaroslav Novák, ředitel

Doplňující volby do školské rady 2015:

DOPLŇUJÍCÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY:

  • ZA ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

V souvislosti s rozhodnutím zřizovatele rozšířit počet členů školské rady na 6 členů organizuji a vyhlašuji na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, druhé kolo doplňovací volby člena školské rady při Základní a mateřské školy v Chýni a to na 27.4.2015 od 7-17 hod. v budově školy.
Při volbách člena školské rady, které se uskutečnily 16. března 2015, nezískal žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, jak vyžaduje Volební řád školské rady a člen školské rady tedy nebyl zvolen.
Vyhlášeno dne 26.3.2015

V pondělí 27.4.2015 proběhly doplňující volby do Školské rady a novým členem za zákonné zástupce byla zvolena paní Mgr. Miluše Janotová.

zápisvolby

 

V pondělí 16.3.2015 v čase od 7-17 hod. proběhly doplňující volby do školské rady za zákonné zástupce.

Voleb se zúčastnilo 44 zákonných zástupců (tedy 67%), všechny odevzdané hlasy byly platné.

Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty:

Mgr. MILUŠE JANOTOVÁ – 17 hlasů

RNDr. et. Bc. Ludmila Palatinusová – 12 hlasů

Lucie Jonáková – 10 hlasů

Blanka Žaloudková – 5 hlasů

protokolvolby_šr2015

  • ZA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Na pedagogické radě  dne 16.3.2015 byla zvolena všemi hlasy do školské rady Mgr. ZUZANA ČERMÁKOVÁ.

  • ZA ZŘIZOVATELE

Na zastupitelstvu obce dne 11.3.2015 byl jmenován členem školské rady za zřizovatele pan STANISLAV BAREK.

 

Zřizovatelem ZŠ a MŠ Chýně bylo rozhodnuto o navýšení počtu členů školské rady ze 3 na 6. V souvislosti s tím vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Chýně doplňující volby do školské rady na pondělí 16.3.2015 od 7-17 hod. v budově školy.

Ředitelka ZŠ a MŠ Chýně tímto vyzývá rodiče dětí ze základní školy, kteří mají zájem být nominováni a aktivně se podílet na dění ve škole zapojením se do činnosti školské rady, aby se přihlásili do pátku 13. února 2015 do 15:00 hod., a to:

1) emailem předsedkyni školské rady Tereze Čápové na tereza.capova@centrum.cz

2) emailem na adresu školy k rukám ředitelky Mgr. Urbánkové na skola@zschyne.cz

3) osobně u třídní učitelky nebo učitele příslušného ročníku

Vyhlášeno 13.2.2015