brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Školní družina

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19

 

Kontakt: +420 702 155 417, 

kde nás zastihnete v těchto termínech: pondělí 12 – 17 hodin, úterý 12 – 16 hodin, středa 13 – 16 hodin, čtvrtek 13 – 17 hodin, pátek 12 – 17 hodin.
Přihláška k zájmovému vzdělávání je ke stažení ve spodní části stránky

 

AKTUALITY

Květen – Asie

 V družině jsme si přiblížili zemi plnou chutí, barev ,zvířat, krásných květin a sluníčka. Asijská nástěnka zdobila chodbu naší školy.

 

Velikonoční výlet družiny dne 10. a 11. 4.

Dětičky se seznámily s velikonočními zvyky a tradicemi, malovaly vajíčka ,zkusily si uplést pomlázku, upekly výborné jidáše a u toho si zazpívaly. Pak se přemístily do podzemí za důlními skřítky a dozvěděly se o nelehké práci horníků. Užívaly si to :-) 

 

únor

Únor byl v duchu Severní a Jižní Ameriky a tak jsme si připravili i chutné hamburgery, které dětem moc chutnaly. Každé oddělení si vyrobilo svůj totem, který zdobí chodbu naší školy.

 

leden

   

prosinec

Nástěnky v prosinci

 

Výlet do Čechovy stodoly

 

Hádejte, kdo ozdobil stromeček před školou? No přeci děti z družiny!!!

  

Předvánoční setkání se seniory proběhlo ve veselé atmosféře ku radosti všech.

   

 

listopad

Dny Unicef    

Italská pizza pro všechny – všechna oddělení pekla v naší kuchyňce, voněla celá škola, až se všem sbíhaly sliny

 

Na Sv.Martina jsme s dětmi připravili výzdobu školy v podobě lucerniček, které zdobily celé nádvoří školy, když přicházel lampionový průvod v čele se Sv.Martinem na bílém koni. Vytvořily krásnou atmosféru celé akce.      

 

říjen V první polovině října jsme se věnovali výrobě plakátů, týkajících se názvů skupin, které jsou součástí naší celoroční soutěže. V druhé polovině října jsme se věnovali výrobě podzimních dráčků, při které jsme využili barevné listí, které dělá podzim tak krásný. září Na oknech školní chodby jsou vidět práce dětí z družin a bude tomu tak i po celý školní rok. Každé oddělení školních družin má svůj název světadílu. Děti v družinách jsou rozděleny do čtyř týmů a mají název dle zvířat, typických pro daný kontinent. Během měsíce září jsme si s dětmi zavzpomínali na letní prázdniny a všichni společně jsme vytvořili krásné vzpomínkové pohledy, které si děti dozdobily dle vlastní fantazie.  

Vychovatelé školní družiny:

Asie – vedoucí vychovatelka Simona Pospíšilová Antarktida – vychovatelka Vlaďka Štorková Austrálie – vychovatelka Denisa Veverová Evropa – vychovatelka Jana Pantlíková Afrika – vychovatelka Silvia Lipovská Jižní Amerika – vychovatelka Jitka Adamcová Severní Amerika – vychovatelka Andrea Melicharová

 

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd družiny:

Oddělení Severní Amerika (Andrea Melicharová třída 2. A) – každý den od 15h budou děti v oddělení Asie (Simona Pospíšilová třída 2. C) – PŘÍZEMÍ Oddělení Evropa (Jana Pantlíková třída 1. D) – pondělí a úterý od 15h v oddělení Austrálie (Denisa Veverová třída 1. C), úterý a čtvrtek od 15 v Austrálii (třída 1. C) – PŘÍZEMÍ Oddělení Afrika (Silvia Lipowská třída 1. A) – středa a pátek od 15h v oddělení Antarktida (Vlaďka Štorková třída 1. B) – 1. PATRO, od 16h každý den v oddělení Evropa.   Od 15.45 h každý den: Oddělení Austrálie, Asie a Severní Amerika, Evropa v koncové družině AUSTRÁLIE. Oddělení Afrika, Antarktida a Jižní Amerika v koncové družině EVROPA.   Ranní družiny jsou zároveň v koncových družinách.

   

RANNÍ DRUŽINA

  • 7:00 otevření budovy školy
Ranní družina probíhá v učebně družiny v prvním patře a je určena pro všechny žáky prvního stupně, které čekají v budově školy před vyučováním. Děti se po přihlášení vždy hlásí k zápisu do výchovy.
  • 7:55 ukončení ranního provozu školních družin
Dětí odcházejí samostatně do tříd na výuku.

ODPOLEDNÍ DRUŽINA

12:00 – 14:00: příchod dětí s vyučujícím do jednotlivých oddělení, hygiena, společný oběd s vychovatelem. Doba odpočinku a relaxačních her. Možnost vyzvedávání dětí. Od 14:00 do 15:00 Řízená činnost podle tématu, pobyt mimo (převlečení dětí podle uvážení rodičů). TUTO DOBU DĚTI PROSÍME NEVYZVEDÁVAT. 15:00 – 17:00 hygiena, svačina, střídání klidových a pohybových aktivit, příprava na vyučování. Vyzvedání dětí ze školní družiny. Všechna oddělení jsou od 16 do 17 spojena na prvním patře školy v oddělení I. a IV.

OZNÁMENÍ O ODCHODU DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Dítě odchází ze ŠD v doprovodu oprávněné osoby, která je uvedena v zápisním lístku. Nebo může odejít samostatně v hodinu, kterou zákonní zástupci uvedli v zápisním lístku. Jakoukoliv změnu v odchodu žáka ze ŠD rodiče nahlásí písemně vychovatelce (na zvláštním lístku – jméno dítěte, hodina odchodu, datum, podpis rodičů). Je možné zažádat o uvolnění žáka ve škole online a to nejpozději v ten den do 11,00 hod. Rovněž údaje o docházce žáka do zájmového kroužku je třeba písemně nahlásit (na zvláštní lístek) a musí obsahovat tyto údaje: datum, který den a od kdy do kdy bude žák kroužek navštěvovat a jestli se bude vracet po kroužku zpět do družiny. Na telefonickou žádost není možné dítě ze ŠD uvolnit. O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy a vedoucí školitelka školní družiny. Kapacita  školní družiny je 188 žáků.

INFORMACE O PLATBÁCH ŠD

SPECIFICKÝ SYMBOL – 20 Platba za školní rok 2018-2019: za období září-prosinec částka 800,- do konce října na účet školy 182049576/0300  S.S. 20, V.S. dítěte, do poznámek, prosím, uveďte jméno dítěte. za období leden-červen částka 1200,- do konce února na účet školy S.S. 20 V.S. dítěte, nezapomeňte, prosím, opět uvést jméno dítěte. Pokud chcete družinu uhradit najednou, určitě můžete. Částku 2000,- zasílejte opět na účet školy se stejným S.S. 20, V.S. dítěte, a do poznámek opět uvést jméno dítěte.

Charakteristika ŠD

Školní družina je typ zájmového vzdělávání a mezi její cíle patří plnění obecných cílů vzdělávání prostředky danými zvláštnostmi její povahy. Jedná se hlavně o: * rozvoj žáka, jeho učení a poznávání * pochopení základů hodnot, na kterých je postavena naše společnost * získávání samostatnosti a sebevědomí k tomu, aby se žák mohl projevit jako samostatná osobnost působící na jeho okolí Mezi  cíle  školních družin patří vzdělávání žáků ke smysluplnému využití volného času, umožnění relaxační činnosti a přípravu na vyučování.

Obsah vzdělávání

Činnost školních družin je realizována prostřednictvím konkrétních činností. Jsou k činnosti: 1. pravidelné 2. průběžné 3. příležitostné 4. spontánní Mezi  prostředky  školních družin patří především hra, která přináší pozitivní emoce, vyvolává nové zážitky a využívá prvky pedagogiky. Strategie výchovné práce  je respektování požadavků pedagogiky volného času, což je požadavek pedagogického ovlivňování volného času, dobrovolnosti, zajímavosti a zájmu, aktivity, citlivosti a citovosti a prostoru pro sebevědomost.

Program činností

Výběrová činnost se řídí zejména Školním vzdělávacím programem pro školní družinu. Tento program je základem pro zpracování čtvrtletních plánů, podle nichž se řídí týdenní harmonogram. V týdenním harmonogramu lze najít: * relaxační činnost * výtvarné a pracovní činnosti * sportovní aktivity * trávení času v přírodě * stolní a společenské hry * společenské , psychologické a didaktické hry * komunikační aktivity * práce s počítačem a internetem * příprava na vyučování * spontánní činnost

Vnitřní řád školní družiny 2017-2018