brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Škola pro demokracii

Naše škola má žákovský parlament a je zařazena do sítě Škol pro demokracii.