brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Sběrová soutěž 2014/2015

Milé děti, od 1.9. pokračujeme ve sběrové soutěži, snad budeme minimálně stejně úspěšní jako v loňském školním roce, kdy jsme se umístili na 3. místě ve sběru papíru 🙂

06/11/2015 !!! POZOR !!! Průběžné výsledky sběrové soutěže!

Hliník 3. místo v přepočtu na žáka – 0,71kg/žák
5.místo celkově z 15 škol – 51kg
Víčka 3.místo v přepočtu na žáka – 1.11kg/žák
6.místo celkově z 31 škol – 80kg

PAPÍR 1. místo v přepočtu na žáka – 81,11kg/žák
9. místo celkově z 35 škol – 5840 kg

!!!! DĚKUJEME !!!!! SBÍREJTE DÁL 

 

VELKÁ CENA EURO WASTE A ČESKÝCH SBĚRNÝCH SUROVIN.

Se zahájením nového školního roku startuje již 21.ročník tradiční sběrové soutěže VELKÁ CENA EURO WASTE A ČESKÝCH SBĚRNÝCH SUROVIN, která je určena pro mateřské a základní školy v Praze, středních, západních a jižních Čechách.

Soutěž se koná pod záštitou hlavního města Prahy a Středočeského kraje, potvrvá od 1.září 2014 do 12.června 2015. Jako v předešlých ročnících se i tentokrát zaměří na sběr papíru, víček od PET lahví a hliníkových obalů, přičemž sběr papíru je pro zájemce o účast v soutěži vždy podmínkou.

Za každou nasbíranou tunu obrží škola peníze. Kromě finanční odměny je možné získat další hodnotné ceny v různých soutěžních kategoriích, jež jsou nastaveny tak, aby školy s vyššími počty žáků nebyly zvýhodněny. Soutěží se proto jak v celkově nasbíraném množství za školu, tak i v průměrném množství na jednoho žáka u každé komodity, tj. papír, víčka od PET lahví a hliníkové obaly.

V rámci vyhodnocení jsou školy rozděleny na pražské a mimopražské. Průběžné výsledky budou zveřejněny na těchto stránkách a na webových stránkách společnosti České sběrné suroviny a.s. www.sber-suroviny.cz. Na konci školního roku budou slavnostně předány hodnotné ceny.

Soutěž VELKÁ CENA EURO WASTE A ČESKÝCH SBĚRNÝCH SUROVIN je nejen příležitostí pro školy získat zajímavé finanční benefity a další hnotné odměny, ale současně přispívá i k ekologické výchově a vzdělávání jejich žáků zábavnou formou. Proto se tato tradiční sběrová soutěž těší každoročně širokému zájmu škol, současně i podpoře významných partnerů.