brand-new-day

Základní škola Chýně

Škola s jasnou myslí a otevřeným srdcem

Průběh výuky

Škola OnLine

V naší škole používáme program škola OnLine. Umožňuje nám vést elektronickou třídní knihu a s rodiči komunikovat pomocí elektronické žákovské knížky.

Vstup do školy OnLine naleznete zde. Každý rodič má vygenerovaný svůj unikátní přístupový kód.

Rozpis vyučovacích hodin

  1. hodina: 8.15 – 9.00
  2. hodina: 9.10 – 9.55
  3. hodina: 10.15 – 11.00
  4. hodina: 11.10 – 11.55
  5. hodina: 12.05 – 12.50
  6. hodina: 13.00 – 13.45
  7. hodina: 13.55 – 14.40
  8. hodina: 14.50 – 15.35

Škola se otevírá v 7:55.